پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران

دسته : هنر و گرافیک

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 320 KB

تعداد صفحات : 90

بازدیدها : 373

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 9500 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران

پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران

پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران


چكیده

پ‍ژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی نمایش عروسكی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران آموزش پذیر  12- 8 سال انجام شد. یكی از بارزترین  مشخصات این افراد، ناتوانی برقراری ارتباط موثر با جامعه است .

مطالعه از نوع تجربی حقیقی بدون پیش تست بود.گروه نمونه این پژوهش متشكل از 30 دختر آموزش پذیر بود كه با استفاده  از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند  که از میان آن ها 15 نفر به گونه تصادفی به گروه آزمایش و بقیه به  گروه كنترل تخصیص یافتند.گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت نظر محقق تحت آموزش مهارت های اجتماعی با استفاده  از نمایش عروسكی قرار گرفت و گروه کنترل روند عادی کلاس را طی کرد.بعد از پایان مداخله آزمون رشد اجتماعی واینلند از مادران هر دو گروه گرفته شد و داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج نشان داد كه نمایش عروسكی موجب افزایش مهارت های اجتماعی ، مهارت ها ی ارتباطی  و مهارت های روزمره زندگی شده ا ست(p<0/001). این نتیجه با یافته های پژوهش های دیگر تطابق دارد و قابلیت نمایش عروسكی را در افزایش مهارت های اجتماعی نشان می دهد.

كلید واژه ها : نمایش عروسكی ، مهارت های اجتماعی ،  کم توانان ذهنی ، دختران کم توان  آموزش پذیر.

مقدمه

حرکات موزون، رقص،آواز، موسیقی، پانتومیم و شکل های دیگر نمایشی نیاز بشر برای بیان سمبولیک ،چه از نظر بازیگر و چه از دید تماشاگر بوده است. در یکی دو قرن اخیر با توسعه سبک های متنوع هنری تاثیر آرامبخش آن بر روحیه هنرمند و مردمان بارزتر گردیده، به طوری که هنرمندان و روانشناسان را متوجه خاصیت درمانی نمایش و ترسیم اصول درمانبخش آن ساخته و روش ها و شیوه های مدونی از آن مبتنی بر اصول روان درمانی استخراج گردیده است و در حال حاضر نمایش درمانی به صورت رشته مستقل دانشگاهی در جهت رشد و خلاقیت درونی و توانبخشی بیماران، کم توانان ذهنی و جسمی حرکتی،آموزش داده می شود (حق شناس و اشکانی،1370).

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه 

فصل اول                                                                                                                                       1

مقدمه                                                                                                                               2

بیان مساله                                                                                                                          3

اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                                  7

تعریف مفهومی و عملیاتی پژوهش                                                                                              9            

متغیر مستقل                                                                                                                             9          

متغیر وابسته                                                                                                                        10                                       

اهداف پژوهش                                                                                                                                   10

هدف کلی                                                                                                                         10

اهداف اختصاصی                                                                                                                 10

اهداف کاربردی                                                                                                                  10

فرضیه های پژوهش                                                                                                                         11

فرضیه اصلی                                                                                                                                  11

فرضیه های فرعی                                                                                                                            11

فصل دوم                                                                                                                 12

مقدمه                                                                                                                                   13

تاریخچه کم توانی ذهنی                                                                                                         14 

تعاریف کم توانی ذهنی                                                                                                              15              

طبقه بندی کم توانی ذهنی                                                                                                         21

کم توانان ذهنی آموزش پذیر                                                                                                      21

کم توانان ذهنی تربیت پذیر                                                                                                         21

کم توانان ذهنی حمایت پذیر                                                                                                       22

طبقه بندی بر اساس دیدگاه انجمن روانپزشکی آمریکا                                                            22

طبقه بندی بر اساس دیدگاه سازمان بهداشت جهانی                                                                         23

علل کم توانی ذهنی                                                                                                                    23  

خصوصیات کم توانی ذهنی خفیف                                                                                              25

مهارت های اجتماعی                                                                                                                   26

عوامل انتخاب مهارت های اجتماعی                                                                                            29

آموزش مهارت های اجتماعی به کم توانان ذهنی                                                                          29

نقش و اهمیت هنر                                                                                                                       31   

تعریف نمایش                                                                                                                             32

خاستگاه نمایش                                                                                                                           34

نمایش به عنوان درمان                                                                                                                 36      

نمایش عروسکی و انواع آن                                                                                                         42        

عروسک های سایه ای                                                                                                                42                                                                            

عروسک های دستکشی                                                                                                               43    

عروسک های میله ای                                                                                                            43                                                                             

عروسک های انگشتی                                                                                                              44                            

عروسک های خیمه شب بازی و اسباب بازی های پارچه ای                                                                  44

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور                                                                                         47

تحقیقات انجام شده در داخل کشور                                                                                             53                         

فصل سوم                                                                                                                                   58 

طرح پژوهش                                                                                                                                    59

جامعه آماری                                                                                                                               60                                                     

روش نمونه گیری                                                                                                                        61                               

ابزار پژوهش                                                                                                                               61     

قلمروها و زیر قلمرهای واینلند                                                                                                     63           

قلمرو ارتباطی                                                                                                                             63  

قلمرو مهارت های زندگی روزمره                                                                                                63 

قلمرو اجتماعی شدن                                                                                                                    64 

قلمرو مهارت های حرکتی                                                                                                           64            

قلمرو رفتارهای ناسازگار                                                                                                             64

روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                        65

روش اجرا                                                                                                                                   65

ملاحظات اخلاقی                                                                                                                        70

فصل چهارم                                                                                                                                71

مقدمه                                                                                                                                         71

آمار توصیفی                                                                                                                               71

آمار استنباطی                                                                                                                              73

فصل پنجم                                                                                                                                  76

مقدمه                                                                                                                                         77

فرضیه اول                                                                                                                                   77

فرضیه دوم                                                                                                                                  78

فرضیه سوم                                                                                                                                  79

فرضیه چهارم                                                                                                                               80

محدودیت های پژوهش                                                                                                              81

پیشنهادات پژوهش                                                                                                                      82

پیوست ها                                                                                                                                   83

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

نقش گرافیک در راهنمایی ورانندگی

تشریح اهمیت جایگاه هنر در جامعه و نظام آموزشی

پروژه بررسی نسخ چاپ سنگ حفاظت و مرمت یک نسخه قرآن طوماری موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی

دانلود تحقیق گرافیک

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام