گزارش کاراموزی نقش کارآفرینان زن

گزارش کاراموزی نقش کارآفرینان زن
رشته تحصیلی : گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 32

حجم فایل (به کیلوبایت) : 23

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4000 تومان

خرید و دانلود

گزارش کاراموزی نقش کارآفرینان زن در 32 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطال                                         ب

عنوان                                          صفحه

مقدمه                                       1

نقش كار آفرینان زن                                                      3

به طوری كه هشت وظیفه برای زنان كارآفرین وجود دارد             4

ضرورت كار آفرینی زنان                            4

كار آفرینی ابزار توانا سازی زنان                        4

تفاوتهای زنان كار آفرین با مردان كارآفرین                      5

تشكیل زنان مبتكر دنیا (wowi)                            6

محیط و محدودیتهای كارآفرین زنان                       7

راههای توسعه كار آفرینی زنان                            8

كارآفرینی زنان در جامعه                              10

موانع كارآفرین زنان                                 14

آموزش تكنیكهای كارآفرینی به كودكان و دختران جوان                15

عدم وجو نهادهای دولتی حمایت كننده زنان كار آفرین                 16

الگوی توسعه كارآفرینی زنان در ایران                         17

دولت به عنوان سیاستگذار و حمایت كننده                       19

انجمن زنان كارآفرین ایران                            21

نقش زنان در رشد جوامع                           21

هفت راز موفقیت زنان                                 23

خلاصه و نتیجه گیری                                24

منابع و مآخذ                                    28

مقدمه

زنان حدود نیمی از جمعیت كشور را به خود اختصاص داده اند و نسبت آنان در جامعه تحصیل كرده هم چنان رو به تزاید است . اما هنوز سهم شایسته ای در اقتصاد ملی به دست نیاورده اند .

جوان بودن تركیب سنی ، افزایش سهم حضور زنان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و از طرفی پایین بودن نسبت نرخ فعالیت زنان ، كمبود شغل و افزایش بیكاری تصاویری را پیش رو قرار می دهد كه دیگران نمی توان در سطح شعار و اندرز محدود شد . شرط بقاء در دنیای پرشتاب كنونی استفاده از همه ی منابع موجود و توان افزای كلیه  ظرفیتها ی در اختیار است . انتخاب این مسیر مستلزم فراهم ساختن بستری است كه امكان بروز و ظهور ابتكارات و تدابیر خلاقانه و فعالیتهای كار آفرینانه را فراهم سازد . در این میان شناخت توانمندیهای زنان و هدایت استعدادهای خلاقانه آنان می تواند در بهره برداری از ظرفیتهای این قشر عظیم اجتماعی مؤثر واقع شود . به عبارتی شناسایی الگوهای موفق می تواند در ایجاد فضای مناسب برای شكل گیری فعالیتهای كارآفرینانه توسط زنان علیرغم محدودیت های فردی و گروهی مفید باشد .

از این طریق می توان ضمن شناخت موانع و محدودیت های گوناگون زنان كارآفرین ، تدابیر و امكانات تجربه شده موجود را در جهت رفع موانع مورد مطالعه قرار داد . نتایج این شناخت امكان مناسبی را برای برنامه ریزی در جهت بكارگیری ظرفیتهای كار آفرینی و توسعه آن در سطح ملی فراهم خواهد ساخت . و نیز این امكان را به عناصر مؤثر در امر اشتغال خواهد داد تا در جهت اقدامات عملی و مؤثر نسبت به جذب و پرورش استعدادهای بالقوه زنان كشور در زمینه ایجاد كسب و كارهای جدید با دید عملی برخورد كنند و در جستجوی راههایی برای توسعه كار آفرینی زنان همت گمارند .