پایان نامه بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت عمومی انها

پایان نامه بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت عمومی انها
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 101

حجم فایل (به کیلوبایت) : 278

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت عمومی انها


مقدمه 

بدون شك با ارزش¬ترین و اساسی¬ترین ویژگی موجودات، سلامتی یا سالم بودن آنهاست. تمامی موجودات اعم از جاندار و غیر جاندار تنها درصورت سالم بودن می¬توانند كارایی¬هایی كه بنابر ویژگی¬های موجودیتشان برایشان تعریف شده را بطور كامل بروز دهند و مسلما در صورت به مخاطره افتادن وضعیت سلامتشان، به همان نسبت از كارایی آنها كاسته می¬شود. با كمی تعمق در ویژگی¬های ساختاری و عملكردی ساده¬¬ترین موجودات تا پیچیده¬ترین آنها، می¬توان دریافت كه بارزترین ویژگی مشترك، همانا هماهنگی و نظم است. بنابراین هرگونه عاملی كه باعث آسیب به ساختار و عملكرد یك مجموعه ملكولی یا سلولی-  ملكولی منظم و هماهنگ شود، می¬تواند بسیار حائز اهمیت باشد.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه پژوهش

عنوان                                                                          صفحه

مقدمه                                                                                9

بیان مساله                                                                         12

اهمیت و ضرورت پژوهش                                                       15

اهداف پژوهش                                                                    17

پرسش پژوهش                                                                    19

فرضیه پژوهش                                                                   19

متغیر­های پژوهش                                                                 19

تعریف اصطلاحات و مفاهیم پژوهش                                            20 

فصل دوم

پیشینه پژوهش

شاخص­های سلامتی و سلامت روانی                                            22

دچار شدن به استرس در زندگی                                                 24

استرس چیست؟                                                                    24

شناسایی عوامل استرس­زا                                                        26

انطباق اجتماعی                                                                   28

جنبه­های روانی –  اجتماعی استرس                                            29

منابع استرس                                                                      31

تشخیص نشانه­های اولیه استرس                                                 36

اختلالات اضطرابی                                                               37

ماهیت اختلال­های اضطرابی                                                     38

تاثیر استرس بر سلامت                                                          48

استرس، رفتار و بیماری                                                         50

اختلال استرس حاد و اختلال استرس پس از آسیب                             54

عوامل روانی اجتماعی تعدیل کننده استرس                                     56

کنترل فردی و سلامت                                                            60

شخصیت مقاوم                                                                    63

مقاوم بودن و سلامت                                                             64

چگونه می­توان استرس را کاهش داد؟                                           65

استرس می­تواند مفید باشد؟                                                       68 

فصل سوم

روش پژوهش

مقدمه                                                                              72

جامعه آماری                                                                      72

روش نمونه گیری                                                                72

نمونه پژوهش                                                                     73

ابزار پژوهش                                                                     73

روش اجرا                                                                        77

روش آماری                                                                       77

تحلیل داده­ها                                                                       77 

فصل چهارم

یافته­های پژوهش

مقدمه                                                                              80

الف) توصیف داده­ها                                                             80

توصیف حجم نمونه از لحاظ میزان استرس­های روزانه                       85

ب) استنباط داده­ها                                                                88 

فصل پنجم

نتایج پژوهش

خلاصه پژوهش                                                                   91

محدودیت­های پژوهش                                                            92

پیشنهادهای پژوهش                                                               92