پایان نامه بررسی عملكرد رله پیلوت در شبكه های فوق توزیع

پایان نامه بررسی عملكرد رله پیلوت در شبكه های فوق توزیع
رشته تحصیلی : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 116

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1591

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه بررسی عملكرد رله پیلوت در شبكه های فوق توزیع


مقدمه :

در تاسیسات الكتریكی مانند شبكه انتقال انرژی ٍ مولد ها و ترانسفورماتورها و اسباب و ادوات دیگر برقی در اثر نقصان عایق بندی و یا ضعف استقامت الكتریكی ٍ دینامیكی و مكانیكی در مقابل فشارهای ضربه ای پیش بینی نشده و همچنین در اثر ازدیاد بیش از حد مجاز درجه حرارت ٍ خطاهایی پدید می آید كه اغلب موجب قطع انرژی الكتریكی می گردد.

این خطاها ممكن است بصورت اتصال كوتاه ٍ اتصال زمین ٍ پارگی و قطع شدگی هادی ها و خورده شدن و شكستن عایق ها و غیره ظاهر شود.

شبكه برق باید طوری طرح ریزی شود كه از یك پایداری و ثبات قابل قبول و تا حد امكان مطمئنی برخوردار باشد.امروزه قطع شدن برق برای مدت كوتاهی باعث مختل شدن زندگی فردی و قطع شدن برق كارخانه های صنعتی و مصرف كننده های بزرگ ٍ موسسه های علمی و پژوهشی به مدت نسبتاٌٌٌ طولانی موجب زیانهای جبران ناپذیر می شود لذا قطع شدن و یا قطع كردن دستگاهها و تجهیزات الكتریكی معیوب از شبكه لازم است ولی كافی نیست.

باید تدابیری بكار برده شود كه برق مصرف كننده ای كه در اثر بوجود آمدن عیب فنی از شبكه قطع شده است در كوتاه ترین مدت ممكنه مجدداٌ تامین گردد.

وظیفه رله این است كه در موقع پیش آمدن خطا در محلی از شبكه برق ٍ متوجه خطا شود ٍ آنرا دریابد و شدت آنرا بسنجد و دستگاههای خبری را آماده كند و یا در صورت لزوم خود راساٌ اقدام كند و سبب قطع مدار الكتریكی شود.

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه                                                                                                             

فصل اول : فلسفه رله‌گذاری حفاظتی                                                                                                   

1-1)     رله‌گذاری حفاظتی چیست؟                                                                                                                                

2-1)     وظیفه رله‌گذاری حفاظتی                                                                                                                                 

3-1)     اصول رله‌گذاری حفاظتی                                                                                                                                 

4-1) حفاظت در مقابل دیگر حالتهای غیرعادی                                                                                                           

فصل دوم : انواع رله                                                                                                                         

1-2) انواع رله برحسب مورد استعمال                                                                                                                          

2-2)     انواع رله بر مبنای كمیت اندازه‌گیری شده                                                                                                      

فصل سوم : حفاظت تفاضلی                                                                                                               

1-3)     انواع سیستمهای حفاظت تفاضلی                                                                                                                    

2-3)     عوامل موثر در طراحی                                                                                                                                   

3-3)     تجهیزات كمكی                                                                                                                                           

1-3-3) رله‌های چك‌كننده یا راه‌اندازی                                                                                                                     

2-3-3) تجهیزات نظارت پیلوت                                                                                                                                 

4-3) روشهای انتقال اطلاعات درحفاظت                                                                                                                

5-3) منحنی مشخصه ایده‌آل طرحهای حفاظت تفاضلی توسط سیم پیلوت 

فصل چهارم : رله‌های پیلوتی سیمی                                                                                                   

مقدمه                                                                                                                                                                         

1-4)     مزیت پیلوت                                                                                                                                                

2-4)     پیلوتهای قطع‌كننده و سد‌كننده                                                                                                                     

3-4)     رله‌گذاری پیلوتی سیمی با جریان مستقیم                                                                                                      

4-4) رله‌گذاری پیلوتی سیمی با جریان متناوب                                                                                                        

5-4) برتری دستگاههای پیلوتی سیمی از نوع جریان متناوب بر جریان مستقیم                                                          

6-4) محدودیتهای دستگاههای پیلوتی سیمی با جریان متناوب                                                                                  

7-4) مراقبت از مدارهای پیلوتی سیمی                                                                                                                    

8-4) قطع از راه دور با سیمهای پیلوت                                                                                                                     

9-4) مشخصات موردنیاز برای سیم پیلوت                                                                                                              

10-4) سیمهای پیلوت و حفاظت آنها در مقابل اضافه ولتاژ                                                                                      

فصل پنجم : رله های پیلوتی با جریان كاریر و میكرو موج                                                               

مقدمه                                                                                                                                                                       

1-5) پیلوت با جریان كاریر                                                                                                                                      

2-5)     پیلوت میكروموج                                                                                                                                        

3-5)     رله‌گذاری مقایسه فاز                                                                                                                                  

4-5) رله‌گذاری مقایسه سو                                                                                                                                       

فصل ششم : حفاظت خط با رله‌های پیلوتی                                                                      

مقدمه                                                                                                                                                                         

1-6)     رله‌گذاری با پیلوت سیمی                                                                                                                             

2-6)     رله‌گذاری با پیلوت جریا، كاریر                                                                                                                    

3-6)     میكروموج                                                                                                                                                    

1-3-6) كانال میكروموج                                                                                                                                           

2-3-6) قطع از راه دور                                                                                                                                           

فصل هفتم : رله‌های حفاظتی در پستهای فشارقوی                                                                           

مقدمه                                                                                                                                                                      

1-7)     ضرورت اتصال به زمین – نوتر                                                                                                                    

2-7)     ضرورت برقراری حفاظت                                                                                                                          

3-7)     انواع سیستمهای اوركارنتی                                                                                                                         

4-7) رله‌های ولتاژی                                                                                                                                                

5-7) حفاظت فیدركوپلاژ 20 كیلوولت                                                                                                                   

6-7) حفاظت فیدرترانس 20 كیلوولت                                                                                                                    

7-7) حفاظت  REF                                                                                                                                               

8-7) رله دیفرانسیل                                                                                                                                                 

1-8-7) چند نكته در مورد رله دیفرانسیل                                                                                                                

2-8-7) رله دیفرانسیل با بالانس ولتاژی                                                                                                                   

9-7) حفاظت جریانی برای ترانسفورماتور                                                                                                               

10-7) حفاظت باسبار                                                                                                                                               

11-7) حفاظت خط                                                                                                                                               

12-7) رله دوباره وصل‌كن                                                                                                                                        

13-7)     Synchron-check                                                                                                                               

14-7) سیستم inter lock , inter trip                  

فصل هشتم: حفاظت پیلوتی پستهای اختصاصی متروی تهران                                                              

مقدمه                                                                                                                                                                          

1-8)   مشخصات رله حفاظتی سیم پیلوت  MBCI                                                                                                 

2-8)   حفاظت دیفرانسیل فیدر                                                                                                                                

3-8)   رله ناظر  MRTP                                                                                                                                         

4-8) رله نشان‌دهنده جریان آنی ترانسفورماتور  MCTH                                                                                            

5-8) رله جریان زیاد لحظه‌ای و استارت       MCR                                                                                                     

6-8) رله تشخیص بی‌ثباتی و قطع داخلی    MVTW                                                                                                

7-8) ترانسفورماتور جداكننده                                                                                                                                  

8-8) ولتاژ و جریان پیلوت                                                                                                                                        

9-8) ستینگهای خطا برای فیدرهای معمولی                                                                                                              

10-8) عملكرد مینیمم برای خطاهای زمین با بار سرتاسری                                                                                        

11-8) ترتیبات سوئیچ گیرهای نوع شبكه‌ای                                                                                                             

12-8) ولتاژ تحریك شده ماكزیمم مسیر بسته پیلوت                                                                                                 

13-8) اطلاعات فنی رله MBCI                                                                                                                   

منابع