پایان نامه رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین آموزش و پرورش

پایان نامه رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین آموزش و پرورش
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 82

حجم فایل (به کیلوبایت) : 74

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین آموزش و پرورش


مقدمه

موضوع این تحقیق عبارتست : «بررسی رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین خانم آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج».

در این تحقیق رضایت و عدم رضایت نسبت به عوامل و پاداش های مختلف مادی و معنوی و اجتماعی و سلامت عمومی بررسی شده است و در این بررسی ها تاثیر عوامل مادی با شاخص هایی از قبیل حقوق و مزایا، امکانات و تسهیلات، خدمات درمانی، اعطاء مسکن و غیره، و تاثیر عوامل معنوی با شاخص هایی از قبیل تحسین و تمجید، تشویق نامه کتبی، توبیخ نامه، اعطای بورس تحصیلی، توجه به افکار و احساسات فرهنگیان و غیره و یک سری عوامل از قبیل افزایش مسئولیت و نیاز به کسب موفقیت مورد سنجش قرار گرفته و ارتباط هر یک از آنها با رضایت شغلی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

تفاوت و فرق میان یک کارمند موفق و یک کارمند ناموفق در چیست؟

این همه تلاش و کوشش افراد برای چیست؟ چرا افراد رفتار ویژه خود را در مقابل محرک های خارجی و داخلی دارند؟ چرا عده ای از کار و شغل خود راضی و گروهی نا راضی هستند؟ اینها سئوالاتی هستند که هر مسئول و سر پرستی بدنبال پیدا کردن پاسخی برای آنها هستند.

فرضیه ها :

گاهی سئوالاتی پیش می آید که کار و کوشش افراد آیا بخاطر پاداش های معنوی است؟ یا پاداش های مادی؟ آیا مسئولیت بیشتر دادن به افراد موجب رضایت از کار و انگبزش برای تلاش و کوشش زیاد می شود؟ آیا افراد وقتی که در وظایف محوله موفق بشوند، رضایتی حاصل می شود یا خیر؟ آیا در وادار کردن برای کار و کوشش پاداش های معنوی موثرتر است یا مادی؟ و سئوالات از این قبیل بسیار هست.

برای پاسخ پیدا کردن به این سئوالات و یک سری سئوالات دیگر، فرضیاتی را به شرح ذیل مطرح کرده و در این تحقیق سعی شده است با جمع آوری یک سری اطلاعات و تایید یا رد آنها پاسخ قطعی برای سئوالات فوق پیدا نمائیم.

1 ) پاداش های معنوی بیش از پاداش های مادی موجب رضایت شغلی معلمین می شود. (فرضیه اصلی)

2 ) افزایش مسئولیت شغلی معلیمن موجب رضایت شغلی آنها می شود. (فرضیه اصلی)

3 ) موفقیت در کار موجب رضایت شغلی معلمین می شود. (فرضیه اصلی)

4 ) سلامت عمومی مثبت در در کار موجب رضایت شغلی معلمین می شود. (فرضیه اصلی)

امروزه آموزش و پرورش همگانی به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار شناخته شده است هر کشوری در جهان بخش بزرگی از در آمد ملی خود را برای گسترش ، بهبود و کارآیی آن اختصاص می دهد. در واقع آموزش و پرورش رکن اساسی جامعه انسانی است و یکی از اهداف عمده آن پرورش و آموزش کودکان و نوجوانان توسط معلمان و مدیران است.

اغلب صاحب نظران و متفکران مسایل تربیتی بر این نظرند که معلمان، بزرگترین و مهمترین عامل موثر در جریان تعلیم و تربیت هستند. بنابراین بی راه نیست اگر گفته شود شالوده و اساس یک سیستم آموزشی موفق را معلمان تشکیل می دهند.

فهرست

عنوان                                                                                                           صفحه 

فصل اول :كلیات تحقیق                                                                                      1

مقدمه                                                                                                                2

هدف و علت انتخاب موضوع                                                                               2

اهمیت موضوع تحقیق                                                                                         3

فرضیه ها                                                                                                            4

فصل دوم : پیشینه تحقیق                                                                                      6

مقدمه                                                                                                                7

تعریف اخلاق                                                                                                     10

رشد اخلاق در كودك                                                                                        11

رویكرد قدیمی تر                                                                                                12

پرخاشگری                                                                                                        15

خلاصه تحقیق                                                                                                    16

بررسی تحقیقات گذشته                                                                                      19

اهمیت انگیزش                                                                                                   22

فصل سوم                                                                                                          48

روش جمع آوری اطلاعات                                                                                  49

جامعه مورد مطالعه                                                                                              49

روش تحقیق                                                                                                       49

فصل چهارم                                                                                                       51

تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه                                                                          52

فصل پنجم                                                                                                         72

فرضیه تحقیق                                                                                                      73

نتیجه گیری                                                                                                        73

پیشنهادات                                                                                                          75

منابع                                                                                                                  77