پایان نامه بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب1392) پایان نامه بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب1392)

دسته : حقوق

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 405 KB

تعداد صفحات : 129

بازدیدها : 350

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 13500 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب1392)

پایان نامه بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب1392)

پایان نامه بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب1392)

 

چکیده

با تغییر نگرشی که در فلسفه مجازات در سال‎های اخیر ایجاد شده، اصلاح مجرم نسبت به تنبیه وی یا طرد او از جامعه در اولیت قرار گرفته است یکی از این روش ها که در جایگزینی تنبیه و طرد مجرم و البته اجتناب از اثرات سوء زندان پیش‌بینی شده است تعلیق اجرای مجازات خصوصاً تعلیق مراقبتی اجرای مجازات می‌باشد که بسیار با این فلسفه همخوانی دارد که می توان این امر را از مبانی تعلیق اجرای مجازات دانست. با اجرای دستورات مراقبتی مجرم می تواند فایده‌ای نیز به جامعه برساند تا جبران مافاتی نسبت به تخلفات وی نیز باشد. تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت با احراز شرایط مندرج درباره تعویق صدور حکم پذیرفته شده است. البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که قانون‌گذار شرایط صدور تعلیق مراقبتی را با شرایط تعلیق ساده اجرای مجازات یکی دانسته است. تعلیق اجرای مجازات نسبت به حقوق مدعی خصوصی بی تأثیر بوده و خسارات و دیه که ناشی از جرم تعلیق شده است می باید پرداخت گردد. مهمترین اثری که، از اجرای قرار تعلیق مجازات در صورت رعایت تمامی شرایط و دستوراتی که ضمن تعلیق مراقبتی صادر می گردد، ناشی می شود این خواهد بود که در صورتی که مجرم در این مدت مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نگردد، محکومیت وی بی اثر می گردد. یکی از انتقادات اساسی که بر این موضوع در قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد فقدان پشتوانه من جمله نهادی برای اعمال آن افرادی متخصص برای اجرا و کنترل آن و . .  برای این نوع قرار است که باعث عدم استقبال قضات به سوی این قرار شده است.اما با این حال نگارنده بر با تحقیق راجع به موضوع برآن شد باید معترف بود که قانون،‌ قانون تقریباً مترقی از آب درآمده است. در این پایان نامه به بررسی شرایط اعمال این قرار و فلسفه و مبانی آن در چهار فصل پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: مجازات، حبس، تعلیق، مراقبتی، اصلاح

مقدمه

پیش‌بینی امکان اصلاح مجرم و همچنین تغییر نگرش مکاتب حقوقی نسبت به اهداف مجازات‌ها این تغییر را در اصدار اجرای احکام کیفری ایجاد نمود که حتماً و لزوماً نمی‌بایست مجرم را تنبیه نمود یا اینکه صرفاً از جامعه دور نگه داشت تا جامعه از گزند آن به دور باشد. بلکه می‌توان به فکر تدابیر اصلاحی برای مجرمین بود.

بیان مسأله

 در چند دهه اخیر تاریخ زندگی بشر، نظرات جدیدی در خصوص جرائم و مجازات‏ها ابراز شده است. جوامع کنونی در سیاست جنایی خود تلاش دارند تا با تدابیر مختلفی همچون جرم‌زدایی و قضا‌زدایی از برخی انحرافات اجتماعی جلوگیری کنند و همچنین با استفاده از تدابیر اداری و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به جای ضمانت اجرای جزایی، به تنظیم هنجارهای اجتماعی بپردازند.

تعلیق در لغت

در فرهنگ معین تعلیق در لغت این‌چنین تعریف شده است: «تَ) [ ع . ] 1 - (مص م .) آویزان کردن . 2 - چیزی در زیر کتاب یا نوشته‌ای نوشتن . 3 - (اِ.) نام یکی از خطوط اسلامی منشعب از نسخ با شیوه ایرانی . 4 - (اِمص .) آویزان بودن ، آویختگی . 5 - انجام نشدن کاری یا بلاتکلیف ماندن امری بدون مشخص بودن زمان قطعی انجام یافتن آن»[1]

در مفهوم فقهی آن واژه تعلیق در اصطلاح علم فقه وابسته کردن به شرط و یا وصفی است که طرفین در عقد انشا می‌کنند برای مثال: فروشنده در عقد بیع،‌تملیک و تملک را به آمدن زید از سفر بداند، به طوری که اگر زید آمد، مشتری مالک مبیع شود و در غیر این صورت، مالک آن نگردد. [2]

در مفهوم اصولی تعلیق در علم اصول فقه، واجب را دارای اقسامی از جمله معلق و منجز دانسته‌اند. اگر وجوب واجب به مکلف تعلق گیرد و به فعلیت برسد و تحقق آن بر امر غیر مقدوری وابسته نباشد بدان واجب منجز و اگر وجوب واجبی به مکلف تعلق گرفته است،‌ معلق و منوط بر وقوع کار غیر مقدوری باشد بدان واجب معلق گویند، مانند حج که وجوبش از زمان استطاعت متوجه مکلف می‌شود. [3]


[1]. معین، محمد، فرهنگ معین، انتشارات منشا دانش، 1387، ذیل واژه

[2]. حسینی مقدم، سید عسگری، تعلیق در عقود و ایقاعات، فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره 36، تابستان 1382، ص 188

[3]. ح‍ائ‍ری‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌، الفصول فی الاصول، بی جا، 1305، ص 79 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

چکیده........................................................................................................................................................1 

فصل اول- کلیات تحقیق                                                                                                             

1-1بیان مسأله ...........................................................................................................................................3

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق .......................................................................................................5

1-3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه ...........................................................................................................6

1-4-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق .............................................................................................7

1-5-اهداف مشخص تحقیق ....................................................................................................................7

1-5-1-اهداف ویژه .................................................................................................................................8

1-5-2-اهداف كاربردی ...........................................................................................................................8

1-6-سؤالات تحقیق .................................................................................................................................8

1-7-فرضیه‏های تحقیق .............................................................................................................................9 

1-8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ................................................................................9

1-9-روش‌شناسی تحقیق ........................................................................................................................10

1-10- روش و ابزار گردآوری داده‏ها ....................................................................................................10

1-11-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها .........................................................................................11 

فصل دوم- تعاریف، مبانی و تاریخچه تعلیق مراقبتی

2-1-تعاریف مربوط به مفهوم «تعلیق مراقبتی» .......................................................................................13

2-1-1- تعلیق در لغت............................................................................................................................13

2-1-2-تعلیق اجرای مجازات.................................................................................................................14

2-1-3-تعلیق ساده..................................................................................................................................15

2-1-4-تعلیق مراقبتی..............................................................................................................................16

2-1-5- تعلیق مراقبتی فشرده  ...............................................................................................................19

2-1-6-مفاهیم مشابه...............................................................................................................................20

2-1-6-1-تعلیق تعقیب...........................................................................................................................20

2-1-6-2- آزادی مشروط.......................................................................................................................22

2-1-6-3- مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات.............................................................23

2-2- مبانی تعلیق مراقبتی........................................................................................................................24

2-2-1-اهداف مجازات‌ها.......................................................................................................................25

2-2-2-حبس..........................................................................................................................................26

2-2-3-سیر تحول زندان‌ها در دنیا..........................................................................................................28

2-2-4-سیر تاریخی زندان در ایران........................................................................................................30

2-2-5-تاریخچه شكل گیری سازمان زندان‌ها پس از پیروزی انقلاب...................................................32

2-2-6- مراكز مراقبت بعد از خروج زندانیان كشور...............................................................................34

2-2-7- مجازات‌های جایگزین زندان.....................................................................................................37

2-2-8- فلسفه تعلیق مراقبتی..................................................................................................................39

2-3- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی مجازات در حقوق جزای ایران و سایر کشورها.............................41

2-3-1- سابقه تعلیق مجازات در اسلام...................................................................................................41

2-3-2- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در ایران.......................................................................................41

2-3-3-پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در سایر کشورها ....................................................................... 45

2-3-4- بررسی تطبیقی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات...........................................................................48 

فصل سوم- شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات قانون مجازات اسلامی

3-1- شرایط تعلیق مراقبتی اجرای مجازات............................................................................................53

3-1-1- شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی.....................................................................................................54

3-1-1-1- شرایط مربوط به بزه‌کار........................................................................................................54

3-1-1-2- شرایط مربوط به نوع و درجه مجازات معلق و مدت تعلیق.................................................58

3-1-2-شرایط شکلی تعلیق مراقبتی مجازات.........................................................................................62

3-1-2-1-دادگاه صالح، نوع و نحوه تصمیم‌گیری دادگاه جانشین.........................................................62

3-1-2-2-تعلیق مراقبتی در محاکم تجدیدنظر و مراجع غیردادگستری و محاکم اختصاصی..............76

3-2- موانع تعلیق اجرای مجازات...........................................................................................................80

3-2-1- موانع عام تعلیق مراقبتی.............................................................................................................80

3-2-2- موانع خاص تعلیق مراقبتی........................................................................................................81 

فصل چهارم- آثار و موارد رفع اثر از قرار تعلیتتق تعلیق مراقبتی در ق.م.ا مصوب 1392

4-1- آثار تعلیق مراقبتی...........................................................................................................................98

4-1-1- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی......................................................................98

4-1-1-1- آثار تعلیق نسبت به مرجع قضایی.........................................................................................98

4-1-1-2- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه........................................................................................100

4-1-2- آثار تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی، تکمیلی و اقدامات تأمینی و حقوق مدعی خصوصی

4-1-2-1- اثر تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی تکمیلی و اقدامات تأمینی.................................102

4-1-2-2-اثر تعلیق مراقبتی نسبت به حقوق الناس..............................................................................104

4-2- موارد رفع اثر از قرار تعلیق مراقبتی مجازات...............................................................................105

بحث و نتیجه گیری

نتیجه و پیشنهادات.................................................................................................................................110

فهرست منابع

منابع فارسی............................................................................................................................................113 

چکیده انگلیسی.....................................................................................................................................116

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

تحقیق کمک پایان نامه رشته حقوق با عنوان حق دفاع متهم

چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنونی جمهوری اسلامی ایران

تجارت الكترونیك و موانع اجرایی قانون آن در ایران

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام