مقاله تحلیل محتوای تبلیغات روزنامه همشهری

مقاله تحلیل محتوای تبلیغات روزنامه همشهری
رشته تحصیلی : پژوهش ها

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 7

حجم فایل (به کیلوبایت) : 13

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

مقاله تحلیل محتوای تبلیغات روزنامه همشهری


قسمتی از متن:

تبلیغات و زندگی روزمره

امروزه تبلیغات در زندگی روزمره ما نقش مهمی را ایفا می كند .اگر در خیابان یا در مكان های مختلف به دور و بر خود توجه كنیم تبلیغات فراوانی می بینیم كه هر كدام به جنبه ای از زندگی مربوط می شوند .تبلیغات از نیاز های اساسی مانند خوراك ، پوشاك ، مسكن و وسایل جانبی مورد نیاز در زندگی تا وسا یل آموزشی و سر گرمی را در بر می گیرد .

تبلیغات در زندگی ما نقش مهمی را ایفا می كند وبیشتر از طریق نا خود آگاه بر انتخاب ها و نحوه زندگی وروش ها یی كه ما برای رفع نیاز به كار می بریم تاثیر می گذارد .سر مایه داری در راستای فروش محصولات ، ایجاد بازار مصرف در داخل یا سطح بین الملل صورت می گیرد.

 

تبلیغات در روزنامه همشهری

حجم كل مطا لب روزنامه همشهری 46464 سانتی متر مربع است كه 6088 سانتی متر آن را به تبلیغات اختصاص داده اند .

برخی صفحات دارای تبلیغ نیست و برخی دیگر ، به ویژه صفحات میانه ، دارای حجم بالایی از تبلیغ گاه تا نصف صفحه و یا در مواردی تا كل صفحه ، تبلیغاتی كه به صنعت ماشین سازی می پر دازد ، می با شند .

با توجه به روزنامه هایی كه در بازه زمانی ذكر شده بررسی شد نظم خاصی در ارائه تبلیغات وجود داشت .محتوای تبلیغات ،حجم آنها و جایگاهشان تقریبا در تمام شماره ها همانند بوده است .

صفحه اول حدودا 300 سانتی متر مربع را به تبلیغ اختصاص داده است . البته در برخی روزها صفحه اول از تبلیغ كمتری استفاده كرده كه دلیل اصلی این كار را حجم بالای اخبار آن روز می توان دانست. حجم تبلیغات صفحات دیگر در جد ول زیر ارائه شده است :