مقاله گیاهان شور مقاله گیاهان شور

دسته : کشاورزی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1159 KB

تعداد صفحات : 40

بازدیدها : 235

برچسبها : دانلود مقاله

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

مقاله گیاهان شور

مقاله گیاهان شور

مقاله گیاهان شور

مقدمه

برخی از گیاهان بوته ای متحمل شوری ، قادرند تحت شرایط خاكهای بسیار شور نیز رشد كنند . به عنوان مثال رشد گونه های ،A.cuneata , Atriplex canes cens به ترتیب در شوری 2400 و 3000 (ms/MECE) فقط حدود 2/1 كاهش یافت .

(دریچاردسون و مك كل ، 1980) دور نمای بهره برداری از گیاهان علوفه ای بوته ای خاصی كه تحمل شوری بسیار بالایی دارند ، به منظور كشت آن ها در خاكهای شور و به عنوان ابزاری ، برای اصلاح این خاكها به شمار می روند .

تحت شرایط طبیعی ، خاكهای شور دارای پوشش گیاهی از نوع بوته های متحمل شوری هستند .اراضی شوری كه برای تولید گیاهان علوفه ای بوته ای مناسب هستند . عبارتند از : مناطق تخریب شده گیاهان نمك دوست طبیعی ، اراضی شور شده در اثر پروژه های آبیاری و مناطقی كه به دلیل تغییراتی هیدرولوژیكی دچار شوری ثانویه شده اند. مولفین و محققین بسیاری ، استفاده از گیاهان نمك دوست را ، در تولید غذا ( سامرز ، 1976) و سایر فرآورده ها ( سنگ ، 1970 : مودی ،1974) ،مورد توجه قرار داده اند .دیگر فواید رشد گیاهان مقاوم به شوری، در خاكهای شور شامل : كاهش خطر فرسایش خاك ( جونز ، a 1966) ، كنترل آلودگی (هی ونول هارد ، 1973 ) ، تثبیت شنهای روان ( لی روكس ، 1974) توسعه و بهبود زیستكاه حیات وحش (شام ساوت دینوف ، 1966) و افزایش تنوع اكولوژیكی ، در مناطق لم یزرع میشود . علاوه بر این كشت گیاهان علوفه ای در مناطق كشور ، بدون نیاز به انرژی ورودی اضافی ، مقداری غذا و علوفه تولید خواهد شد كه می تواند در سیستمهای كشاورزی و دامداری مورد استفاده قرار بگیرند .

گیاهان علوفه ای بوته ای مقاوم به شوری :

در میان گیاهان علوفه ای بوته ای ، متحملترین گروه نسبت به شوری و غرقابی علف شور ها هستند . كه در حواشی دریاچه های شور و با تلاق رشد می كند . این گیاهان ممكن است در معرض مقدار بسیار زیاد شوری ،یا آب ایستادگی قرار گیرند .

علف های شور كه شامل جنسهای Halimione ,Rhagodia ,Chenopium , Atripex هستند ، در مناطقی كه تحت شرایط غرقاب كمی هستند ، بهتر از خاكهای قلیایی رشد می كنند و توانایی رشد در خاكهای بسیار شور را نیز دارند . بسیاری از گونه های چوبی و چند ساله Atriplex . spp  دارای مسیر متابولسیم C4 هستند . علف شور ها از نظر درجه خوشخوراكی متفاوت هستند ، ولی هنگامی كه علوفه كمیاب باشد . اكثر آن ها توسط حیوانات چرا كننده مصرف می شوند . یكی از خصوصیات علف شورها رنگ خاكستری برگها به علت تشكیل غذه های نمك ، روی سطح برگ است .

عوامل موثر در استقرار گونه ها :

(الف) عوامل محیطی )

معمولاَ با حفاظت پوشش گیاهی خاكهای شور در برابر چرا ، رشد مجدد گیاهان بطور طبیعی انجام می گیرد .

كوششهای زیادی برای دست یابی به پوشش گیاهی مناسب ، از طریق كشت بذرهای گیاهان علوفه ای بوته ای مقاوم به شوری انجام شده است . در ینوساوت ولیز غربی ، برای استقرار A.vesicaria .Atriplex nummularia  وسایر گونه ها بیش از 30 سال تحقیق و مطالعه و تلاش صورت گرفته است . ( جونز ، a1966 ، بسیاری از محققین دیگر ). در طی انجام آزمایشات عوامل متعددی كه استقرار بوته ها را تحت تاثیر قرار می دهند ، شناخته شده و برای بهبود نتایج ، روشهای مختلف بذر كاری ابداع شده است . بطور كلی گیاهانی باید مورد استفاده قرار بگیرند كه به خوبی با منطقه سازگار هستند ( گوم ، 1974) مرگ قبل از بلوغ در بوته های استقرار یافته و یا از بین رفتن بعضی گونه ها به مرور زمان ، نشان دهنده سازگاری ضعیف است .

خشكی ،چرا ، وحمله حشرات علل از بین رفتن گیاه Atriplex , nummularia در بخش كولا به نیوساوت ولیز شناخته شده اند ، در حالی كه گونه A. vesicaria در همین محل به خوبی باقی مانده است . ( كانینگ هام ، 1974) در استرالیایی غربی ، بازرسی مناطق تحت آزمایش در خاكهای شور ، برای مدت 12 سال تغییر برتریهای گونه ها را در طول زمان نشان داد . گونه های Atriplex halimus  ،A.canescens   ،A.lentiformis در سالهای اول بخوبی رشد كردند ، ولی در سال نهم بمراتب ضعیفتر از گونهA.ammicola بودند .

آب مهمترین عامل استقرار گیاهان علوفه ای بوته ای مقاوم به شوری است . مقدار پراكنش فصلی برف و باران و سرنوشت آب هنگامی كه به زمین می رسد ، همه عواملی هستند كه استقرار و بقای این گیاهان را به طریق مختلف ، تحت تاثیر قرار می دهند .

ب- عوامل گیاهی

به بذر گونه های Atriplex براكته هایی چسبیده اند كه حاوی مواد ممانعت كننده از جوانه زنی هستند ، این مواد كه در آ.ب قابل حل هستند ، عمدتاَ كلرو سدیم و مواد صابونی هستند . در این گونه ها ، به بذر و پوسته های همراه آن ، میوه اطلاق می شود. در بذرهایی كه مراحل نمو آن ها بطور كامل طی نشده است ، بركته ها كامل نمیشوند .دامنه تغییرات میزان  پر شدن دانه ها بسیار وسیع است و به عنوان مثال در گونه های Atriplex  nummalaria ، بین 10 تا 84 درصد ( جونز ،1968) ، در گونه A.canescens بین 49 تا  93 درصد ( اسپر لینگ فیلد ،1974) و در A.halimus بین 5/43 تا 5/91 درصد ( كولر و همكاران ، 1958)تغییر می كند . همچنین جوانه زدن بذرهایی كه دارای باله هستند نیز ،ممكن است تا حد زیادی تغییر كند مثلاَ میزان جوانه زنی در گونه A.canescens بین 34 تا 80 درصد ( اسپرینگ فیلر ، 1964) و در بذرهای A.nummularia از 2 تا 62 درصد متغیر است ( جونز  ، 1968) میوه های A.tripLex  spp حاوی مواد ممانعت كننده محلول در آب هستند . مقدار این تركیبات در حدی است كه می تواند بر فرآیند جوانه زنی تاثیر بگذارد . یا حتی آن را متوقف كند .

درصد جوانه زنی در گونه های آتریپلكس ، در درجه حرارتهای پایین كم بود و در دامنه در درجه  حرارتهای بالاتر بطور چشمگیری افزایش داشت . همچنین بین گونه های مختلف Atriplex نیز اختلافات معنی داری ملاحظه گردید . بطوریكه درصد جوانه زنی دو گونه ، A.glauca , A.nmmularia در درجه حرارتهای بالاتر از 8-15 درجه سانتی گراد كاملاّ افزایش داشت ، ولی در گونه های  A.amnicola  , A.Lentiformis مقدار افزایش كمتر بود این دو گونه هنگام كه دما از 4 به 8 افزایش یافت ، عكس العمل خوبی داشتند و درصد جوانه زنی آن ها افزایش چشمگیری داشته است.

سیستماتیك گیاه آتریپلكس :

Kingdom : Plantae

Subkingdom : tracheobionta

Superdivision : spermatophyta (seed plant)

Division : magnoliophyta (flowering plant)

Class : magnoliopsida (dicotyledons)

Subclass: caryophyllidae

Order : caryophyllaes

Family : chenopodiaceas

Genus : atriplex (salt  bush)

آتریپلكس یا اسفناج وحشی گیاهای است از تیره اسفناجیان و از جنس آتریپلكس و دارای حدود 200 گونه متعدد و مختلف .

در چند سال اخیر چند گونه از گیاه به ایران وارد شده كه از خود سازگاری چشمگیری نشان داده اند . از آنجمله اند گونه های زیر 1 :

At. Canescens

At. Halimus

At. Lentiformis

 

مورفولوژی

آتریپلكس گیاه بوته ای چوبی است كه به عنوان طرح كلی به شكل راست و مدور است ، با ساقه های سفت و شكننده . پوست نازك دارند و به صورت فشرده قرار گرفته اند و شاخسار زیادی دارند .

در بعضی گونه ها ممكن است شاخه های جانبی دارای اسپاین باشند . اگر چه آتریپلكس در شكل فیزیولوژی و دیگر ویژگی های دارای تغییر زیادی است ( گوناگونی زیادی دارد )

اكوتیپ های این گیاه در سرعت رشد ، برگ ریزی زمستانه ، مقاومت نسبت به خشكسالی و سرما و خوشخوراكی متفاوت هستند.

كمترین رنج ارتفاع این گیاه یك فوت (3/0 متر ) و بیشترین مربوط به گیاهانی نیمه چوبی در جنوب dakota است كه بیشتر از 10 فوت ( 3 متر) ارتفاع دارند .

آزمایشات عادی باغبانی اختلافات زیادی را در ارتفاع و دیگر ویژگی های گیاهی درون جمعیت این گیاه نشان داد كه اساساّ تحت تاثیر ژنتیك بودند .

رنج طول برگ ها 8/0 تا 2 اینچ (5-2 سانتیمتر ) است .

برگهای جوان با فلس پوشیده شده اند تا در مقابل از دست دادن آب محافظت شوند.  برگ های بالغ دارای كرك های بیرونی هستند كه نمك را متمركز و ترشح می كنند و در مناطق شور برگها پوشیده از یك پوسته نمكین یا شوره می شوند .

این گیاه در آب و هوای گرم همیشه سبز است ولی در آب و هوای سرد زمستان برگ ریزی دارد . ( خزان می كند)

گل های نر دارای سنبله هایی به عرض 3-2 میلی متر هستند و پانیكول گل های ماده از 2 تا 16 اینچ ( 40-5 سانتی متر ) طول دارند .

میوه ها دارای اتربكولی به طول 3/0 تا 4/0 اینچ (1-8/0 سانتی متر ) و دارای براكته هایی به طول 4/0 تا 1 اینچ ( 9 تا 25 میلی متر مربع ) هستند .

Fourwing Saltbush تنها گونه ای است كه میوه هایش به صورت ژنتیكی دارای 4 بال بزرگ هستند .

دانه ها درون اتریكول قرار دارد و در زمان پراكندگی  هم از اتریكول جدا نمی شوند .

اندازه دانه تقریباّ 2×1 میلی متر است و 17 تا 20 دانه  بر روی هر میوه قرار دارد .

سیستم ریشه ای شامل ریحه اصلی و ریشه های كوچك جانبی غذا دهنده است كه لایه های بالای خاك را اشتغال كرده اند و اگر خاك اجازه بدهد ریشه اصلی اغلب بیشتر از 20 فوت ( 6 متر ) توسعه پیدا می كند .

در بیابان های جنوبی كالیفرنیا ریشه های گیاه Fourwing  Saltbush در فاصله 40 فوت ( 12 متر ) دورتر از بوته در زیر سطح خاك دیده شد .

گلهای این گیاه به وسیله باد  گرده افشانی می كنند .

آتریپلكس زندگی طولانی دارد . كرت های دائمی درون آزمایشگاه بیابانی نزدیك Arizona و Tucson نشان داد كه بقاء و ماندكاری بوته ها تقریباَ 29 سال است و مجموعه های عكس درون پرونده های Grand Canyon نشان داد كه آتریپلكس برای بیشتر از 100 سال زنده می ماند .

معمولاَ آماس شدن جوانه ها از بهار آغاز می شود و با افزایش طول ساقه ها در اواسط تا اواخر بهار ادامه پیدا می كند و جوانه زنی دانه ها هم در همان هنگام رخ می دهد .

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

تحقیق هواپیمای سم پاش

گلهای زینتی ونقش ترکیبات شیمیایی در سلامت آنها

گیاهان استراتژیک جهان با تصاویر زیبا و جذاب

علفهای هرز ایران به صورت تصاویر تخصصی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام