پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران

دسته : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 420 KB

تعداد صفحات : 130

بازدیدها : 667

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق تعیین رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران می باشد. جامعه اماری تحقیق شامل کلیه کارکنان زن و مرد شرکت دارو پخش در شهر تهران بوده است. تعداد کارکنان شرکت دارو پخش در بخش های مختلف این کارخانه 1000 نفر براورد شده است. نمونه گیری صورت نمونه گیری طبقه ای نظام دار انجام شده است . تعداد 132 کارمند مرد و 50 کارمند زن به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. از پرسشنامه های استاندارد هوش معنوی آمرام ، تعهد سازمانی پورتر و رضایت شغلی کراک و راک برای جمع اوری اطلاعات استفاده شده است. از روش های امار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها ، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان داد که بین هوش معنوی و رضایت شغلی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این یافته ها بیانگر ان بود که بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت دارو پخش تهران با رضایت شغلی انها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

کلید واژه ها: تعهد سازمانی ، رضایت شغلی ، هوش معنوی ، مدیریت رفتار سازمانی ، مدیریت منابع انسانی

مقدمه:

تمامی جوامع برای مهارت ها و رفتارهای خاص ارزش قائل هستند. این که هر جامعه از کدام استعدادها تجلیل می کند، بستگی دارد به اینکه جامعه برای بقا و تداوم خود چه نیازها و خواسته هایی دارد. از نظر غالب مردم داشتن هوش، توانایی سازش موفقیت آمیز با نیازها و خواسته های فرهنگی و محیطی است.

آنچه مسلم است، هوش از جذاب ترین نیروهای روانی است که جلوه های آن در موجودات مختلف به مقادیر متفاوت قابل مشاهده و رویت است. هر چه موجودات ازتکامل بیشتری بهره مند بوده و به همان نسبت از پیچیدگی بیشتری برخوردار باشند، از نظر هوشی نیز پیشرفته تر خواهند بود.

قسمتی از متن

عامل هوش معنوی می تواند موجب ارتقای رضایت شغلی کارکنان گردد. علاوه بر این جنیا و پورهویت (2006)  معتقدند هوش معنوی  می تواند موجب افزایش  تعهد سازمانی کارکنان نیز گردد. تعهد سازمانی عبارت از نگرش‌های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان (نه شغل ) است که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد(می یر ، 2000)

به اعتقاد زوها و مارشال (2010) برخورداری از تعهد سازمانی بالا می تواند موجب موجب نظم در کار گردد و به کارکنان فرصت دهد که با علاقه مندی بیشتری به خدمات خود به مراجعان بپردازند. این موضوع خود می تواند سبب افزایش سطح رضایت مدیران از کارکرد و عملکرد کارکنان گردد.  در واقع رضایت از پرسنل تابعی از عوامل و فاکتورهای مختلف است که می توان از ان جمله به رضایت از کارکرد ، رفتار و اخلاق ، نظم ، همکاری با پرسنل ، دقت در کار و نظایر ان در میان کارکنان اشاره نمود. شرکت دارو پخش به دلیل گستردگی کار و تنوع محصولات و نیز تعداد کارکنان  بزرگ ترین واحد تولیدی دارو در کشور به شمار می رود. نظر به اینکه داروها در تامین سلامت بیماران جامعه نقش ممتازی دارند لذا بایستی سعی شود تا این داروها به شیوه ای صحیح و با کیفیت تولید گردد. تولید با کیفیت در یک واحد صنعتی مرهون و مدیون انگیزش و تعهد سازمانی و رضایت شغلی بالای کارکنان ان مجموعه به شمار می رود. لذا اگر شرکت دارو پخش بتواند برخوردار ازکارکنانی گردد که دارای روحیه کار و تلاش بالایی بوده واز رضایت شغلی بالایی برخوردار باشند ، می توان امیدوار بود که محصولات تولیدی نیز از دره بالایی از کیفیت برخوردار باشند. در این میان احساسات معنوی و نگرشهای مذهبی کارکنان بر این موضوع تاثیر گذار می باشند. با توجه به  این مهم لازم است تادر قالب تحقیقی علمی و منسجم به بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران پرداخته شود.دراین تحقیق به بررسی رابطه بین هوش معنوی رضایت شغلی وتعهدسازمانی درمیان كاركنان شركت داروپخش پرداخته می شود.

نظریه برابری و انتظار :

به نظر لاوسن و شن نظریه هایی که تا اینجا مطرح شد تأکید اصلی خود را بر پیش راندن افراد در زمینه ها و موقعیتهای سازمانی قرار می دهد . در حالیکه تعداد دیگری از نظریه ها که در طبقه بندی ریز مدلها قرار دارند ، به فرایندهای شناختی تأکید دارند ، فرایندهایی که سبب کار کردن و باقی ماندن کارکنان در یک سازمان خاص می شود . از جمله این نظریه ها نظریه برابری است که توسط آدامز ارائه گردید و اساساً بر دو مؤلفه درون و برون دادها تأکید دارد . به اعتقاد آدامز رضایت شغلی حاصل همخوانی و برابری این دو مؤلفه با یکدیگر است . بنا به نظر آدامز نارضایتی شغلی زمانی بوقوع می پیوندد که نسبت بازداده های یک فرد به درون دادها و نسبت باز داده ها به درون داده های فردی افراد دیگر مورد مقایسه قرار گرفته و کمتر از آنها برآورده می شود . (جوزانی، 1387، 37

فهرست 

عنوان                                                                                                  1

چکیده                                                                                                 7       

فصل اول کلیات تحقیق                                                                             8

مقدمه                                                                                                  9

بیان مساله                                                                                             10

اهمیت وضرورت انجام تحقیق                                                                    12

اهداف تحقیق                                                                                          12

سوالات تحقیق                                                                                        13

فرضیه های تحقیق                                                                                  13

محدودیت های تحقیق                                                                               14

فصل دوم مبانی نظری وسوابق تحقیق                                                          15

بخش اول رضایت شغلی                                                                           16   

2-1-1تعریف رضایت شغلی                                                                      16

2-1-2تاریخچه رضایت شغلی                                                                    16

2-1-3رضایت شغلی وابعادآن                                                                    17

2-1-4انواع رضایت شغلی                                                                        18

2-1-4-1رضایت درونی                                                                           19

2-1-4-2رضایت بیرونی                                                                          19

2-1-5نظریه های زیربنایی رضایت شغلی                                                    19

2-1-5-1نظریه های ریزمدل                                                                     21

2-1-5-2نظریه های درشت مدل                                                              24

2-1-6نظریه هایرضایت شغلی                                                                26

2-1-6-1نظریه ارزش                                                                          26

2-1-6-2نظریه هالند                                                                            27

2-1-6-3نظریه بریل                                                                            27

2-1-6-4نظریه نقشی                                                                           27

2-1-6-5نظریه شغلی کوک وراک                                                          30

2-1-7رضایت شغلی وانگیزش                                                              30

2-1-8عوامل موثربررضایت شغلی                                                        31

2-1-8-1عوامل شغلی                                                                         31

بخش دوم تعهدسازمانی                                                                         33

2-2-1تعهد                                                                                        33

2-2-2انواع تعهد                                                                                 34

2-2-2-1تعهدنسبت به مشتری                                                                34

2-2-2-2تعهدنسبت به سازمان                                                                35

2-2-2-3تعهدنسبت به خود                                                                    36

2-2-2-4تعهدنسبت به افرادوگروه کاری                                                   36

2-2-2-5تعهدنسبت به کارووظیفه                                                           37

2-2-3مفهوم تعهدسازمانی                                                                    37

2-2-4تعاریف تعهدسازمانی                                                                  38

2-2-5دیدگاههای نوین درباره تعهدسازمانی                                              42

2-2-5-1دیدگاههایی درموردکانونهای تعهدسازمانی                                42

2-2-5-2تعهدسازمانی مفهوم یک بعدی یاچندبعدی                                    43

2-2-5-3الگوهای چند بعدی                                                                44

2-2-6عوامل موثربرتعهدسازمانی                                                        46

2-2-7اجزای تعهدسازمانی                                                                 49

2-2-8نتایج وپیامدهای تعهدسازمانی                                                      50

2-2-9شیوه های تقویت تعهدسازمانی                                                     56

2-2-10ارتباط بین هوش معنوی وتعهدسازمانی                                        57

بخش سوم هوش معنوی                                                                      58

معنویت                                                                                          59

2-3-1تعریف هوش معنوی                                                                 60

2-3-2تاریخچه هوش معنوی                                                               62

هوش معنوی ومولفه های آن                                                                64

2-3-3هوش معنوی وهوش شناختی                                                       67

2-3-4هوش معنوی ومفهوم شخصیت                                                    68

2-3-5هوش معنوی ومفهوم توانایی ذهنی                                               70

2-3-6مفهوم هوش معنوی                                                                  71

2-3-7ابعادهوش معنوی                                                                     71

نظریه امرام درموردهوش معنوی                                                         72

سوابق وپیشینه تحقیق                                                                        75

سوابق تحقیق درایران                                                                       75

سوابق تحقیق درخارج ازکشور                                                           77

مدل مفهومی تحقیق                                                                          79

فصل سوم روش شناسی تحقیق                                                            79

مقدمه                                                                                            80

روش ونوع تحقیق                                                                            80

روش گردآوری اطلاعات                                                                   80

نمونه پژوهش                                                                                  81

ابزارگردآوری داده ها                                                                        82

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات                                                              83

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها                                                        85

مقدمه                                                                                            86

الف)توصیف داده ها                                                                         87

ب)آزمون فرضیه های تحقیق                                                             105

خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق                                                112

ج)تحلیل رگرسیون چندمتغیره باروش گام به گام                                     112

فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادهای تحقیق                                            115

مقدمه                                                                                           116

5-1تبیین نتایج تحقیق                                                                       116

5-2پیشنهاد های کاربردی تحقیق                                                        117

5-3پیشنهادهابرای تحقیقات آتی                                                          118

5-4مشکلات ومحدودیت های تحقیق                                                119

منابع                                                                                         120

منابع لاتین                                                                                  124

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

تحقیق بررسی استراتژی های توسعه صنعت روغن نباتی

مقاله مدیریت منابع انسانی، مدیریت زیست محیطی و عملکرد سازمان

پایان نامه بررسی HSE و اجرای آن در بندر خرمشهر

پایان نامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام