پایان نامه بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران پایان نامه بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران

دسته : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 357 KB

تعداد صفحات : 189

بازدیدها : 403

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران

پایان نامه بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران

پایان نامه بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران

مقدمه

در عصر حاضر سازمان ها به صورت فزاینده ای با محیط های پویا و در حال تغییر مواجه اند، بنابراین به منظور بقا و پویایی خود مجبورند كه خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. به بیان دیگر با توجه به سرعت شتابنده تغییرات و تحولات علمی، تكنولوژیك، اجتماعی، فرهنگی و... در عصر حاضر، سازمان هایی موفق و كارآمد محسوب می شوند كه علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی ها را نیز در آینده پیش بینی كرده و قادر باشند كه این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده ای بهتر هدایت كنند(قائمی، 1380)،چراکه »تنها با بهره گیری خلاقانه از تغییر، برای هدایت كردن خود تغییرات است كه می توانیم ،از آسیب شوك آینده در امان بمانیم و به آینده ای بهتر و انسانی تر دست یابیم»(تافلر [1]،1373)


[1]Toffler

قسمتی از متن

ضرورت کارافرینی سازمانی عمدتاًناشی از ناسازگاری و واکنش کند سازمان های متوسط و بزرگ نسبت به تغییرات روز افزون ،سریع،پیچیده و نامطمئن محیط است.با توجه به اهمیت بحث کارآفرینی سازمانی در دنیای امروز،در ایران به بحث کارافرینی سازمانی (به ویژه در بانک مسکن)توجه کمتری شده و زمینه های مورد نیاز برای آن فراهم نشده است. باتوجه به اینکه بسیاری از کشور های پیشرفته و توسعه یافته جهانی طی 25سال گذشته،باتحقیقات گسترده و به کارگیری این مقوله توانسته اند به پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی نائل گردند،ضرورت دارد که در ایران نیز تحقیقات هدفمند در این زمینه صورت گیرد تا بتوان مسائل و مشکلات را شناسائی و با ایجاد الگوها و مدلهای علمی برای پیاده سازی این فرآیند در سطح بانک مسکن از مزایا ی آن در توسعه همه جانبه کشور استفاده نمود  لذا بانک به دلیل اهمیتی که در جامعه و اقتصاد داراست،کارافرینی سازمانی در این سازمان دارای اهمیت ویژه ای می باشد که ضرورت پرداختن به این موضوع در بانک مسکن مهم و با اهمیت می باشد.

سازمان های باهوش دارای پنج ویژگی اساسی به شرح ذیل هستند:

1- تفكر سیستمی؛2-دسترسی آزاد به اطلاعات؛3- استقلال؛4- سیستم های خود سازمان دهنده؛

5- انتخاب به جای انحصار.

تاكیدات مكرر پینكات نشان می دهد كه سازمان ها و شركت های بزرگ در قرن 21 نیاز به تغییرات گسترده ای دارندتا بتوانند روح نوآوری و كارآفرینی را ایجاد و تقویت كنند(پرداختچی و شفیع آبادی،1385 :110)

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه 

فصل اول:کلیات طرح.. 1

مقدمه. 2

1-1بیان مساله. 3

1-2هدفهای تحقیق. 4

1-3اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن. 4

1-4چارچوب نظری.. 6

1-5مدل تحقیق. 10

1-6 فرضیه های تحقیق. 11

1-7تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی.. 12

1-8روش تحقیق. 14

1-9قلمرو تحقیق. 14

1-10جامعه و حجم نمونه تحقیق. 15

1-11محدودیت ها ومشکلات تحقیق. 16

فصل دوم:مطالعات نظری.. 17

مقدمه. 18

2-1مفهوم کارآفرینی.. 19

2-2تاریخچه کارآفرینی.. 20

2-3ضرورت کارآفرینی برای تحول سازمان های امروزی.. 23

2-4انواع کارآفرینی.. 24

2-5فرآیند کارآفرینی سازمانی.. 26

2-6تفاوت کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی.. 28

2-7ویژگی های سازمان های کارآفرین.. 29

2-8گام های موثر در مسیر کار آفرین نمودن سازمان: 30

2-9مدل های كارآفرینی سازمانی.. 32

2-10مولفه های موانع کارآفرینی سازمانی.. 41

2-11موانع کارآفرینی سازمانی.. 52

2-12پیشینه تحقیق. 66

فصل سوم:روش شناسی تحقیق(متدولوژی) 77

مقدمه. 78

3-1روش تحقیق. 78

3-2جامعه آماری.. 79

3-3حجم نمونه و روش اندازه گیری آن. 79

3-4ابزار جمع آوری اطلاعات.. 79

3-4-1مراحل طراحی پرسشنامه. 80

3-4-2پایایی و روایی پرسشنامه. 81

3-4-2-1روایی پرسشنامه. 81

3-4-2-2پایایی پرسشنامه. 82

3-5روش تجزیه و تحلیل داده ها 83

3-5-1استفاده از آمار توصیفی: 83

3-5-2استفاده ازآمار استنباطی یا تحلیلی: 84

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق.. 85

مقدمه. 86

4-1آمار توصیفی: 87

4-1-1مشخصات پرسنلی و جمعیت شناختی.. 87

4-1-2موانع داخلی کارآفرینی سازمانی.. 94

4-1-3موانع محیطی کارآفرینی سازمانی.. 105

4-1-4موانع برآیندی کارآفرینی سازمانی.. 111

5-1-4شاخص های توصیف متغیر ها و مولفه های تحقیق. 117

4-2آمار استنباطی.. 118

4-2-1تعیین نرمال بدون جامعه توسط آزمون کلموگروف-اسمیرنف... 118

4-2-2آزمون فرضیات پژوهش... 120

4-2-2-1آزمون فرضیات اصلی پژوهش... 120

4-2-2-2آزمون فرضیات فرعی پژوهش... 123

4-2-2-2-1آزمون فرضیات فرعی موانع داخلی پژوهش... 123

4-2-2-2-2آزمون فرضیات فرعی موانع محیطی پژوهش... 130

4-2-2-2-3آزمون فرضیات فرعی موانع برآیندی پژوهش... 135

4-2-3رتبه بندی موانع(آزمون فریدمن) 140

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات.. 143

مقدمه. 144

5-1نتیجه گیری و پیشنهادات.. 145

5-1-1نتایج توصیفی.. 145

5-1-2نتایج استنباطی( آزمون فرضیات پژوهش) 146

5-1-3نتایج آزمون فریدمن: 152

5-2پیشنهادات.. 153

5-2-1پیشنهادات حاصل از تحقیق. 153

5-2-2پیشنهادات جانبی.. 162

5-2-3پیشنهادات برای محققین بعدی.. 163

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان

پایان نامه تدوین مدل راهبردی مدیریت بحران در بندر خرمشهر

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی

پایان نامه بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام