پایان نامه مقایسه کارایی کانال¬های مستقیم و غیرمستقیم در بازاریابی بیمه با استفاده از تکنیک DEA پایان نامه مقایسه کارایی کانال¬های مستقیم و غیرمستقیم در بازاریابی بیمه با استفاده از تکنیک DEA

دسته : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 537 KB

تعداد صفحات : 89

بازدیدها : 360

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه مقایسه کارایی کانال¬های مستقیم و غیرمستقیم در بازاریابی بیمه با استفاده از تکنیک DEA

پایان نامه مقایسه کارایی کانال¬های مستقیم و غیرمستقیم در بازاریابی بیمه با استفاده از تکنیک DEA

پایان نامه مقایسه کارایی کانال های مستقیم و غیرمستقیم در بازاریابی بیمه با استفاده از تکنیک DEA 

چکیده

صنعت بیمه به­عنوان یک بخش خدماتی، نقشی جبران­کننده و محافظتی در اقتصاد هر کشوری دارد، به‎طوری ­که عملیات موفقیت­آمیز این صنعت، انگیزه و محرکی برای دیگر صنایع و توسعه آن اقتصاد ایجاد می­کند، بنابراین برای نایل شدن به این امر در هر اقتصادی، شرکت­های بیمه نیز مانند هر شرکت دیگری باید عملکردی قوی و موفقیت­آمیز در انجام رسالت، اهداف و استراتژی­های خود داشته باشند. گستردگی حوزه توزیع و عرضه خدمات بیمه­ای و تاثیر آن بر فعالیت بازاریابی و توفیق طلبی شرکت­ها باعث شده است که به عنصر آمیخته بازاریابی توجه خاصی شود.

آن­چه در بازاریابی خدمات بیمه­ای اهمیت دارد توجه به این نکته است که محصولات مختلف با توجه به کاربرد متنوعی که دارند نیازمند رویکردهای متفاوتی برای ارائه خواهند بود.

هدف از این تحقیق مقایسه کارایی عملکرد بیمه­گران در فروش محصولات بیمه از طریق کانال­ بانک بیمه (کانال بازاریابی غیرمستقیم) با کانال نمایندگان فروش (کانال بازاریابی مستقیم) می­باشد.

از این­رو تحقیق در سه گام به انجام می­رسد. در گام اول دو نوع کانال توزیع خدمات بیمه­ای تحت عنوان کانال مستقیم (نمایندگان فروش) - شرکت بیمه ایران- و کانال غیرمستقیم (بانک بیمه) - بانک بیمه پارسیان-، به منظور پاسخگویی به سوال اصلی تحقیق انتخاب می­گردد. در مرحله دوم، تکنیک تحلیل پوششی داده­ها (DEA) به منظور مقایسه کارایی مورد استفاده قرار می گیرد. به این صورت که کارایی توزیع خدمات بیمه­ای توسط شرکت بیمه ایران و بانک بیمه پارسیان به تفکیک با استفاده از تکنیک (DEA) مورد بررسی قرار می­گیرد. در مرحله آخر تحقیق، نتایج به دست آمده از نحوه عملکرد هر یک از کانال­های توزیع با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته و نتیجه گیری نهایی ارائه می­شود.

به­طور کلی نتایج تحقیق نشان می­دهد که: بازاریابی مستقیم موثرتر از بازاریابی غیرمستقیم است که برطبق آن بازاریابی مستقیم اینک موفق ترین نوع بازاریابی است. 

واژگان کلیدی: کانال­های توزیع، ارزیابی عملکرد، بانک بیمه، نمایندگی­های بیمه، تحلیل پوششی داده­ها

مقدمه

در جهان امروز که رشد وتوسعه اقتصادی هر کشوری جایگاه بین المللی آن را رقم می­زند، کشورها برای آن­که بتوانند در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشند در صدد بر می­آیند تا شاخص­های توسعه یافتگی خود را بهبود بخشند و از این طریق در چرخه بهبود وضعیت اقتصادی و بالطبع افزایش نقش موثر خود موجب تقویت اقتصاد و ایفاء نقش تأثیرگذاری در صحنه جهانی شوند. صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص­های توسعه­یافتگی از سویی به­عنوان یکی از عمده­ترین نهاد­های اقتصادی مطرح بوده و از دیگرسوی فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی می­کند (www. Centinsur. ir). 

پاره ای از متن

دلایل بانک¬ها برای ورود به عرصه بیمه

دلایل اصلی در ارتباط با تصمیم بانک¬ها برای ورود به صنعت بیمه به شرح دیل هستند.

1. رقابت شدید در میان بانک¬ها برابر کاهش حاشیه سود منجر به افزایش در هزینه¬های اداری و بازاریابی و محدود شدن حاشیه سود محصولات سنتی بانک¬ها گردیده است. محصولات جدید می¬توانند سودآوری و بهره¬وری را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.

مزایای مالی برای عملکرد یک بانک می¬تواند به روش¬های متعددی جریان یابد:

•  درآمد افزوده ایجاد شده در قالب کارمزد و یا منافع ناشی از عملکرد (بسته به نوع رابطه)

•  کاهش اثر هزینه¬های ثابت بانک به واسطه پخش شدن آن در بیمه¬های عمر

•   ایجاد فرصت برای افزایش بهره¬وری کارکنان چرا که شانس ارائه خدمات بیشتر به مشتریان را به دست آورند.

2.  بسیاری از کشورهای اروپایی تغییرات قانونی زیادی را در ارتباط با بخش¬های بانکداری و بیمه ایجاد کرده¬اند. اگر چه این تغییرات از کشوری به کشور دیگر متفاوت می¬باشد، روندی فرا اروپایی به سمت بانک بین¬المللی ایجاد شده است. بانک¬ها در حال حاضر قادر به عملکرد در دامنه¬ای وسیع¬تر از فعالیت¬ها، از جمله بیمه، از طریق اداره کنندگان مستقل ریسک هستند.

3. ترجیحات مشتریان در خصوص سرمایه¬گذاری منجر به کاهش در سهم اندوخته¬های شخصی به شکل سپرده¬ها که عنصر اصلی سودآوری برای یک بانک در اداره پول¬های مشتریان هستند شده است. بانک¬ها برخی از خسارات حاصل از این امر را با ورود به حوزه بیمه¬های عمر جبران کرده¬اند.

4.  هزینه¬های عملیاتی بالای شعب بانک¬ها باعث کاهش گستره شبکه آن¬ها شده است. نیاز برای بهره-برداری کاراتر از شعب و کارکنان بیش از پیش به بانک¬ها فشار می¬آورد.

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

چکیده 1

فصل اول كلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله اصلی تحقیق.. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4 اهداف تحقیق.. 5

1-5 چارچوب نظری تحقیق.. 5

1-6 شناسایی متغیرهای تحقیق.. 7

1-7 سوالات تحقیق.. 9

1-7-1 سوال اصلی تحقیق.. 9

1-7-2 سوالات فرعی تحقیق.. 9

1-8 روش تحقیق.. 9

1-9 جامعه آماری.. 10

1-10 نمونه آماری.. 11

1-11 روش گردآوری اطلاعات... 11

1-12 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 11

1-13 قلمرو تحقیق.. 11

فصل دوم پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 12

2-2 تاریخچه بیمه در ایران. 13

2-3 بازاریابی بیمه. 15

2-4 کانالهای بازاریابی بیمه. 16

2-4-1 نمایندگان فروش (کانال مستقیم) 19

2-4-2 بانک بیمه (کانال غیر مستقیم) 20

2-4-2-1 دلایل بانکها برای ورود به عرصه بیمه. 22

2-5 تحقیقات انجام شده در زمینه ارزیابی عملکرد در صنعت بیمه. 24

2-5-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 25

2-5-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 26

2-5-3 تحقیقات انجام شده جهت بررسی کارایی شرکتهای بیمه با استفاده از تکنیک DEA.. 29

فصل سوم روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه. 35

3-2 مروری بر مدلهای ارزیابی عملکرد در شرکتهای بیمه. 35

3-3 تحلیل پوششی دادهها 37

3-4 مفهوم واحد مجازی در تکنیک تحلیل پوششی دادهها 38

3-5 کاستیها و تواناییهای تکنیک تحلیل پوششی دادهها 38

3-6 مدلهای اصلی تحلیل پوششی دادهها 40

3-6-1 مدل CCR.. 41

3-6-2 مدل BCC.. 42

3-6-3  تفاوت مدل CCR با مدل BCC.. 44

3-7 روششناسی تحقیق.. 44

3-7-1 فرایند اجرای تحقیق.. 44

3-8 تاریخچه بانک بیمه پارسیان. 46

3-9 تاریخچه بیمه ایران. 47

3-10 جمعآوری دادهها 48

فصل چهارم فرایند اجرای تحقیق

4-1 مقدمه. 54

4-2 حل مدل. 54

4-3 شناسایی واحدهای الگو و دلایل ناکارایی ماههای ناکارا در بیمه ایران. 58

4-4 شناسایی واحدهای الگو و دلایل ناکارایی ماههای ناکارا در بانک بیمه پارسیان. 63

فصل پنجم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1 مقدمه. 70

5-2 بحث و نتیجه گیری.. 70

5-3 پیشنهادات تحقیق.. 73

5-3-1 پیشنهادات اجرایی.. 73

3-5-2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 73

منابع و مأخذ. 75

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه کارشناس ارشد مدیریت - اتوماسیون و نگهداری تعمیرات

مقاله بیمه و مدیریت در صنایع غذایی

مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی منطقه نمونه تهران از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده

تحقیق نقش رسانه های اجتماعی در بازاریابی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام