روش تحقیق کلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد روش تحقیق کلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد

دسته : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 228 KB

تعداد صفحات : 65

بازدیدها : 210

برچسبها : دانلود تحقیق پیشینه تحقیق

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

روش تحقیق کلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد

روش تحقیق کلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد در 65 صفحه ورد قابل ویرایش

روش تحقیق کلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد در 65 صفحه ورد قابل ویرایش 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

-          مقدمه                                                                                          2

فصل اول :

-         مساله تحقیق                                                          4

-         اهمیت و ضرورت تحقیق                                                       6

-         طرح تحقیق                                           6

-           سوالات تحقیق                                                      7  

-          فرضیه (های ) تحقیق                                        8 

-          تعریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق                               9 

فصل دوم : 

 پیشینه تحقیق                                                    10

تاریخچه تشكیل مدارس در ایران                                                          10

فصل سوم :

-          روش تحقیق                                                16

-          جامعه آماری                              17

-          نمونه آماری                               17

-          حجم نمونه و روش نمونه گیری                      17

-          ابزارهای تحقیق                                17

-          روش تجزیه و تحلیل                           17 

 

فصل چهارم : 

-         مقدمه                                                                                            34

-         جداول                                                                                                            

 

فصل پنجم :

-         تجزیه و تحلیل خلاصه های  مطالب                                               40                 

-         آزمون بینه و سیمون                                                                     47  

-         محدودیت ها                                                                                 50

-         پیشنهادات                                                                            51

-         منابع                                                                                            52                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                       صفحه    

-     نمودار 1-2                                                                                                      33

-     نمودار 4-1-2                                                                                                  33

-     نمودار 1-3                                                                                                      34

-     نمودار 4-1-3                                                                                                  34

-         نمودار 1-6                                              35

-         نمودار 4-1-6                                            35

-     نمودار 1-10                                                                                                     36

-     نمودار 4-1-10                                                                                                 36

-     نمودار 1-12                                                                                                     37

-         نمودار 4-1-12                                                    37

-     نمودار 1-14                                                                                                     38

-         نمودار 4-1-14                                                38

جدول درصد و فراوانی                                                                                       39

 

 

 

مقدمه :

بچه با حركات دست و پا كم كم مهارتها را یاد می گیرد و با مشاهده رفتار و حركات اطرافیان , عادات و آداب آنها را جذب میكند و با رد یا قبول دنیایی كه برای خود ساخته , آن را تجربه می كند . پس بیشتر از طریق آزمایش تا خطا , شادی تا غم , تجربه تا تلقین و گفتگو تا هدایت , مسائل را فرا می گیرد .

در نتیجه كودك بیشتر از طریق عشق ,از راه شكیبایی ,از طریق درك و فهم ,از راه احساس تعلق داشتن به دیگری ,از طریق عملی و از راه احساس موجودیت كردن ,مسائل را می آموزد .با گذشت هر روز از زنمدگی ,طفل اندكی از آنچه از دیگران می دانند ,می اندیشند و درك می كنند ,را فرا می گیرد .

اگر خوب دقت كنیم می بینیم بچه ها از نظر استعدادها یی كه دارند با یكدیگر متفاوتند .دو كودك را نمی توان پیدا كرد كه از همه لحاظ شبیه هم باشند .مثلاً اگر در كلاس درس سوالاتی از آنان شود هر كدام از این دانش آموزان به وسیله هوش و استعداد های ذاتی كه دارند ,جوابهای گوناگونی را خواهند داد.

لذا روانشناسان و جامعه شناسان با كمك علم زیست شناسی ,پرونده تحصیلی را جهت هر یك از محصلین اتداع نموده اند كه هر یك از این پرونده ها ,می توانند بیانگر خصوصیات و شایستگی های فرد فرد دانش آموزان باشد .

امروزه همه تلاش ها كنكا شها و تحقیقات به این جهت است كه تمام نو نهالان برای تعلیم و تربیت بهتر و ترقی و تكامل باید از همه متمایز و شناخته شوند .

 آگاهی از تفاوتهای فردی می تواند ما را در حل بسیاری از دشواریها یاری دهد ,وقتی قبول كردیم كه انسانها از نظر تواناییهای ذاتی و اكتسابی تفاوت دارند ,در پی این نخواهیم بود كه از همه ,رفتارهای یكسانی را انتظار داشته باشیم .

اگر كلاس بندی هر یك از دانش آموزان در پایه ها و مقاطع تحصیلی به صورت به صورت علمی و شایسته انجام گیرد ,امكان غفراگیری و كسب مهارت ,با توجه به كلاس بندی صحیح و مدرن ,وجود خواهد داشت .

دنیای ما دریاست           هر كودكی ماهیست

دنیای بی ماهی                   یك ذره زیبا نیست

هر ماهی دریا                    رنگی به خود دارد

بعضی سفید و سرخ           بعضی سیاه و زرد

این ماهیان با هم              یك رو و یك رنگند

بیگانه با گینه                   بیگانه با جنگد

آنها نمی خواهند                 دریا شود بی آب

از غصه می میرند           در خشكی و دریا

حیف است اگر ماهی             باشد زدریا دور

ماهی گریزان است                از حوض و بنگ و تور

زیبایی ماهی                     زیبایی دریاست

با آب و آزادی               دنیای ما زیباست

                                                                                       اسد الله شعبانی

 

 

مساله تحقیق :

بیان مساله :

در این تحقیق ما در پی پاسخ این سوال هستیم كه كلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد :

دبستان خانه شاگرد و معلم و محلی است كه بنای زندگی اطفال در آن پی ریزی می شود و یادگارهای گوناگون از دوره پرشور و هیجان طفولیت در خاطره ها به جای می گذارد . در همین خانه بزرگ است كه مغز كوچك اطفال شكل اجتماعی

می گیرد و به آهنگ با انضباط زندگی آشنا می شود .

اگر دبستان را به ساده ترین صورت آن در آوریم , واحد كوچكی از آن باقی می ماند كه كلاس درس نامیده می شود . آنجا نیز قاعدتا"" عده ای طفل خرد سال با شخصی به نام معلم گرد هم نشسته اند و مقدمات كتاب زندگی را ورق می زنند 

طبقه بندی شاگردان در دبستانهای معمولی از مهمترین وظایف مدیر دبستان است .

در طبقه بندی باید به رشد جسمی و قدرت فكری و عقلی و رشد ذهنی و اجتماعی و سازگاری روحی و اخلاقی كودكان توجه شود , تا اطفال كه بهتر می توانند با یكدیگر كار كنند در یك اتاق قرار گیرند و بین آنان اختلافاتی كه به ناسازگاریها منجر می شود , بوجود نیاید .

كاملا"" موافق داشته و همچنین 10 درصد مدیران زن , 20 درصد آموزگاران مرد و 16 درصد آموزگاران زن نیز موافق بوده اند .

در همین زمینه 10 درصد مدیران مرد , 20 درصد آموزگاران مرد و 8 درصد آموزگاران زن نظری نداشته اند . در صورتی كه 80 درصد مدیران مرد و 80 درصد مدیران زن , 30 درصد آموزگاران مرد و 44 درصد آموزگاران زن نظر مخالف و 5 درصد مدیران زن و 20 درصد آموزگاران زن كاملا"" مخالف بوده اند 

نهایتا"" با توجه به نمودار 5-1-6 در رابطه با سوال 6 به طور كلی 12 درصد كاملا"" موافق 12 درصد موافق 8 درصد بدون نظر , 57 درصد مخالف و 11 درصد كاملا"" مخالف بوده اند . این نمودار نشاندهنده این است كه كسانی كه با كلاس بندی صرفا"" به صورت علمی موافقت نموده اند , حدودا"" 24 درصد كل افراد و آنهایی كه با كلاس بندی صرفا"" به صورت علمی مخالفت كرده اند , حدودا"" 68 درصد كل افراد را تشكیل می دهند . پس می توان نتیجه گرفت كه : كلاس بندی صرفا"" به صورت تراز علمی مناسب نیست , بلكه باید عوامل دیگری را نیز در نظر گرفت .

سوال (10) :

وظایف معلمین در مدارسی كه كلاس بندی مدرن دارند , با مدارسی كه كلاس بندی مدرن ندارند , یكسان است .

با توجه به جدول 1-10 و نمودارهای مربوط به آن , در رابطه با اینكه وظایف معلمین در مدارسی كه كلاس بندی مدرن ندارند یكسان است , 5 درصد مدیران زن , 10 درصد آموزگاران زن و 10 درصد آموزگاران نظر كاملا"" موافق داشته و 5 درصد مدیران زن , 50 درصد آموزگاران مرد و 10 درصد آموزگاران زن نیز نظر موافق داشته اند .

همچنین 5 درصد مدیران مرد , ده درصد آموزگاران مرد و 18 درصد آموزگاران زن نظری نداشته اند .

در رابطه با این سوال 90 درصد مدیران مرد , 90 درصد مدیران زن , 30 درصد آموزگاران مرد و 38 درصد آموزگاران زن نظر مخالف و همچنین 5 درصد مدیران مرد و 24 درصد آموزگاران زن نیز نظر كاملا"" موافق داشته اند .

با توجه به نمودار 5-1-10 , 7 درصد كل افراد كاملا"" موافق , 11 درصد موافق 11درصد نظری نداشته اند , 58 درصد مخالف و 13 درصد كاملا"" مخالف بوده اند .و این نمودار بیانگر این است كه حدودا"" 18 درصد كل افراد با این سوال موافقت نموده , و 71 درصد هم ابراز مخالفت كرده اند . پس می توان نتیجه گرفت : وظایف معلمین در مدارسی كه كلاس بندی مدرن دارند , با مدارسی كه كلاس بندی مدرن ندارند , یكسان نیست .

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

موثرترین روش پیشگیری از اعتیاد و جرایم مربوط به موادمخدر

نقش و سهم بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران با تكیه بر ایالات چهارگانه تهران، آذربایجان، یزد و بوشهر (1313-1326قمری)

طرح تحقیقی نقش مذهب در سلامت روان

نقش تولید علم در توسعه یافتگی جوامع، موانع و راهكارهای تولید علمی در گروه پزشكی ایران

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام