بررسی میزان سازگاری عناوین مقالات فارسی با محتوای آنان (جدول )

بررسی میزان سازگاری عناوین مقالات فارسی با محتوای آنان (جدول )
رشته تحصیلی : آمار

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 27

حجم فایل (به کیلوبایت) : 27

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 1600 تومان

خرید و دانلود

بررسی میزان سازگاری عناوین مقالات فارسی با محتوای آنان (جدول )

مقدمه:

امروزه اطلاعات منتشر شده در مجلات پایه شكل گیری بسیاری از تحقیقات می باشد. ولی افزایش سریع حجم مدارك و توسعه رشته های علمی موجب پیدایش مشكلاتی در دستیابی به اطلاعات منتشر شده است. برای محققانی كه در زمینه های گوناگون عملی دست اندركار پژوهش هستند مطالعه كلیة مداركی كه در زمینه تخصصی آنها بیشتر شده است امكان پذیر نیست و یكی از طرق راهیابی سریع به محتوای مدارك علمی و خصوصا" مقالات "عنوان" است. عنوان هر اثر جلوه‌ای از هویت آن اثر است و به تعبیری نخستین جلوه ای از متن است كه خواننده با آن روبرو می‌شود.

عنوان باید بیانگر محتوای مقاله باشد. اگر خواننده ای مایل باشد بداند كه نویسنده مقاله ای در جه موضوع یا موضوعاتی سخن گفته و اندیشه او در حركت خود چه مسیرهایی را طی كرده است آیا باید نقطة شروع او خود متن باشد و تمام متن را تمام و كمال مطالعه كند یا اینكه با ملاحظه عنوان می تواند پی به موضوع و محتوای مقاله ببرد.

نیازهای اطلاعاتی محققین معمولا" اطلاع از آخرین تحولات علمی و دسترسی به منابع خاص اطلاعاتی است كه از طریق مقالات و عمدتاً از طرق بانكهای اطلاعاتی در اختیار محققان قرار می گیرد.

در این پژوهش علاوه بر تعیین میزان سازگاری و ناسازگاری عناوین مقالات فارسی گروههای مختلف علمی با محتوای آنها، وضعیت ظاهری مقالات از ابعاد نوع نوشته، جنسیت پدیدآورندگان, نوع فعالیت و نحوه تدوین نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس به دو سؤال پاسخ داده شده است:

الف- آیا كلیدواژه های موجود در عناوین مقالات فارسی آن قدر با محتوای مقالات سازگار هستند كه بتوان در نمایه سازی مقالات، كلیدواژه های عناوین را نمایه های مناسبی برای محتوای مقالات دانست؟

ب- مقالات مورد بررسی در تحقیق بلحاظ جنسیت نویسنده, تالیف و ترجمه بودن و كار فردی یا گروهی چه وضعیتی دارند؟

در خارج از كشور مطالعات متعددی در این زمینه صورت پذیرفته كه موارد ذیل از آن جمله اند:

چارلز برنبر در سال 1961 در زمینة عناوین مقالاتی شیمی و مهندسی شیمی، تحقیقی را به انجام رساند. مطالعات وی نشان داد كه حدود 34 درصد مدخلهای نمایه موضوعی از عنوان مدرك گرفته می شوند و 66 درصد بقیه براساس چكیده با متن مدرك تعیین می گردند. (5)

در 1964 ب.ب. لین مطالعه ای را در خصوص به كار بردن عنوانهای فنی و غیرفنی در نمایه گردان به انجام رساند و نتیجه گرفت كه عنوانهای غیرفنی نارساتر از عنوانهای فنی هستند. جان م. سدانو در مطالعه مشابهی به این نتیجه رسید كه رشته های علمی و فنی را نباید از دیگر رشته های دانش بشری مستثنی دانست ولی بایستی برای دیگر رشته ها نیز عنوانهای گویا و رسا به وجود آورد. (6)

در 1982 دولان طی مقاله ای چگونگی نگارش مقالات را در ارتباط با بازیابی كامپیوتری on-line مورد تحلیل قرار داده و به منظور تسهیل و تسریع در بازیابی اطلاعات بایدها و نبایدهایی را درخصوص محتوا و عنوان مقالات ارائه نموده است. (7) 

در سال 1987 پایگاه اطلاعاتی BIOSIS در مورد سیستم پردازش زبان طبیعی متون مطالعه ای انجام داده و طی آن سیستم پردازش مدارك براساس زبان طبیعی متون را به عنوان ابزار كمكی در نمایه سازی موضوعی ماشینی توصیف كرده است. در نمایه سازی مدارك از سطح نمایه‌سازی عمیق با تعداد متوسط 10 كلیدواژه برای هر مدرك براساس كنترل واژگانی استفاده شده است. روند نمایه سازی موضوعی ماشینی طی دو مرحله صورت پذیرفته است. در مرحله اول عناوین زبان طبیعی به عنوان _ معنایی برگردانده شده و در مرحله دوم براساس فرمول بندی ماشینی عنوان _ معنایی به زبان كنترل شده سیستم برگردانده می شود. (10)