بررسی تطبیقی ساختارهای انتشاراتی در بین كشورها(جدول و نمودار)

بررسی تطبیقی ساختارهای انتشاراتی در بین كشورها(جدول و نمودار)
رشته تحصیلی : آمار

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 21

حجم فایل (به کیلوبایت) : 21

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 1600 تومان

خرید و دانلود

بررسی تطبیقی ساختارهای انتشاراتی در بین كشورها(جدول و نمودار)

چكیده:

نقش غیر قابل انكار پایگاههای اطلاعاتی در اطلاع رسانی مو ضو عی نیست كه بتوان ازآن چشم پوشی نمود0 بدین جهت با توجه به تدارك وسیعی كه در زمینه ایجاد پایگاههی اطللاعاتی در حوزه اطلاع رسانی صورت گرفته و می گیرد، مطالعه در زمین ساختار، منابع اطلاعاتی، سازماندهی ،ذخیره و باز سازی اطلاعات در این پایگاهها از اهمیت خاصی بر خوردار است 0 این مقاله به مطالعه پیرامون  ساختار،ذخیره و بازیابی اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی مركز اطلاعات و مدارك علمی ایران پرداخته و همپوشانی بین آنها را بطور اجمال مورد بررسی قرار می دهد0

پایگاه اطلاعاتی چیست؟

پایگاه اطلاعاتی به سیستم نگهداری مجموعه ای از داده ها هم اطلاق می گردد كه هدف آن حفظ اطلاعات و اشاعه آن در مواقع لزوم است 0 اطلاعات مورد اشاره، به آن چیزی گفته می شودكه فرد با سازمان برای گردش امور جاری خود به آن نیاز مند است. (1)

داده ها در سیستم پایگاه اطلاعات به گونه ای ذخیره شده اند كه از برنامه هائی كه آن را به كارمی گیرند، مستقل هستند و از رهیافتی مشترك و كنترل شده برای درج،حذف، تغییر و بازیابی آنها، استفاده شود(2)

یك پایگاه مركب از عنا صری است كه بدون وجود آنها،تحقق پایگاه اطلاعاتی ،مسیر نخواهد بود .

این عناصر عبارتند از:

1- نیروی انسانی: مجموعه افرادی كه به تناسب نقش خود در ایجاد ،حفظ و پویایی پایگاه اطلاعاتی موثرند0 این افراد شامل سه دسته اند : نخست تحلیل گران سیستم و طراحان برنامه های كار بردی كه امكان ورود اطلاعات جدید حذف ،ویرایش و بازیابی اطلاعات را فراهم می سازد0 دوم،كاربران نهایی كه غایت هدف سیستم ، عرضه اطلاعات به آنها است 0 سوم، مدیریت پایگاه اطلاعاتی و امور سیاست گذاری،تصمیم گیری در مورد كیفیت داده هایی كه می بایست ذخیره شود،امنیت اطلاعات و تفسیر نیازهای كار بران نهایی را به عهده دارند0(3)

2- تجهیزات: تكنو لژی اطلاعات تسهیلات اساسی در زمینه ذخیره، پردازش ،و انتقال اطلاعات ،برای پایگاه های اطلاعاتی مهیا نموده است 0 سرعت پردازش فزونی یافته،حافظه از مرز دو گیگابایت گذشته است و شبكه های محلی (4) و راه دور (5) و سایر تجهیزات جانبی ، به خدمت پایگاههای اطلاعاتی در امده اند 0 یكی از كاركرد های مهم تجهیزات مذكور ، ایجاد امكان گسترش حوزه اشاعه اطلاعات در سطح وسیع است .

3- نرم افزار : نرم افزار پل ارتباطی است بین داده های ذخیره شده و كار بران سیستم است 0 اعمال مدیریت بر روی داده ها و انتقال نیازهای كاربران به پایگاه اطلاعاتی ، از طریق نرم افزارهای اطلاعاتی كه به سیستم مدیریت داده ها (6) DBMS معروف است ، میسر می گردد .

سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی، مهمترین بخش نرم افزاری در كل سیستم است و كاربران را از درگیر شدن در سطح سخت افزار ، باز می دارد 0بدین لحاظ ، حیات وپویائی پایگاه اطلاعاتی درگرو توانائی و قدرت نرم افزاری كاربردی است .