مقاله بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر مقاله بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر

دسته : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 29 KB

تعداد صفحات : 39

بازدیدها : 163

برچسبها : دانلود مقاله

مبلغ : 2500 تومان

خرید این فایل

مقاله بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر

مقاله بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر در 39 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارك چیتگر در 39 صفحه ورد قابل ویرایش  

مقدمه:

مجموعه‌ای كه پیش رو دارید ماحصل تلاش در جهت كسب اطلاعاتی در رابطه با مجموعه‌ای فرهنگی- تفریحی- ورزشی پارك چیتگر است. علت محدود بودن اطلاعات در زمینه‌ی این مكان به این دلیل است كه دسترسی كامل برای بررسی تمام جوانب موارد ذكر شده، واقعاً كار دشواری بود و مسئولین و كارگذاران این مجموعه هدف این بود كه بر روی محیطی باستانی- طبیعی، جغرفیایی كار شود به این دلیل به محل‌های مرتبط با این مسئله كه احتمال بی رقیب می‌تواند اطلاعاتی را در اختیارمان بگذارند (از قبیل سازمان میراث فرهنگی و پژوهشكده‌ی مردم شناسی و مصاحبه با آقای محب عل) سر زدیم اما متاسفانه هیچ كدام ما را در جهت ارائه موضوعی برای كار راهنمایی نكردند كه خوب مسلماً این نیز یكی از معضلات آموزشی و اداری مراكز دولتی و خصوصی برای دانشجویانی كه به دنبال تحقیقات خود و كسب اطلاعات بیشتر در جهت تحقق بخشیدن به اهدافشان هستند می‌باشد. پس از مطالعه و چك كردن سایت‌های مختلف در این رابطه با عنوان پارك چیتگر و زمینه‌های بسیاری كه در جهت آموزشی- فرهنگی- ورزشی داشت برخورد كردیم و تصمیم گرفته شد كه كار روی این مجموعه را كه به هر ترتیب قابل دسترسی‌تر از موضوعات دیگر بود آغاز كرد و كارمان را با مصاحبه با مسئول و مدیریت پارك آقای آقاباشی شروع كرد و ایشان در جهت دسترسی به منابعی در رابطه با جنبه‌های مختلف چیتگر سوق دادند و هدایت كردند و عكس‌هایی را در زمینه‌ی نقشه‌های نقاط مختلف پارك و دیگر جوانب آن در اختیارمان قرار دادند كه البته بعضی از آنها به علت تخصصی بودن در محدوده‌ی كار با جای نمی‌گرفت و از بررسی و پرسش در مورد آنها صرف نظر شد. البته ذكر این نكته ضروری است كه موقعیت مكانی جغرافیایی پارك چیتگر جوری طراحی شده است كه به هر ترتیب مكانی امن و فاقد از هر گونه خطر نیست و این مسئله در بسیاری موانع كار ما را باشد مواجه می‌ساخت در آخر گفتنی است شاید این مجموعه، مجموعه‌ای غنی و كامل نباشد ولی می‌توان متصور شد كه این بررسی مختصر و كوتاه می تواند به عنوان راهنمایی برای حداقل مكانی كه تاكنون از پارك چیتگر دیدن نكرده‌اند مورد استفاده قرار بگیرد. به امید آن كه موثر افتد.

 

آبرفتهای كنونی

این بخش متشكل از جوان‌ترین نهشته‌های رودخانه با سیلابی است و در بستر رودخانه با سیلابی است و در بستر رودخانه، مسیل‌ها پادگانه های آبرفتی، مخروط افكنه‌های جوان و كالها بر جای گذاشته شده است. دشت جنوب تهران از این آبرفت پوشیده شده است. به طور كلی رسوبات در شمال تهران از رسوبات دانه درشت منفصل) قلوه سنگ، شن‌گرد شده بدون سیمان)، و در جنوب تهران رسوبات دانه ریز (سیلت و رس) تشكیل شده است، آبرفتهای كنونی كه اكثراً به صورت رسوبات منفصل هستند كاملاً نفوذ‌پذیر بوده و مقاومت مكانیكی آنها نسبت به نقاط مختلف متفاوت است.

آزمایشات تجزیه شیمیایی برگ درختان

تجزیه شیمیایی برگ گیاهان بهترین روش برای تعیین میزان عناصر موجود در گیاه و برآورد موادغذائی مورد نیاز آنها می‌باشد چرا كه نمو گیاهان از غلظت عناصر غذایی موجود در بافتها و برگها تبعیت می‌كند. از روی نتایج تحقیقاتی كه روی درختان اقاقیا (پهن برگ) و كاج (سوزنی برگ) انجام شده است (جهاد تحقیقات آب و خاك، 1379)، میزان عناصر شیمیایی بدین شرح است:

ازت: در برگ درختان كاج بین 0/97- 1/14 درصد و اقاقیا بین 3/1-4 درصد متغیر بوده است لذا باید گفت درختان اقاقیا كه یك گونه تثبیت كننده ازت می‌باشند به مراتب بیشتر از درختان كاج ازت را از خاك جذب و در برگها ذخیره كرده است. ازت موجود در گیاهان حداكثر سه درصد است كه در درختان كاج به حد ماكزیمم نرسیده است.

فسفر: در سوزنهای كاج بین 0/12- 0/23 درصد و در اقاقیا بین 0/12- 0/17 در صد نوسان دارد یعنی كاج با توجه به شرایط محیطی نسبتاً‌ خشك كمی بیشتر از اقاقیا فسفر را در اندامهای هوایی خود ذخیره كرده است. مقدار متوسط فسفر در گیاهان حداكثر 0/5 درصد است كه در هر دو گونه به حد ماكزیمم نمی‌رسد.

تعیین دبی و میزان فصلی آب سالانه

آب خالص موردنیاز برای هر هكتار جنگل در غرب تهران 5263 مترمكعب در سال در نظر گرفته و محاسبه شده است و مقدار آب موردنیاز ناخالص برای یك هكتار جنگل با توجه به نوع خاك منطقه 13854 مترمكعب در سال برای 12 ماه آبیاری به میزان تقریبی 45 لیتر در ثانیه در هكتار برآورد شده است. حداكثر نیاز آبی در تیرماه برابر 2011 متر مكعب در هكتار و حداقل آن در دی ماه برابر 435 مترمكعب در هكتار پیشنهاد می گردد آبیاری پارك در حالت معمول از اوایل اردیبهشت تا اواخر مهرماه جمعاً به مدت شش ماه صورت می گیرد. آبیاری پهن برگان هر 20 روز یكبار و جمعاً 9 بار و آبیاری سوزنی برگان هر ماه یكبار و جمعاً 6 بار در سال انجام می شود و سیستم آبیاری با استفاده از كانالهای روباز خاكی و سیمانی صورت می گیرد.

حجم كل آب برای كل پارك با توجه به جنگلهای زیر كشت 1,250,000 مترمكعب در سال می باشد و كل آب موردنیاز در تیرماه تقریبا 1800000 مترمكعب است. آب تولیدی چاههای موجود با احتساب 100 لیتر در ثانیه برای 600 ساعت كار، ماهانه برابر 216000 متر مكعب آب است كه با در نظر گرفتن سهمیه آب تهران در ماه حداكثر نیاز آبی با كسری 1200000 مترمكعب آب مواجه خواهد بود و با توجه به تولید سالانه 2592000 مترمكعب آب با كمبودی معادل 1000000 مترمكعب آب برای كل پارك در سال مواجه خواهد بود.

سازمان آب تهران و نزولات جوی سالانه حدود 5 میلیون مترمكعب آب تأمین نموده است، لذا كسری آب حدود 5 میلیون مترمكعب درسال می رسد كه با توجه به نیاز آبی محاسبه شده مشكل جدی كم آبی منطقه را می توان دریافت. پارك چیتگر در فصل خشك و از اوایل خرداد تا مهر مواجه با بحران آبی خواهد بود. در محدوده انتخاب شده چاه آب وجود ندارد و فقط از شمال سایت مسیر لوله اصلی آب خام می گذرد كه می توان از آن جهت تأمین آب محدود استفاده نمود.

خصوصیات شیمیایی خاك

PH خاك: PH خاك منطقه در محدوده 7/1 تا 8 می باشد و PH خاك محدوده موردنظر بین 7/2 تا 7/9 در نوسان است.

شوری EC ) : EC خاك منطقه بین 0/7 تا 0/47 درصد است و مقدار فسفر قابل جذب خاك بین 0/07 تا 0/47 درصد است و مقدار فسفر قابل جذب خاك 5/6 تا 74 میلی گرم در كیلوگرم، خاك و میزان پتاسیم قابل جذب خاك بین 180 و 720 میلی گرم در كیلوگرم خاك در نوسان است. علت آن یكی وجود رس به مقادیر متفاوت در خاكهاست كه آن را در بین لایه های رس تثبیت می‌كند و دیگری وابستگی پتاسیم به كلوئیدهای آلی- معدنی كه هر دو در خاكهای مختلف متفاوتند. لازم به توضیح است كه مقادیر ازت فسفر و پتاسیم در خاك معمولی به ترتیب بین 200-500 و 100-200 و 1700- 3300 میلی گرم در هر كیلوگرم می باشد.

عناصر غذایی میكرو (Fe, Zn , Cu ,Mg) : مقادیر عناصر آهن، روی،‌ مس و منگنز در خاك منطقه به ترتیب 4/04 تا 7/08 ، 1/34 تا 9/5 ، 0/58 تا 1/48 و 8/96 تا 24/6 میلی گرم در كیلوگرم خاك می باشد.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

تحقیق سازه های شخص القایی صدا و سیمای ایران بر مخاطبان

مقاله کارشناسی با موضوع سیستم شبکه شهری

تحقیق تاثیر تقسیم سود تعدیل شده تغییرات قیمت ها بر نقدینگی شرکتها

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ساختار سیاسی در روزنامه های کیهان و سلام

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام