تحقیق تاریخچه و مبدأ پیدایش هلو

تحقیق تاریخچه و مبدأ پیدایش هلو
رشته تحصیلی : پژوهش

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 84

حجم فایل (به کیلوبایت) : 29

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

تحقیق تاریخچه و مبدأ پیدایش هلو

هلو بومی مناطق گرم چین می باشد، ولی به نظر می رسد كه سالها قبل از معرفی شدن به اروپا كه از آنجا به آمریكای شمالی برده شد در ایران كشت می شده است. بجز سیب، هلو وسیعترین درخت میوه خزانه دار كشت شده در آمریكا می باشد و درختی است نسبتاً كم عمر كه دارای اندازه متوسط تا كوچك می باشد. از نظر ژنتیكی، هلو خیلی كمتر از سیب و گلابی متغیر می باشد و میوه هر نهال بذری كشت می شود و حداقل قابل خوراك می باشد و طبیعتاً زودبار می دهد لذا اصلاح ارقام جدید آسان می باشد. اغلب ارقام هلو كه امروز بكار می روند محصول برنامه های اصلاح نژاد آزمایشی می باشند. برنامه های اصلاح نژاد موفقیت آمیز در مناطق مختلف دنیا منجر به تولید ارقام تجارتی خیلی بیشتری از آنچه كه در مورد سیب و گلابی یافت می شود گردیده است كه كشت می شود. (1) 

گیاهشناسی هلو

هلو (پرنوس پرسیكا) از خانوادة رزاسه و زیرخانوادة پرونوئیده دارای 16 كروموزوم (16=n2) و بومی چین می باشد. جنس پرونوس شامل هلو، شلیل، بادام، زردآلو، آلو، گوجه و بسیاری از پایه های زینتی می باشد. در این جنس جوانه های گل زودتر از برگ ها باز می شوند و همیشه جانبی بوده، هیچ گاه انتهایی نیستند – هلو و بادام به زیرجنس آمیگدالوس (Amigdalus) تعلق دارند كه دارای گل بدون دمگل یا دمگل كوتاه بوده میوه ها كركی هستند. 

گلدهی:

گلدهی در درختان میوه را می توان به دو فرآیند نموی اصلی تقسیم كرد. این فرآیندهای نموی عبارتند از آغازش و نمو جوانه های گل كه در طول تابستان و پاییز یك سال رخ می دهند و نیز فرآیند گلدهی كه در اوایل بهار سال بعد واقع می شود گلدهی در درختان میوه زمانی است كه درخت از نظر رشد به سن معینی رسیده باشد سالها طول می كشد تا درختان حاصل از رویش بذر به سن گلدهی برسد. (2)

عادت گلدهی هلو:

در هلو گلدهی منفرد از جوانه های جانبی ساده، برروی شاخه های فصل قبل تولید می شوند، لذا برای حفظ باردهی خوب هر سال 40 الی  CM50 رشد جدید ضروری می باشد. تمایزیابی در اواسط تابستان شروع می شود و برای چندین هفته ادامه می یابد. 

نونهالی

نونهالی را می توان بصورت مرحله فیزیولوژیكی یك نهال كه در طول آن نهال را نمی توان وادار به گلدهی می كرد تعریف كرد. بسته به نوع گونه ها، گیاهان بطور كلی تعداد زیادی از خصوصیات و صفات مرفولوژیكی خود را تغییر می دهند كه خود نشانه پایان دوره نونهالی گیاه است. شكل و ضخامت برگ و آرایش برگی روی ساقه، داشتن خار، توانایی تشكیل ریشه نابجا و صفات دیگر می تواند همزمان یا قبل از گلدهی تغییر كند. سرعت رشد گیاهان نونهال تنها تیماری است كه انتقال از دوره نونهالی به دوره گلدهی را سرعت می بخشد.

فهرست

عنوان

صفحه

تاریخچه و مبدأ‌ پیدایش هلو

1

گیاهشناسی هلو

2

گلدهی

4

عادت گلدهی هلو

4

نونهالی

5

گرده افشانی

6

تشكیل میوه

7

وقایع مهم در تشكیل میوه

8

رشد و نمو میوه

9

ناهنجاری های رشد و نمو میوه

12

شكافتن هسته

13

تنظیم رشد میوه

15

ریزش میوه

16

دوره ریزش

16

تنظیم طبیعی ریزش

18

تنك میوه

20

رسیدن میوه هلو

21

هرس درختان هلو

21

اثر هرس بر كیفیت میوه

24

نیازهای آب و هوایی هلو

26

سیستم های كشت درختان هلو

27

پایه های مورد استفاده هلو

29

هلوهای بذری

30

هیبریدهای هلو و بادام

31

بادام بذری

32

سیستم های تربیت درختان هلو

33

تربیت به روش گلدانی

34

تربیت به روش پنجه ای

35

تربیت به روش هرمی

35

تربیت به شكل ‎Y

36

مواد شیمیایی كنترل كننده رشد

38

تر ازول‌ ها و اهمیت آنها در باغبانی

39

پكلوبوترازول

40

مكانیسم عمل و اثرات PBZ

43

تأثیر PBZ روی رشد درختان میوه

45

جذب و نقل و انتقال PBZ

47

تأثیر نوع و زمان كاربرد پكلوبوترازول

51

مناسب ترین روش و زمان كاربرد PBZ

53

اثرات مورفولوژیكی

55

اثر بر ریشه

55

اثر بر شاخ و برگ

56

تأثیر PBZ روی سطح مقطع تنه

58

تأثیر PBZ برروی تشكیل جوانه های گل، تراكم گل، زمان گلدهی، تشكیل میوه، رشد و نمو و كیفیت میوه

60

استفاده عملی از ‍PBZ

68

كاربردهای باغبانی PBZ و تحقیقات سم شناسی برروی آن

69

بحث و نتیجه گیری

72