مقاله بررسی مجموعه ای از موقعیتهای بالقوه که موجب مجروحیت یا مرگ میگردد

مقاله بررسی مجموعه ای از موقعیتهای بالقوه که موجب مجروحیت یا مرگ میگردد
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 10

حجم فایل (به کیلوبایت) : 8

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 1000 تومان

خرید و دانلود

مقاله بررسی مجموعه ای از موقعیتهای بالقوه که موجب مجروحیت یا مرگ میگردد 

تعریف

عامل خطرساز: وضعیت یا مجموعه ای از موقعیتها که به صورت بالقوه می تواند علت مجروح شدن یا مرگ باشد یا در این رویدادها سهم داشته باشد. یک اره برقی دیسکی چندین عامل خطرساز مانند تیغه تیز چرخان، برق و تراشه های در حال پرتاب چوب دارد. ممکن است بعضیها فکر کنند که هر چه کالا یا وضعیتی عاملهای خطرساز بیشتری داشته باشد خطرناکی ادراک شده آن بیشتر خواهد بود، اما به نظر نمی رسد تلقی عوام از اصطلاح «خطرناکی» همین باشد.

ارزیابی مخاطره

بر اساس شواهد موجود مردم به خوبی از عهده برآورد مخاطره نسبی نهفته در مصرف کالاهای گوناگون برمی آیند. مثلا مردم به خوبی تشخیص می دهند که استفاده از ماشین چمن زنی مخاطره آمیزه تر از استفاده از تلویزیون است. البته میزان توانایی مردم در برآورد این مخاطرات به کالای مورد بررسی بستگی دارد. اما وقتی از مردم می خواهیم که بسامد واقعی جراحات مربوط به کالاهای مختلف را برآورده کنند.

هشدارها

استفاده از هشدارها در محیط زندگی انسان هر روز رایجتر می شود.

هدف از هشدار دادن

می توان چهار هدف برای هشدار دادن بر شمرد: 1) مطلع کردن کاربران با کاربران بالقوه از خطر یا عامل خطرسازی که ممکن است از آن آگاه نباشند و در ذات استفاده یا استفاده نادرست، اما معقول و قابل پیش بینی، از آن کالا نهفته است. 2) دادن اطلاعاتی درباره احتمال و با شدت جراحت ناشی از استفاده نادرست، اما معقول و قابل پیش بینی از آن کالا به کاربران بالقوه. 3) مطلع کردن کاربران یا کاربران بالقوه از نحوه کاهش احتمال و یا شدت جراحت.

حس کردن هشدار

هشدار باید توجه کاربر را، در هنگامی که از کالا استفاده می کند، جلب کند. ملاحظات زیر مهم اند: اندازه، شکل، رنگ، طرح گرافیکی، تباین، محل نصب، استفاده از عنصرهای جلب کننده دقت مانند زنگوله، پرچمهای در حال حرکت، یا چراغهای چشمک زن، و دوام فیزیکی خود هشدار در برابر عواملی از قبیل آب و هوا و استفاده نادرست.

دریافت هشدار

حس کردن حضور هشدار خواندن یا شنیدن آن را تضمین نمی کند. مثلا، اوتسوبو (1988) دریافت که 74% از موضوعهای مورد بررسی او متوجه هشدار روی اره دیسکی شده بودند، اما فقط 25% موضوعها آن را خوانده بودند (این هشدار فقط از هفت کلمه تشکیل می شد!) در مورد هشدارهای دیداری، طول هشدار می تواند بر اشتیاق کاربر به خواندن آن تاثیر بگذارد. احتمالا هرچه هشدار طولانیتر و پیچیده تر باشد،