مقاله بررسی اشتغال زنان و مسائل مربوط به آن مقاله بررسی اشتغال زنان و مسائل مربوط به آن

دسته : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 24 KB

تعداد صفحات : 30

بازدیدها : 186

برچسبها : دانلود مقاله

مبلغ : 3500 تومان

خرید این فایل

مقاله بررسی اشتغال زنان و مسائل مربوط به آن

مقاله بررسی اشتغال زنان و مسائل مربوط به آن در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی اشتغال زنان و مسائل مربوط به آن در 30 صفحه ورد قابل ویرایش  

فهرست

عنوان                                                                                                                 صفحه

-         مقدمه...............................................................................................................

فصل اول...............................................................................................................

-         اشتغال زنان....................................................................................................

فصل دوم...............................................................................................................

-         ساختار سنی زنان شاغل.................................................................................

فصل سوم.............................................................................................................

-بیكاری زنان و عوامل مؤثر بر آن......................................................................

فصل چهارم...........................................................................................................

-         خانواده و اشغال زنان : تصویر واقعیت در كشورهای صنعتی.....................

فصل پنجم.............................................................................................................

-         اشتغال زنان . خانواده در ایران......................................................................

 

 

 

 

 

مقدمه:

موضوع «اشتغال زنان» و مخالفت مردان با كار آنها یكی از مهمترین مسایلی است كه علی‌رغم اهمیت فوق العاده آن تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است، بدین ترتیب گر چه حضور فعال زنان در امور روزمره زندگی بویژه در خانه داری و تربیت كودكان آشكار است، اما نقش حساس آنها در تولید وتوسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه چندان كه باید محسوس نبوده است. از سوی دیگر وجود این باور در میان برخی از مردان كه «نیازی به كار زنان نیست» و «جای زن درخانه است» موجب شده كه فرهنگ «نان آوری مرد» در كشورهای توسعه نیافته باقی بماند و فشار بیشتری را بر روی نان‌آور خانواده كه همان مرد است، وارد كند.

به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران مخالفت مردان با كار زنان علاوه بر ایجاد فشار روانی بر روی آنها، موجب می شود كه نرخ فقر درجمعیت زنان كه همواره بیش از مردان است، ثابت بماند. از سوی دیگر هزینه های ملی صرف شده بریا تحصیلات وارتقای اجتماعی دختران و زنان با خارج ماندن آنها از چرخه كار وتلاش، به ركود بنشیند واین ركودهای خانوادگی، كشور و در مرحله بعد كل منطقه را با آمار وارقام اشتغالا و كار زنان نیاز است.

جنگ جهانی اول را می توان نقطه آغازین توجه به زن و شایستگی او در به دست گرفتن مسئولیتها در تولید اقتصادی بویژه در عرصه كشاورزی دانست. درسال 1908 فدراسیون بین المللی ارتقاء اطلاعات خانه داری در سوئیس تشكیل شد و مؤسسات آن اعلان كردند كه زنان حق دارند زندگی بهتر، آرامش وبرابری بیشتر داشته باشند واولویت را دراین زمینه به آموزش زنان روستائی دادند كه بیشتر بیسواد و پر مشغله بودند. گردهمائی گوناگون زنان روستایی در برخی از كشورها و برقراری تماس این گروه ها اولین هسته های تشكیلاتی زنان را پایه ریزی كرد واز این طریق جهان آگاهی یافت كه هدف های مشترك و برقراری نزدیك می تواند چالشهای واقعی نیمی از جمعیت جهان را تبیین كند.

نخستین انجمن زنان كشورهای جهان بر اساس ارزشهای سنتی زندگی خانوادگی و مطرح كردن دیدگاهها، آراء و عقائد آنان در سطوح ملی و محلی و جهانی مورد توجه قرار گرفت. این انجمن در جهت نیل به ارتقاء سطح زندگی زنان و خانواده آنها در سطح جهان از طریق برنامه های توسعه روستایی ، آموزشی ودوره های تعلیماتی، اشاعه فرهنگ دوستی وتفاهم بین زنان سرتاسر جهان رهایی از فقر تشویق و پیشبرد آموزش و تحصیلات، جلوگیری از بیماری و حمایت از سلامت و بهداشت زنان روستایی در سطح بین المللی در زمینه های تغذیه ، بهداشت، بازاریابی، طرحهای كوچك كسب و كار، كشاورزی، مسكن، محیط زیست و طرحهای آب آشامیدنی آغاز به كار كرد. اما فقط از سال 1975 درهمایش مكزیكو ونیز درسال 1985 در همایش نایروبی دست اندركاران فائو دریافتند كه زنان روستائی دركشورهای در حال توسعه به عنوان تولید كننده، مباشر ، مبتكر ومسئول عاری از هر گونه حق و حقوقی بوده و بدلیل دریافت نكردن دستمزد  سهمی نیز در اقتصاد ملی ندارند. ( به موازات جهش های جهانی در جهت شناخت جایگاه زن در نخستین سالهای پس از جنگ جهانی دوم توسعه جهانی بصورت انتقال جامعه از وضعیت سنتی به وضعیت نوین محسوس شد براساس دیدگاه توسعه رش اقتصادی و افزایش توانائی اقتصادی برای ایجاد و تداوم رشد سالانه تولید نا خالص ملی به عنوان پایه واساس توسعه مطرح شد. این مفهوم كه به نشست ثروت به پائین موسوم شد دردهه 1960 میلادی موضوع اصلی توسعه بود و موافقین بسیاری را به خود جلب كرد. برپایه این نظریه افزایش درآمد به انباشت سطح بالا از پس انداز ودر نتیجه رشد اقتصادی می انجامد . بر اساس نگرشهای جدید الگوی توسعه قبلی مورد تردید جدی قرار گرفت و شاخصهای توسعه یافتگی كه دردهه های 1950 و 1960 میلادی مطرح شده بود مورد تردید قرار گرفت و ملاكهای صرفاً اقتصادی بطور كلی مردود شمرده شد. از نظر این گروه اندیشمندان پدیده توسعه تنها منحصر به رشد اقتصادی و صرف اندازه كمی درآمد واشتغال نیست با گسترش دیدگاههای  جدید توسعه وبسط حوزه مفهومی آن از دهه 1970 میلادی به بعد نگرشهای جدیدی پایه ریزی شد كه نقطه عطف آن را در دهه 1990 میلادی می توان به وضوح مشاهده كرد . این دهه در بدو شروع به عنوان دهه توسعه انسانی شكل گرفت. در سالهای دهه 1990 مردم باید به استواری در كانون فرآیند توسعه جای گیرند. محكمترین دلیل این امر آنست كه فرآیند توسعه اقتصادی به نحو فزاینده ای به عنوان فرآیندی برای گسترش تواناییهای مردم تلقی می شود.

-         مهاجرت فزاینده از روستا به شهر.

بدهی است درصورتی ثابت باقی ماندن نرخ مشاركت زنان درهمان سطح 2/8 درصد سال 65 نرخ بیكاری زنان می توانست كمتر از 35/13 درصدی سال 75 باشد . لذا افزایش نسبی این نرخ دراین دوره برای زنان اثر ناچیزی درظهور بیكاری ساختاری تحولات جمعیتی ناشی از افزایش نرخ مشاركت زنان داشته است. درمقابل دردوره (80-75) با افزایش نسبی نرخ مشاركت نیروی كاری از 4/35 درصد درسال 75 به سطح 1/37 درصد درسال 1380 رسید وقدر مطلق بیكاران از یك میلیون و 456 هزار نفر درسال 75 به حدود دو میلیون و 475 هزار نفر در سال 80 افزایش یافت. نرخ مشاركت مردان طی این دوره تقریباً در سطح 61 درصد ثابت باقی ماند اما نرخ بیكاری آنان از 46/8 درصد سال 75 به سطح 34/13 درصد درسال 80 رسید. بنابراین نرخ بیكاری مردان در این دوره بدون تغییر درنرخ مشاركت آنان افزایش یافته است لذا افزایش بیكاری مردان دراین دوره باید تحت تأثیر عوامل دیگری غیر از تحولات جمعیتی ناشی از نرخ مشاركت آنان باشد. در مقابل دراین دوره نرخ مشاركت زنان از 1/9 درصد درسال 75 با افزایش قابل ملاحظه ای دریك دوره پنج ساله به سطح 12 درصد در سال 80 رسید. به عبارت دیگر عرضه نیروی كارزنان از حدود دو میلیون نفر در سال 75 به حدود سه میلیون نفر رسید كه همزمان با این پدیده نرخ بیكاری زنان نیز از 35/13 درصد  در سال 75 با افزایش قابل ملاحظه ای به سطح 8/. 18 درصد درسال 1380 رسید . براین اساس درحدود دو میلیون و چهارصد هزار نفر از آنان شاغل و 550 هزار نفر نیز بیكار بودند. همانطور كه اشاره د از مهمترین عوامل مربوط به افزایش نرخ مشاركت زنان افزایش سطح تحصیلات وفارغ التحصیلی آنان خصوصاً درسطح آموزش  عالی است و همانگونه كه انتظار می رفت نرخ مشاركت نیرویكارخصوصاً زنان از اوایل دهه 80 روبه افزایش نهاد و پیش بینی می شود نرخ بیكاری زنان طی سالهای آینده به بالای 20 درصد برسد.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

تحقیق سازه های شخص القایی صدا و سیمای ایران بر مخاطبان

مقاله کارشناسی با موضوع سیستم شبکه شهری

تحقیق تاثیر تقسیم سود تعدیل شده تغییرات قیمت ها بر نقدینگی شرکتها

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ساختار سیاسی در روزنامه های کیهان و سلام

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام