مقاله بررسی اصول ومبانی تربیت بدنی

مقاله بررسی اصول ومبانی تربیت بدنی
رشته تحصیلی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 22

حجم فایل (به کیلوبایت) : 25

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 2500 تومان

خرید و دانلود

مقاله بررسی اصول ومبانی تربیت بدنی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش 

اصول ومبانی تربیت بدنی                                   

ضروری ترین پدیده ای كه به معنای كامل باید شناخته شود انسان است وبدون شناسایی صحیح وكامل انسانی دستیابی به اهداف واقعی وضروری وحقیقی تربیت بدنی مقدور نخواهد بود شناخت انسان از دوطریق میسر است

الف)‌ ازطریق انسان (علم )‌

ب)‌ از طریق خالق انسان (وحی)‌

موضوع كار وبی تربیت انسان است و او از طریق جنبة‌حركتی وبدنی انسان به تربیت او می پرداز پس باید به ویژگی های او و نیازهای مادی و معنوی او،‌اهداف وغایت او آگاهی كافی داشته باشند. انسان به معنای انس یا خو گرفتن می باشد قدیمترین تعریف در مورد انسان به حیوان ناطق كه توسط سیبویه تعریف شده است ( انسان حیوان ناطق است)‌

ابن سینا:‌ انسان با وجود جاندار بودنش سخنگو نیز است.

درمورد پیدایش روح دو تعریف وجود دارد:‌ 1- روح موجود ی كاملاً مجرداست كه قبل از تعلق ارتباط با بدن به همین شكل وجود داشته وسپس به بدن مادی پیوستگی وتعلق یافته است .

2ـ نظریه دیگر نفس وروح با پیدایش بدن وجنین آغاز می شود و مراحل وجودی وتجردرا از ضعف به شدت طی می كند تا به تجرد عقلانی برسد بس رابطه متقابل روح وبدن عمیق و دارای ریشه های فلسفی می باشد وبدن مثل ابزار ی حرف تلقی نمی شود تأثیر متقابل او حیاتی وحالات روحی بر بدن وهمچنین تآثیر ویژگی های جهانی براوحیات وحش به دست خواهد آمد.

ویژگی های اصلی انسان

1-   علم و آگاهی

2-   میل یا گرایش

3-   اختیاریا آزادی

4-   قدرت یا توانایی

5-   تحول پذیری شخصی

الف)‌علم وآگاهی دونوع داریم

1-   حضوری :‌خود آگاهی یا علم انسان به ویژگی های روحی ، قوای جسمی ، اندیشه های خودآگاهی.

2-   اكتسابی :‌ علم ما به جهانی پیرامون را شامل شود، آسمان ،‌زمین ،‌و…..

ب)‌میل وگرایش انسان ؛‌یكی دیگر از ویژگی های روحی انسان تمایلات یا گرایش های متنوع است تمایلات وگرایشات گوناگون در انسان منشأ رفتارهای متفاوت است وهیچگونه فعل ارادی از انسان بدون انگیزه روانی صادر نمی شود.

مشخصات میل وگرایش :‌

1-   میل اساساً موتور محرك در افعال ارادی حیوانی وانسانی است

2-   میل شعوری آگاهانه است و مانند میل طبیعی فقط كشش ناآگاهانه نیست.

3-   میل شعوری همراه اراده واختیار است

4-   اهداف همواره بر اساس امیال شكل می گیرد تا میل به علم نباشد تحصیل علم هدف قرار نمی گیرد.

اصالت فطرت وگرایش های انسانی :‌

خداگرایی وتعلق  قلبی به ماورای طبیعت بویژه دین، فطری و ذاتی انسان است گرایش فطری دارای ویژگیهای زیر می باشد.

1-   در همه افراد بشر وجود دارد 

2-   درهمه ادوار تاریخ وجود دارد

3-   در همه محیطها واقوام وجوامع به چشم می خورد

4-   قابل سلب ونفی كلی از انسان نیستند.‌

5-   عوامل خارجی در اصل وجود وعدم آن تأثیر ندارد ولی در فعلیت وعدم فعلیت ولذت ضعف آن نقش دارد.

ج)‌اختیار و آگاهی :‌یكی از ویژ گیهای بشر اختیار و آزادی وقدرت انتخاب گری است اساس تكلیف صواب، عقاب، زشتی وزیبایی ،‌ زیبایی اخلاقی ومسئولیت انسان به این ویژه گی وابسته است . مانند كسی است كه در باغی محصور است ولی در آنجا برای انتخاب میوه وگلهای متنوع آزاد ومختار است.

د) قدرت وتوانایی :‌ هرگونه نیروكه بتواند مبدأ یا منشأ‌كار یا اثری شود.

الف)‌قدرت مادی

ب)‌قدرت غیر مادی

قدرت مادی انرژی یا نیرویی كه موجود در برخی اجسام است كه می تواند منشأ ومبدأ حركت شود كه هم در انسان و هم در غیر انسان وجود دارد مثل قدرت مغناطیسی‌آهنربا وقدرت موجود در آنتی بیوتیك ها قدرت غیر مادی كه هرگونه نیروی غیر مادی را شامل می شود نظیر قوا وكنییات گوناگون نفسانی

هه)‌تحول پذیری شخصیت

ویژگیهای تحول پذیری انسان :

1-   آگاهانه 

2-   آزادانه

3-   تأثیر عمل دركار

عوامل موثر بر شخصیت

      توارث

بیرونی :     عامل محیط طبیعی ومادی

       عوامل اجتماعی

درونی :‌ نظیر اندیشه تعقل وفطرت غریزه گرایش ها اراده می باشد كه تأثیر عمده ای بر شخصیت انسانی دارد.

تأثیر عمل در كار:‌ همان گونه كه امور روانی وشخصیت مبدأ كار و عمل است عمل نیز به سهم خود تأثیر عمیقی برشكل گیری ساختار شخصیت انسان دارد.

تعریف فلسفه  :‌

فلسفه از دو كلمه فیلو و سوفیا تشكیل شده است. فیلو به معنی دولت داشتن وسوفیا به معنای دانش می باشد بنابراین فلسفه یعنی دوستداری دانش . در مفهوم فلسفه عبارتست از ژرف اندیشی یعنی نگاه عمیق كردن به مسائل زندگی ( فلسفیدن)‌

بنابراین فلیسوف یعنی كسی كه با نگاه ژرف به مسائل می نگرد. فلسفه برای شناخت واقعی تربیت بدنی ضروری است جوهر هر اصل ورشته تنها با بررسی اصول عمومی فلسفی و فلسفه قلمروهای تخصصی آن رشته قابل تصدیق می باشد. فلسفه یك قلمرو وتحقیقی است كه به كمك اصول آن افراد در یك طریق مناسب ورضایت بخش ارتباط خود را با جهان ارزیابی می كنند.

المپیك :

آخرین مسابقات المپیك در سال 2004 در آتن برگزار شد.

پنج حلقه المپیك ،‌آبی – سیاه – قرمز – سبز- زرد

شعار المپیك بالاتر ( پریدن)‌ قوی تر (وزنه برداری )‌ سریعتر ( دویدن)‌

در سال 1916 به دلایل خونریزی جنگ جهانی اول تعطیل شد.

اولین شخصی كه از ایران در سال 1948 مدال گرفت در المپیك لندن وبرونز وزنه‌برداری بود (جعفر سلماسی)‌

تربیت بدنی درایران باستان :‌

ایران یك نمونه از حكومتهایی بود كه توسعه قلمر و برایش مهم به شمار می رفت وبه عنوان هدف اصلی آن را در نظر داشت. دوكشور بیش از سایر كشورها به تربیت بدنی در نظام تعلیم وتربیت خود اولویت می دادند (یونان وایران)‌این اهمیت دو دلیل عمده داشت یكی حفظ وحراست از مرزها ودیگری كسب خصلتهایی عالی انسانی از طریق سلامتی ونیرومندی.

تاریخ نویس معروف « هرودوت» می نویسد . ایرانیان سه چیز را از پنج سالگی به كودكان خود می آموختند،‌تیراندازی ، سواركاری ، راستگویی.

سپاهیان ایرانی قوی و از نظر جسمانی برازنده بودند و تحت هدایت كوروش رویاهای بزرگ وتوسعه طلبانه به واقعیت پیوست و در پایان فرمانروایی او در سال 592 پیش از میلاد امپراطور ایران تمام خاور نزدیك را در بر می گرفت . تمرینات ایرانیان باستان شامل، ‌دو، تیراندازی ، باكمان،‌ پرتاب نیزه،‌ ارابه رانی، شكار ،‌ رژه نظامی، و … سربازان توانایی مسافرت با غذای كم را داشتند. وتمام شرایط سخت را به راحتی تحمل می كردند. افزایش وتوسعه نیرو،‌استقامت ، بنیه جسمانی ، چابكی و سایر ویژگیهای جسمانی برای زندگی مفید و پربار نبود. بلكه حكومت این كارها را برای رسیدن به اهداف نظامی و ملی دنبال می كرد.