مقاله آفازی (آنومی) فراهم كردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی مقاله آفازی (آنومی) فراهم كردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی

دسته : پزشکی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 61 KB

تعداد صفحات : 86

بازدیدها : 170

برچسبها : دانلود مقاله

مبلغ : 12000 تومان

خرید این فایل

مقاله آفازی (آنومی) فراهم كردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی

مقاله آفازی (آنومی) فراهم كردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان زبان شناختی

مقاله آفازی (آنومی) فراهم كردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی

كاربرد‌های مجموعه

در تحقیقات روان بازشناختی كه روی افراد بزرگسال انجام می‌شود ممكن است از داده‌هایی استفاده شود كه با نظام بازنمائی ذهنی اسامی و افعال[1] در واژگان ارتباط دارند. یعنی كه به كاربردن الگوهایی از قبیل: تصاویر متحرك (انیمیشن)، نامیدن واژگان مكتوب، تكالیف، قضاوت واژگانی[2]، مطالعات اولیه و … . همچنین موارد هماهنگ شده در مجموعه برای مطالعات تصویربرداری مغزی[3] در گروه بیماران آفای و افراد غیر آسیب مغزی مفید خواهد بود.


[1]. Noun & verb represantotion[2]. Lexical decision[3]. Brain topography 

تعریف مفاهیم

مسیرهای درونداد[1]: وسیله‌ای برای انتقال اطلاعات مورد توجه شامل: موضوعات شنیداری، كلامی، نوشتاری، بینایی و ژسچرها

مسیرهای برونداد[2]: شامل گفتار، نوشتار و ژسچرها می‌باشد.

آسیب‌های معنایی در مقولة خاص (ویژه): آشفتگی در درك یا تولید مقوله‌های معنایی انتخابی، همراه با عملكرد حفظ شده در دیگر مقوله‌ها.

سیستم واژگانی[3]: مجموعة پیچیده و پراكنده‌ای از مكانیسم‌های حفظ بازنمائی برای كلمات، اسامی و افعال آشنا و نیز پردازش‌های لازم جهت كدشكنی و كدسازی محركهای ناآشنا.

قضاوت واژگانی: تكلیفی كه در آن بیمار تصمیم می‌گیرد كه آیا محرك ارائه شده یك كلمه یا اسم واقعی است یا كلمه و اسم بی‌معنی است.

در ونداد واجی واژگان: مكانیسم ذخیرة‌‎ بازنمایی‌های كلمات بیانی آشنا، كه قبلاً شنیده شده‌اند.

برونداد واجی واژگان: مكانیسم دخیرة بازنمائی‌های كلمات بیانی آشنا كه قبلاً تولید شده‌اند.

آفازی بینایی [4]: آسیب مدالیتة ویژة بینایی در نامیدن اشیاء مشاهده شده در حضور پردازش معنایی پایه. این پردازش معنایی پایه از طریق شرح و تفصیل یا ژسچر مربوط به شیء‌دیده شده، كه فرد در نامیدن آن ناتوان است، مشخص می‌شود.


[1]. Modalities[2]. Output Modols[3]. Lexical System[4]. Optic aphasia

كاربردهای كلینیكی مدل واژگانی

این مدل با هدف بررسی مفاهیم رویكرد عصب روانشناختی، چارچوبی برای پردازش كلینیكی تدارك می‌بیند. این چارچوب مفاهیم واضحی در بعد ارزیابی واژگان دارد.

در عصب روانشناسی شناخت[1]، هدف ارزیابی، مشخص كردن آسیب‌های زبانی بیماران با رعایت یك مدل شناختی می‌باشد. در واقع مدل پردازش واژگانی مبنایی برای بحث دربارة آسیبهایی است كه بطور ویژه‌ای به درك كلمه بیانی و تولید آن مرتبط می‌باشد.


[1]. Cognitive neuropsychology

ارزیابی رفتارهای بیمار آفازیك:

عملكرد بیمار آفازیك ممكن است با داده‌های هنجاری كه از 45 شركت‌كنندة مسن بدون آسیب مغزی بدست آمده مقایسه شود. این تمرین جهت استفاده از مقیاس دو انحراف معیار زیر میانگین بعنوان علامت رفتار آسیب دیده، متداول می‌باشد. سن بیمار تعیین خواهد كرد كه كدام مجموعة اطلاعات هنجار، مناسب می‌باشند.

فهرست

فصل اول

معیار سازی تست نامیدن در مقوله‌های اسامی و افعال....    

1-1 بیان مسئله ................................

2-1 كاربردهای عمومی ...........................

3-1 تعریف مفاهیم .............................. 

فصل دوم (مباحث نظری)....................

1-2 مقدمه......................................

2-2 مدل پردازش واژگانی.........................

3-2 مكانیسم‌ها .................................

  - سطح بازشناسی.............................

  - پردازش معنایی............................

  - برونداد واژگان...........................

4-2 آسیب‌ها.....................................

  - سطح بازشناسی.............................

  - درونداد واژگانی..........................

  - پردازش معنایی............................

  - برونداد واژگانی..........................

5-2 كاربردهای كلینیكی مدل‌واژگانی...............

  - جدول ارزیابی تكالیف واژگانی............. 

فصل سوم (معرفی تست)................................

1-3 مقدمه......................................

2-3 موارد كاربردی مجموعه.......................

3-3 ساختار تست.................................

  - انتخاب گزینه.............................

  - طبقه‌بندی اطلاعات قراردادی.................

  - شكل دستوری افعال در مجموعه...............

4-3 ساختار لیست‌های تطبیق داده شده..............

  - بسامد....................................

  - سن فراگیری...............................

  - میزان آشنایی.............................

  - شاخصهای دیگر.............................

  - قابلیت تصویر.............................

  - پیچیدگی بینایی...........................

5-3 زیرگروه لیست‌ها.............................

6-3 اطلاعات بدست آمده از شركت‌كنندگان سن بدون آسیب مغزی  

7-3 نحوه استفاده و اجرای این مجموعه بعنوان یك وسیلة ارزیابی

8-3 فرمهای معرفی...............................

9-3 راهنمائی‌هایی برای ارزیابی و آزمودن بیماران آفازیك  

10-3 ارزیابی رفتارهای بیمار آفازیك............. 

فصل 4 (اجرای تست)..................................

1-4 ساختار تست شی و عمل........................

 - شماره آیتم...............................

 - هدف......................................

 - پاسخ اولیه...............................

 - مدت زمان ارائه پاسخ......................

 - یادآوری..................................

2-4 شرایط تحصیلی و سنی شركت‌كنندگان.............

3-4 جداول ارزیابی..............................

 - نامیدن اسامی.............................

 - نامیدن افعال............................. 

فصل 5 (بحث و نتیجه‌گیری)........................

1-5 تهیه جدول آماری............................

2-5 نتیجه‌گیری..................................

3-5 جداول نتایج................................

·تست نامیدن اسامی.............................

·تست نامیدن افعال............................. 

واژه‌نامه................................

منابع......................................    

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

تحقیق ورزش و فشار خون

دانلود تحقیق پزشکی در تمدن اسلامی (طب اسلامی)

تحقیق شیر مادر و داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر

پایان نامه مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم بیماران چشم

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام