پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش

دسته : پزشکی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 2149 KB

تعداد صفحات : 64

بازدیدها : 341

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش

پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش

پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش

چكیده:

در پژوهش حاضر، تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز بیماران دارای سابقه ضربه صوتی حاد و یا مزمن را بررسی نمودیم. و نیز شاخصه‌های آزمونهای الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج را نیز قبل و بعد از تابش اشعه لیزر، ثبت و بررسی نمودیم. بیماران حدود 12 جلسه تحت درمان با لیزر كم توان m.w 200 به مدت حدود 42 دقیقه  قرار می‌گرفتند و این روند درمان 2 مرتبه در هفته و به مدت 12 جلسه صورت گرفت. طول موج لیزر مورد استفاده n.m 830 بود. ارزیابیهای ادیومتری تون خالص و ادیومتری ایمیتانس و ارزیابی وزوز شامل تطابق بلندی و تعیین زیر و بمی وزوز، میزان بلندی ذهنی وزوز بر حسب معیار قیاسی- دیداری و میزان آزاردهندگی ذهنی وزوز بر حسب معیار قیاسی- دیداری و آزمون الكتروكوكلئوگرافی و گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج نیز قبل  و بعد از دوره لیزر درمانی ثبت و بررسی گردید. تطابق بلندی وزوز با  تغییرات آماری معناداری را در قبل و بعد از تابش اشعه لیزر كم توان نشان داد. میزان بلندی ذهنی و آزار دهندگی ذهنی نیز كاهش یافت و لی بدلیل محدود بودن تعداد نمونه‌گیری این اختلاف معنادار نبود.

مقدمه:

وزوز درك صدا یا نویز بدون حضور یك منبع خارجی واقعی می‌باشد كه این عارضه همراه با انواع گوناگون كم شنوایی می‌باشد وزوز اغلب با كم شنوایی ناشی از نویز همراه می‌باشد. مطالعات اپیدمیولویك نشان داده‌اند كه حدود 17% از جمعیت وزوز دارند در حالیكه تنها فقط 5/0 الی 6/1 % به طور شدیدی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در میان افراد با آسیب شنوایی حدود 67% از وزوز رنج می‌برند (Zenker.F 2004)

لیزر كم توان ( Low level laser  ).

- تعریف شرحی: یك نور متراكم شده ای از طیف قرمز بخش مرئی تشعشعات الكترومگنتیك می باشد كه به هنگام لمس، سرد بوده و بر خلاف لیزر مورد استفاده در جراحی، هیچ دردی ایجاد ننموده و به بافت زنده آسیب نمی رساند.(Tuner ,1999)

- تعریف عملیاتی: در این پژوهش به لیزر با طول موج nm 830 (با پروب mw 200) گفته می‌شود كه به هنگام لمس سرد می باشد.

وزوز گوش (Tinnitus): 

تعریف شرحی:هر گونه صدایی است كه در سر یا گوشها بدون هیچ نوع تحریك مكانیكی صوتی یا سیگنالهای الكتریكی خارجی احساس می شود. منشأ آن می تواند مجموعه ای از علل مختلف باشد كه به نوعی دستگاه شنوایی را درگیر كرده است، در اكثر موارد علت آن ناشناخته می باشد (Anon ,1981)

تعریف عملیاتی: در این پژوهش وزوزهای سابجكتیو مد نظر می‌باشند كه توسط خود فرد شنیده می‌شود.

آكوستیك تروما (Acoustic-trauma):

تعریف شرحی: آسیب شنوایی ناشی از صدای ناگهانی شدید و آسیب شنوایی طولانی مدت ناشی از در معرض نویز بیش از حد بودن. (stash Brad. A, 1997)

تعریف عملیاتی: در این پژوهش آسیب شنوایی های ناشی از صدای بلند كه به طور ناگهانی یا در دراز مدت به دلیل در معرض نویز بودن ایجاد شده اند مد نظر می باشد.

تطابق بلندی (Loudness Matching of Tinnitus):

- تعریف شرحی: بلندی عبارتست از توازن دركی از شدت صدا و آزمون تطابق بلندی به معنی تلاش در جهت اندازه گیری كمی شدت وزوز، با یك صوت خارجی در واحد دسی بل می باشد. (Goldstain- shulman, 1997)

تعریف عملیاتی: در پژوهش به تطابق بلندی وزوز با شدت معادل یك صوت خارجی در فركانس معین و با معیار dB اطلاق می‌گردد كه این متغییر به صورت كمی در قبل و بعد از مداخله لیزر كم توان مورد اندازه گیری قرار می‌گیرد.

تطابق زیر و بمی وزوز (Pitch Matching of tinnitus)

تعریف شرحی: تلاش در اندازه گیری زیر و بمی وزوز به صورت كمی در تطابق با فركانس یك صوت خارجی گفته می‌شود كه با واحد هرتز بیان می‌شود. (Goldstain - shulman, 1997)

- تعریف عملیاتی: در این پژوهش به تعیین زیر و بمی وزوز به صورت كمی در تطابق با فركانس یك صوت خارجی معادل اطلاق می‌گردد كه تغییرات آن قبل و بعد از مداخله لیزر كم توان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آزمون الكتروكوكلئوگرافی :

به طریق اكستراتمپانیك توسط دستگاه Amplaid Mk12 انجام می‌شد. تحریكات آكوستیكی از طریق هدفون به گوش بیمار ارائه می‌شدند. تحریكات از نوع كلیك و با قطبیت متناوب[1] و میزان تكرار 11 بار در ثانیه و محدوده پالایشی 2500-100 هرتز و در پنجره زمانی 4 میلی ثانیه بار تعداد روبش 1000 با ثبت می‌گردید. سطح تحریكات صوتی از 115 دسی بل SPL در گامهای db 10 كاهش داده می‌شد تا آستانه موج پتانسیل عمل مركب (CAP) بدست آید. دامنه پتانسیل عمل مركب و همچنین زمان نهفتگی آن و نسبت SP/AP در سطح شدت 15-20 دسی بل SL بالای آستانه CAP ثبت و اندازه‌گیری می‌گردید.

 

[1] Alternative

فهرست واژه‌های تخصصی و اختصاری

پتانسیل عمل                          AP (Action potential)

پتانسیل عمل مركب              (Compound Action Potential) CAP

گسیلهای صوتی اعوجاجی گوش

(Distortion Product Oto Acoustic  Emission) DPOAE.

داروی Egb 761               (ginkgo biloba extract) Egb 761

الكتروكوكلئوگرافی               (Electro cochleo graphy) EcochG

 درمان با لیزر كم توان                 (Low Level Laser Therapy) LLLT

تطابق بلندی وزوز                  (Loudness Matching of  Tinntus) LMT

تطابق زیری و بمی وزوز                (Pitch Matching of Tinntus)PMT

ادیومتری تون خالص                   (Pure Tone Audiometry) PTA

پتانسیل تجمعی                       (Sumation Potential) SP

نسبت پتانسیل تجمعی به پتانسیل عمل                      SP/AP

معیار دیداری - قیاسی                 (Visual Analoge Scale) VAS

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه پزشکی

کبد و بیماری های آن

تعیین فراوانی موارد استفاده از ECT در بیماران بستری در بیمارستان نواب صفوی در شش ماه اول سال 1381

عوامل موثر در ایجاد عفونت وعواقب آن

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام