پایان نامه معدن آهك چمبودك

پایان نامه معدن آهك چمبودك
رشته تحصیلی : معدن

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 176

حجم فایل (به کیلوبایت) : 11776

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه معدن آهك چمبودك

مقدمه:

معدن آهك چمبودك مربوط به مجتمع كارخانجات فرآورده‌های ساختمانی ایران (فراسا) واقع در كیلومتر 85 اتوبان كرج قزوین با تولید فرآورده‌هائی شامل: سیپوركس، ایتونگ آجر ماسه آهكی، آهك پخته، تیرچه پانل، بالاست، شن و ماسه از سال 1357 مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. جهت تأمین سنگ آهك مورد نیاز كارخانه آهك صنعتی مجتمع، كه تأمین كننده آهك پخته مورد نیاز بخش تولید آجر ماسه آهكی ایتونگ و سیپوركس، آهك پخته و همچنین تأمین كننده سنگ مورد نیاز بالاست آهكی می‌باشد. كلیه ذخایر سنگ آهك موجود در محدودة مجتمع در سال 1367 مورد بررسی‌های اكتشافی قرار گرفته و با درنظر گرفتن اطلاعات بدست آمده، محدودیت‌های پروانه‌ای و شرایط استخراج، در نهایت ذخایر سنگ پوزه غربی كوه حوضك كه در فاصله یك كیلومتری شمال شرقی مجتمع قرار دارد، انتخاب گردیده و مورد بهره‌برداری قرار گرفت و مقادیر متنابهی از تیپ‌های مختلف سنگ آهك از این كوه نیز استخراج و به خط تولید كارخانه فرستاده شد.

كیفیت نامناسب این ذخایر در محل سینه كارهای احداثی، اشكالاتی در پروسه تولید آهك پخته ایجاد نموده و ضمناً محصول تولیدی نیز از كیفیت مناسبی برخوردار نبود بعلاوه ادامه عملیات استخراجی در بلوكهای با كیفیت نسبتاً مناسبتر نیز بدلیل شرایط استخراج بسیار نامناسب (حالت پرتگاهی و ارتفاع زیاد و عدم امكان احداث، جاده دستیابی) نیز امكان‌پذیر نبود.

مرحله اصلی استخراج از بلوك 2 معدنی

بعد از مرحله آماده‌سازی بلوك 2 ذخایر سنگ آهك، كه طی آن محوطه بارگیری و جاده دستیابی از سنگ‌شكن اولیه كارخانه تا محوطه بارگیری آماده گردیده و فاز I استخراجی نیز بصورت دو برش به ارتفاع هر كدام 10 متر آماده استخراج گردیده و بعلاوه dump محل كمپرس و تخلیه سنگ در افق 1070 در منطقه مورد نظر شكل گرفته است. عملیات استخراج از برشهای 1 و 2 فاز I استخراجی طبق روش ارائه شده در مورد بلوك 1 ذخایر سنگ آهك انجام خواهد گرفت.

استخراج از افق 1070 در مجاورت منطقه shooting dump آغاز می‌گردد و آنهم بصورت استخراج یك منشور مثلث‌القاعده خوابیده در طول دو منحنی میزان 1070 و 1080 جهت شكل دادن پله اول و استخراج یك منشور مثلث‌القاعده خوابیده در طول منحنی میزانهای 1080 و 1090 جهت شكل دادن و آماده‌سازی پله دوم خواهد بود ارتباط دو برش توسط رامپ 10 درصدی كه در منتهی‌الیه شرقی فاز I استخراجی در مرحله آماده‌سازی احداث گردیده می‌باشد و بعد از شكل‌گیری دیواره برشها (دیواره به ارتفاع 10 متر) عملیات استخراجی با پس روی برشها بطرف شمال بر روی هر دو برش و به موازات یكدیگر انجام می‌گردد.

عملیات حفاری و آتشباری

آرایش چال‌های انفجاری:

تعریف آتشباری خوب در این معدن عبارت از طرحی است كه سنگ خرده شده پس از انفجار در سایز یكنواخت و مناسب برای خوراك سنگ‌شكن اولیه خرد شده باشد. باتوجه به اینكه در این كارخانه حداكثر قطر خوراك سنگ‌شكن بین 80 تا 100 سانتی‌متر است، لذا قطعات بزرگ سنگ ناشی از آتشباری نباید از 80 سانت بزرگتر باشند از طرف دیگر چون قطر محصول نهایی در خط آهك، دانه‌های با قطر حداقل 3 سانتیمتر است بنابراین خرده‌های ریزتر از 30 میلیمتر به عنوان باطله در این طرح محسوب می‌شوند، غیر از دانه‌بندی، میزان پرتاب سنگ، لرزش زمین، End Break,Back break نیز در یك طرح آتشباری خوب جهت این معدن باید به حداقل برسد. در ضمن پهن شده‌گی خوب برای كاهش كار لودر و بولدوزر در یك طرح آتشباری مناسب باید در نظر قرار گیرد تا هزینه‌های حفاری و آتشباری بهینه شود.

فهرست مطالب 

عنوان

صفحه

پیشگفتار

مقدمه

6

7

بخش 1ـ زمین‌شناسی و مطالعات اكتشافی ذخایر

 

1ـ زمین شناسی عمومی منطقه

13

2ـ شرح عملیات اكتشافی

15

1ـ2ـ سازندلار

16

1ـ1ـ2ـ منابع سنگ آهك سه‌تپه

16

2ـ1ـ2ـ سنگ آهكهای لاركوه حوضك

16

3ـ1ـ2ـ ذخایر سنگ آهك لار در ارتفاعات

21

شمال غرب مجتمع (بلوك3)

 

1ـ3ـ1ـ2ـ ذخیره قابل بهره‌برداری بلوك3

22

2ـ3ـ1ـ2ـ كیفیت و شرایط استخراج

24

2ـ2ـ سازندالیكا

26

1ـ2ـ2ـ بلوك1

27

1ـ1ـ2ـ2ـ كیفیت و شرایط استخراج

28

2ـ1ـ2ـ2ـ آزمایشات پخت

32

3ـ1ـ2ـ2ـ ذخیره قابل بهره‌برداری (بلوك1)

37

2ـ2ـ2ـ بلوك2

40

1ـ2ـ2ـ2ـ كیفیت

41

2ـ2ـ2ـ2ـ ذخیره قابل بهره‌برداری (بلوك2)

41

 بخش 2ـ طرح استخراج و بهره‌برداری بلوكهای شماره 1 و 2

مقدمه

45

1ـ بلوك1

48

1ـ1ـ محدوده بلوك قابل استخراج

48

2ـ1ـ روش استخراج

49

الف ـ مرحله آماده‌سازی و استخراج توأم سنگ

49

1ـ2ـ1ـ تناژ سنگ استخراج شده در مرحله آماده‌سازی و استخراج

53

ب ـ مرحله اصلی استخراج سنگ از پله‌های آماده

53

3ـ1ـ راه دستیابی

54

2ـ بلوك2

55

1ـ2ـ محدوده بلوك قابل استخراج

55

2ـ2ـ روش استخراج

55

الف ـ مرحله آماده‌سازی

57

ب ـ مرحله اصلی استخراج از بلوك2 معدنی

61

بخش3ـ شرح عملیات حفاری، آتشباری، بارگیری و حمل

5ـ عملیات حفاری و آتشباری

64

5ـ1ـ آرایش چالهای انفجاری

64

5ـ2ـ فاصله مركز چالها تا سطح آزاد B

65

5ـ3ـ پرامتر Spacing(S)ـ فاصله ردیفی چالها

67

5ـ4ـ پرامتر T یا Stemming (گل‌گذاری)

68

5ـ5ـ پرامتر J یا Subdrilling (اضافه حفاری)

69

5ـ6ـ هندسه الگوی حفاری

74

5ـ7ـ طول چال

75

5ـ8ـ پرامتر تأخیر زمان انفجار بین ردیف چالهای حفاری = =Tr 60                                           75

6ـ جداول مشخصات حفاری و آتشباری

77

7ـ طراحی آتشباری در پله‌های كم ارتفاع

87

8ـ1ـ الگوی مشخصات خرج‌گذاری جهت چالهای 63 میلی‌متری

92

8ـ2ـ الگوی مشخصات خرج‌گذاری جهت چالهای 76 میلی‌متری

93

8ـ3ـ الگوی مشخصات خرج‌گذاری جهت چالهای 102 میلی‌متری

94

9ـ آتشباری ثانویه

95

10ـ مراحل مختلف استخراجی

98

الف ـ مرحله آماده‌سازی

98

ب ـ مرحله استخراج برشهای آماده

101

11ـ مشخصات پله‌های استخراجی و شكل معدن پس از استخراج

102

12ـ حداقل عرض پله استخراجی

104

13ـ حداقل طول جبهه كارهای آماده

109

14ـ شرح عملیات چال‌زنی در مرحله استخراج اصلی

111

15ـ بارگیری

113

16ـ باربری

115

بخش4ـ محاسبات اقتصادی طرح

1ـ1ـ مقدمه

117

2ـ1ـ هزینه‌های سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات

118

3ـ1ـ هزینه‌های سرمایه‌گذاری تأسیسات

119

4ـ1ـ هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت

120

1ـ2ـ محاسبه هزینه‌های جاری

121

2ـ2ـ محاسبه هزینه سوخت

121

3ـ2ـ محاسبه هزینه قطعات یدكی و لوازم مصرفی ماشین

آلات و تعمیرات و نگهداری

122

4ـ1ـ محاسبه هزینه ابزار و لوازم و مواد مصرفی

123

5ـ2ـ هزینه مواد ناریه

123

6ـ2ـ هزینه‌های پرسنلی

125

7ـ2ـ جمع هزینه‌های جاری سالیانه

126

3ـ سرمایه در گردش

127

4ـ هزینه پرداخت قیمت پایه سالیانه

127

5ـ هزینه استهلاك متوسط سالیانه

127

6ـ هزینه استهلاك متوسط سالیانه

127

7ـ قیمت تمام شده هر تن سنگ تحویلی به سنگ شكن كارخانه

127

ـ جدول استهلاك

129

ـ جدولD.c.F

130

منابع و ماخذ                                                                                                     132