پروژه استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 26 فعالیتهای‌ كشاورزی‌

پروژه استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 26 فعالیتهای‌ كشاورزی‌
رشته تحصیلی : حسابداری

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 57

حجم فایل (به کیلوبایت) : 81

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5500 تومان

خرید و دانلود

پروژه استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 26 فعالیتهای‌ كشاورزی‌

 چکیده:

دامنه‌ كاربرد

 1 .   كاربرد این‌ استاندارد در حسابداری‌ موارد زیر الزامی‌است‌، مشروط‌ بر اینكه‌ به‌ فعالیت‌ كشاورزی‌ مربوط‌ باشد :

 الف‌.  داراییهای‌ زیستی‌، و

 ب‌ .  تولید كشاورزی‌ در زمان‌ برداشت‌.

2 . این‌ استاندارد در موارد زیر كاربرد ندارد :

 الف‌.    زمین‌ مربوط‌ به‌ فعالیت‌ كشاورزی‌ (به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 11 با عنوان‌ حسابداری‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود  مراجعه‌ شود)، و

 ب‌ . داراییهای‌ نامشهود مربوط‌ به‌ فعالیت‌ كشاورزی‌ (به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌  17 با عنوان‌ حسابداری‌ داراییهای‌ نامشهود   مراجعه‌ شود).

 

3 .   این‌ استاندارد در مورد تولید كشاورزی‌، یعنی‌ محصول‌ برداشت‌ شده‌ از داراییهای‌ زیستی‌ واحد تجاری‌، تنها در زمان‌ برداشت‌، كاربرد دارد. بعد از زمان‌ برداشت‌، تولید كشاورزی‌ تابع‌ الزامات‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 8  با عنوان‌ حسابداری‌ موجودی‌  مواد و كالا   یا سایر استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ خواهد بود. بنابراین‌، این‌ استاندارد به‌ فراوری‌ محصولات‌ كشاورزی‌ بعد از زمان‌ برداشت‌ مربوط‌ نمی‌شود؛ برای‌ مثال‌، فرایند فراوری‌ انگور تا سركه‌ توسط‌ باغدار پرورش‌دهنده‌ انگور مشمول‌ این‌ استاندارد نیست‌. هر چند چنین‌ فرایندی‌ می‌تواند به‌طور منطقی‌ و طبیعی‌ فعالیت‌ كشاورزی‌ محسوب‌ شود و با دگردیسی‌ زیستی‌ تا حدی‌ مشابه‌ باشد،  اما  این‌ نوع‌ فراوری‌ در این‌ استاندارد  در تعریف‌ فعالیت‌ كشاورزی‌ قرار نمی‌گیرد.

...

یادداشتهای‌ توضیحی‌ صورتهای‌ مالی‌

 خلاصه‌ اهم‌ رویه‌های‌ حسابداری‌

یادداشت‌   ...    ـ  داراییهای‌ زیستی‌ غیرمولد (گوساله‌ گوشتی‌) باتوجه‌ به‌ گروه‌ سنی‌،  نژاد و كیفیت‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ شناسایی‌ می‌شود.  مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ شامل‌ كارمزد فروش‌، مالیات‌ و عوارض‌ مربوط‌ می‌باشد.  افزایش‌ و كاهش‌ ناشی‌ از شناسایی‌ داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد به‌ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ در سود و زیان‌ دوره‌ وقوع‌ منظور می‌شود.

یادداشت‌  ....  ـ  تولیدات‌ كشاورزی‌ استحصال‌ شده‌ از داراییهای‌ زیستی‌ (گوشت‌،  میوه‌ و شیر) در زمان‌ برداشت‌ به‌ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ شناسایی‌ می‌شود. افزایش‌ یا كاهش‌ ناشی‌ از شناخت‌ اولیه‌ تولیدات‌ كشاورزی‌ در سود و زیان‌ دوره‌ وقوع‌ منظور می‌شود. ارزش‌ منصفانه‌ تعیین‌ شده‌ در زمان‌ برداشت‌ به‌ عنوان‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ تولیدات‌ كشاورزی‌ محسوب‌ و تا زمان‌ فروش‌، برمبنای‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ گزارش‌ می‌شود.

یادداشت‌  ....  ـ  داراییهای‌ زیستی‌ مولد (گله‌ شیری‌ و درختان‌ میوه‌) برمبنای‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ شناسایی‌ می‌شود.  مخارج‌ تولید در رابطه‌ با داراییهای‌ زیستی‌ مولد تا زمان‌ آماده‌سازی‌ این‌ داراییها برای‌ آغاز بهره‌برداری‌ به‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ منظور می‌شود.  این‌گونه‌ مخارج‌ پس‌ از بهره‌برداری‌،  تنها در صورتی‌ به‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ اضافه‌ می‌شود كه‌ موجب‌ افزایش‌ عمر مفید دارایی‌ یا بهبود اساسی‌ در كیفیت‌ بازدهی‌ آنها شود.  سایر مخارج‌ تولید در دوره‌ وقوع‌ به‌ سود و زیان‌ منظور می‌شود.

یادداشت‌  ....  ـ  داراییهای‌ زیستی‌ مولد با توجه‌ به‌ عمر مفید براوردی‌ داراییها و ارزش‌ اسقاط‌ براساس‌ نرخها و روشهای‌ زیر مستهلك‌ می‌شود :

 

دارایی‌

دوره‌ / نرخ‌ استهلاك‌

روش‌

 گله‌ شیری‌

 درخت‌ سیب‌

 درخت‌ پسته‌

×× %

××  سال‌

××  سال‌‌

نزولی‌

خط‌ مستقیم‌

خط‌ مستقیم‌

 

 

یادداشت‌   ....  ـ    داراییهای‌ زیستی‌ غیرمولد :

 

گوساله‌ گوشتی‌ 

 

مقدار

مبلغ‌

 

تن‌

میلیون‌ ریال

 در 29 / 12 / 1 × 13

 29

‌330

 خالص‌ تغییرات‌ در ارزش‌ منصفانه‌

 

100

 خرید

 

29

 فروش‌

 

(99)

 برداشت‌

 

(50)

 سایر تغییرات‌

 

(10)

 در 29 / 12 / 2 × 13

  5/19

300