مقاله ترانسفورماتور های جریان Current transformer

مقاله ترانسفورماتور های جریان Current  transformer
رشته تحصیلی : پژوهش ها

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 35

حجم فایل (به کیلوبایت) : 22

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4500 تومان

خرید و دانلود

مقاله ترانسفورماتور های جریان Current  transformer

در پستهای فشارقوی به منظور اندازه گیری مقدار جریان و یا حفاظت تجهیزات توسط رله های حفاظتی الكتریكی ازترانسفورماتورهای جریان استفاده می شود كه دارای دو وظیفه اصلی می باشند :

1ـ پایین آوردن مقدار جریان فشار قوی بطوری كه قابل استفاده برای اندازه گیری از قبیل آمپر متر و مگا واتمتر و كنتورهای اكتیو و راكتیو و همچنین رله های حفاظتی جریانی باشد .

2 ایزوله كردن و جدا كردن دستگاههای اندازه گیری و حفاظتی از ولتاژ فشار قوی در اولیه . بطور كلی ترانسفورماتور های جریان اولیه آنها در مسیر جریان مورد حفاظت و یا اندازه گیری قرار گرفته و در ثانویه آن ، با نسبتی معین جریانی متفاوت داریم مثلاً ترانس جریان با نسبت 200/1 یعنی ترانسی كه بازای 200  آمپر در طرف اولیه 1 آمپر در طرف ثانویه ( به شرط برقراری مدار ) ایجاد می كند .

طبعاً هر قدر جریان اولیه تغییر كند جریان در طرف ثانویه نیز به همان نسبت تغییر می كند . ولی به خاطر محدودیت هسته ترانس جریان برای عبور خطوط قوای مغناطیسی این قاعده تا حد معینی از افزایش جریان ارتباط دارد . به خاطر حفاظت وسایل اندازه گیری در برابر ضربه های ناشی از اضافه جریان معمولاً ازترانس جریان نهایی استفاده می شود كه هسته آنها خیلی زود اشباع می شود . برعكس برای اینكه سیستمهای حفاظتی دقیقتر عمل كنند به ترانس جریانهای احتیاج داریم كه هر چه دیرتر اشباع بشوند مثلاً ده ، پانزده یا بیست برابر جریان نامی . طرز كار ترانس جریان نیز بدین صورت است كه جریان مدار از اولیه آن عبور كرده و باعث ایجادخطوط قوای مغناطیسی می شود این خطوط قوا به نوبه خود درثانویه ایجاد جریان می كند . جریان موجود در سیم پیچ ثانویه خطوط قوای دیگری را در هسته بوجود می آورد كه جهت آن مخالف جهت خطوط قوای اولیه بوده و آنرا خنثی می كند چنانچه مدار ثانویه ترانس جریان در حالی كه ترانس در معرض جریان اولیه است باز شود . خطوط قوای مربوط به ثانویه صفر شده و در هسته فقط خطوط قوای مربوط به اولیه باقی می ماند كه این خطوط قوای هسته را گرم كرده و باعث سوختن ترانس جریان می شود . لذا همیشه اخطار می شود كه ثانویه ترانس جریان كه درمدار قرار گرفته باز نشود یا به مداری با مقاومت بیشتر از حد مجاز متصل نشود .

...

 انواع ترانسهای جریان ازنظر ساختمان

c.t ها از نظر ساختمان داخلی به دو دسته كلی تقسیم می شوند :

1ـ نوع حلقه ای Ring Type : در این نوع ترانس جریان كه عمدتاً از هسته و سیم پیچ ثانویه نشكیل شده است شكل ظاهری ترانس بصورت یك حلقه ایست كه سیم طرف فشار قوی از میان این حلقه عبور كرده و حكم اولیه ترانس را دارا می‌باشد .

2ـ نوع پایه ای Past Type : در این نوع ترانس جریان به شكل یك ستون می‌باشد كه قسمت فوقانی آن محل ورود و خروج سیم فشار قوی می باشد و سرهای ثانویه از پایین ترین قسمت ترانس جریان گرفته می شود كه خود به دو نوع تقسیم می گردد :

الف) هسته بالا (Top Core)                ب) هسته پایین (Tank Type)

در نوع هسته بالا سیم پیچ ثانویه و هسته ترانس در قسمت فوقانی قرار رگفته است و سیم فشار قوی مستقیماً از هسته عبور می نماید و مجموعاً توسط مقره اتكائی بوشینگی از پایه و زمین جدا می گردند .