مقاله تحلیل فرآیندهای قالبسازی

مقاله تحلیل فرآیندهای قالبسازی
رشته تحصیلی : پژوهش

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 15

حجم فایل (به کیلوبایت) : 10

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3500 تومان

خرید و دانلود

مقاله تحلیل فرآیندهای قالبسازی

 

- انواع قالبها

- قالبهای پلاستیك

- قالبهای ترموپلاستیك

- قالبهای باكالیت

- فرآیند دایكاست

-قرآیند اكستروان

- فرآیند ریخته گری

- قالبهای فلزی

- قالبهای سمبه ماتریس

- قالبهای برش

- قالبهای خمش

- قالبهای كشش

- قالبهای فرم

- طراحی قالب

- مواد و جنس قالب

- برآورد هزینه - توجیه اقتصادی - بهره وری قالب

- ساخت قالب

- مونتاژ

- تست

- منابع


انواع قالبها

قالبهای پلاستیك

پلاستیك ها به دو گروه تقسیم می شوند:     

ترموپلاستیك

ترموست (باكالیت)

- قالبهای ترموپلاستیك:

گروه ترموپلاستیك ها یا گرمانرما كه بر اثر دیدن حرارت خمیده گشته وبا كم شدن میزان گرما سختی خود را بدست می آورند و تغییرات شیمیایی در آنها صورت نمی گیردو بعد از تزریق، شكل محفظه قالب را به خود می گیرد.

در قالب گیری تزریقی ماده ترموپلاست گرم محفظه قالب را پر می كند در این روش ماده ترموپلاست گرم و محفظه قالب سرد است كه پس از تزریق مواده به شكل و فرم قالب در می آید و سخت می شود.

از دیدگاه دیگر مواد ترموپلاست به موادی گفته می شود كه پس از یك یا چند بار مصرف در فرآیند تولید دوباره قابل استفاده می باشد. این مواد به شكل دانه یا پودر در ماشین تزریق ریخته می شود.

ساختمان قالبهای تزریقی:

قالب های پلاستیك ازنظر كلی به دونوع تقسیم می شوند:

1- قالبهای باراهگاه سرد             

2- قالب های باراهگاه گرم

و نیز از نظر ساختمانی بر دونوع می باشند:

1- قالب های دو صفحه ای          

2- قالبهای سه صفحه ای كه تعداد صفحات قالب و خط جدایش آن ها بر اساس عواملی ماند تعداده حفره های قالب، شكل قطعه پلاستیكی،‌ نوع ماشین تزریق،‌نوع مواد مصرفی و سیستم خروجی هوا و ... تعیین می شوند اصولاً در هر قالب تزریقی دو بخش اصلی وجود دارد.

1- بخش ثابت قالب (نیمه ثابت) كه در این نیمه مواد گرم تزریقی پلاستیك تزریق  می شوند.

2- بخش متحرك (نیمه محرك) كه رد قسمت متحرك ماشین تزریق بسته می شوند و سیستم و مكانیزم بیرون اندازی قطعات اكثرادر آن قرار دارد.

... تعیین تعداد حفره ها و محفظه های قالب از نكات مهم طراحی قالب های تزریقی می باشد و قالب های پلاستیك در این زمینه بر 2 نوع هستند:

1- قالب های تك حفره ای

2- قالب های چند حفره ای

- قالب های تك حفره ای:

در مواردی از قالب های تك حفره ای استفاده می شوند كه مقدار تولید قطعه پلاستیكی محدود می باشند. بنابراین طراحی و ساخت قالب های تك حفره ای از نظر زمان ساخت و مسائل اقتصادی - ارزان تر تمام خواهد شد.

...

طراحی قالب

پس از معرفی انواع قالبها به بررسی تك تك مراحل ساخت قالب می پردازیم، برای ساخت یك قالب مرحله اول طراحی قالبها می باشد.

انواع مختلف قطعه وجود دارد، شكل این قطعات اساس و پایه ای برای طراحی قطعه می باشند باید متذكر شد كه طراحی قطعه ی مورد نظر قبل از طراحی قالب انجام    می پذیرد و شامل محاسبات منحصر به خود است، طراحی قطعات شامل موارد زیر می باشد.

1- فرورفتگی ها و برآمدگیها (گروه ماهی ها)

2- فرورفتگی ها و برآمدگیها در اطراف سوراخ

3- لبه های خم

4- تلورانس

5- برش سوراخها

6- سوراخهای راست

7- سوراخهای بیرون زده

8- رابطه سوراخها با خم ها

9- شكاف ها (فاق ها)

10- خم ها و لوله ها

بعد از طراحی قطعه باید شروع به طراحی قالب نمود.

طراح بر حسب اطلاعات و تجربیات خویش و استفاده از الگوهای خاص اقدام به طراحی ذهنی از قالب مورد نظر و سیل آوردن آن بر روی كاغذ و كنترل تك تك موارد می نمایند سپس اقدام به نقشه های تشریحی از قالب مورد نظر را می نمایند و با احتساب تفكیك قسمتهای مختلف قالب آنها را به واحد ماشین كاری ارجاع می دهد.