مقاله تاثیر كارآفرینی بر جامعه پذیری دختران مقاله تاثیر كارآفرینی بر جامعه پذیری دختران

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 27 KB

تعداد صفحات : 40

بازدیدها : 175

برچسبها : دانلود مقاله

مبلغ : 5500 تومان

خرید این فایل

مقاله تاثیر كارآفرینی بر جامعه پذیری دختران

مقاله تاثیر كارآفرینی بر جامعه پذیری دختران

 

مقاله تاثیر كارآفرینی بر جامعه پذیری دختران

فهرست:

تعریف جامعه پذیری

جامعه پذیری در زنان

كار آفرینی وجامعه پذیری زنان

تاثیر هویت بر جامعه پذیری

بحران در هویت جنسى

بحران در هویت ملى

بحران در هویت دینى

بحران هویت دختران و راهكارهاى دینى

متفكران دینى و مسأله زن

منابع

...........................................................

بخشهایی از متن:

 

تعریف جامعه پذیری

جامعه پذیری فردپذیرفتن یكسری از ارزشها ،هنجارهای مورد احترام جامعه از سوی فرد و تطبیق این ارزشها با ارزشهای پذیرفتة شخص می باشد.

جامعه پذیری در زنان

جامعه پذیری زنان از كانالهای مختلف اجتماعی صورت میگیرد كه این كانالها اول از خانواده، مدرسه، گروه دوستان و همسالان شروع می شود.نقش هر یك از این كانالها در هر یك از دوره های زندگی دختران مهم می باشد.

موفقیت هر یك از این كانالها بستگی به تطبیق دختران با هنجارها و ارزشهای مورد قبول این نهادها می باشد.

...

در بسیاری از كشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، حضور زنان در بازار كار، متناسب با افزایش سطح تحصیلات آنان افزایش نیافته است و موانع بسیاری بر سر راه فعالیت های اقتصادی زنان در خارج از منزل وجود دارد. این باور در میان اكثریت مردم رواج دارد كه در حال حاضر، علی رغم آن كه بخش اعظم زنان خارج از بازار كار قرار دارند، كشور با مشكل عظیم بیكاری دست به گریبان است. لذا قطعاً با افزایش شمار زنان تحصیل كرده و فعال بحران بیكاری تشدید خواهد شد. در حالی كه میزان فرصت های شغلی كه اقتصاد همه ساله خلق می كند، لزوماً تعداد ثابتی نیست. به علاوه نمی توان از نظر دور داشت كه بالا رفتن شمار زنان بیكار تحصیل كرده با افزایش نارضایتی در میان این گروه منجر می شود و عوارض اجتماعی _ اقتصادی خاص خود را به همراه خواهد داشت. به همین جهت در برنامه های توسعه، اعمال برنامه های مختلف جهت تسهیل فعالیت اقتصادی ان، به ویژه در اشكال خود اشتغالی و كارآفرینی، مورد تأكید قرار گرفته است.
در این تحقیق ضمن بررسی نظریات مربوط به نقش حمایتی دولت در توسعه كارآفرینی ان، بررسی اجمالی وضعیت زنان در بازار كار استان مادران و تجزیه و تحلیل حاصل از مطالعه میدانی، در بخش نهایی با جمع بندی اطلاعات مطرح شده در قسمت های مختلف تحقیق، نتایج حاصل از حمایت های مالی دولت در گسترش كارآفرینی در میان زنان ارائه شده و برای اثر بخشی سیاست های حمایتی دولت راهكارهایی پیشنهاد گردیده است.
در ادامه دكتر زهرا كریمی مدیر پروژه كارآفرینی زنان (مركز كارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف) به بحث «توسعه كارآفرینی زنان و دختران دانشگاهی» پرداخت. وی گفت: ایجاد تفكر كارآفرینی و ورود به كسب و كار در میان بانوان كشور، مخصوصاً دانش آموختگان دانشگاهی كه با توجه به دانش و مهارتی كه در رشته تخصصی دانشگاهی خود فرا گرفته اند، امكان ایجاد كسب و كار به صورت فردی یا گروهی در رشته تخصصی خود را دارند، باعث می شود كه آنها با بهره گیری از استعداد های بالقوه خود، افرادی خلاق، نوآور و كارآفرین شوند و خود را باور نمایند كه این خودباوری نه تنها منجر به تسلط و موفقیت آنان در دگی شخصی می شود، بلكه بسیاری از ناهنجاری های فكری و روانی كه امروز با آن دست به گریبان هستند را كاهش داده و آنان را به جایگاه واقعی خود می رساند.

كارآفرینی به نوبه خود فرآیند پیچیده ای است كه عوامل متعدد شخصیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در آن تأثیر گذار است و شاید همین پیچیدگی و ناهمواری توجیه گر میزان قابل تأمل عدم موفقیت زنان در كارآفرینی و اساساً عدم ورود آنها به فعالیت های كارآفرینانه باشد. از این رو شناسایی عوامل مؤثر در موفقیت فرآیند راه اندازی یك فعالیت كارآفرینانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

...

نكته مهم و اساسى در بحث ارتباط جامعه مدنى و تشكلهاى مدنى - كه این مدعا را به تشكلهاى سیاسى نیز مى توان تعمیم داد - آن است كه نباید همه چیز را به نحوى در سنت و سیره معصومین و یا در نصوص دینى یافت ، بلكه باید بدین سنت عمل كرد كه اگر تصویب قوانین و یا تأسیس تشكلهایى با نصوص، سنت و سیره تعارض ندارد و منطقى، معقول و موردنیاز جامعه اسلامى است ،مى توان آن را پذیرفت و اعمال كرد و حتى در حكومت دینى و با استناد به ادله عقلى نیز آنها را دینى دانست. این نكته در صورتى است كه نتوان در باره آن پدیده و امر مستحدث دلیل نقلى یافت.
به نظر مى رسد با اینكه تشكلهاى مدنى و سیاسى بدیع اند، مى توان از آنها با مراجعه به نصوص و از منظر درون دینى نیز دفاع كرد. زیرا جاى طرح چند پرسش وجوددارد:
اول ، از نگاه دینى آیا ظلم از مصادیق منكر است یا خیر؟ فكر نمى كنم هیچ مسلمانى حاضر باشد به این سؤال پاسخ منفى بدهد. زیرا براساس نص صریح قرآنى از اهداف مهم ارسال رسل و فرستادن كتاب ، اقامه قسط به دست مردم در جامعه دینى است . ظلم نقطه مقابل و متضاد با غایات رسولان و مانع تحقق آرمانهاى آنهاست، از این رو از منكرهاى بزرگ و بسیار قبیح نیز هست.

دوم ، آیا نهى از منكر نیز واجب است یا خیر؟ بدین پرسش هم یك مسلمان و مؤمن باید پاسخ مثبت بدهد. زیرا براساس نص قرآنى امر به معروف و نهى از منكر از وظایف هر مرد و زن مسلمان است. زیرا مردان و زنان مؤمن همه یار و دوستدار یكدیگرند و خلق را به كار نیكو امر و از كار زشت نهى مى كنند .

سوم ، آیا در جامعه دینى و در شرایط عصر حاضر به دختران جامعه ظلم و ستم روا داشته مى شود؟ چه كسى است كه هر روز اخبارى هولناك از ستمهاى اشرار، اغیار و حتى خانواده ها علیه دختران دریافت نكند. امروزه ستمهایى كه بعضى پدران بر دختران روا مى دارند ، وجدانها را مى لرزاند. دخترى مى گوید: چون پدرم پسر مى خواست و بچه هاى زن اول همه دختر بودند، با زن دیگرى ازدواج كرد ، اما فرزند اول این زن نیز دختر بود.
آیا این گونه حوادث یادآور اقدامات عصر جاهلى نیست؟

« و آن گاه كه یكى از ایشان را به دخترى مژده دهند، رویش از فرو خوردن غیظ خود سیاه مى شود.»

چهارم ، براساس مقدمات فوق، ستم از منكرات مهم است و افراد مسلمان موظف اند آن را نهى كنند. در جامعه بر دختران ما ستم روا داشته مى شود و نمى توان از كنار آن گذشت. اما پرسش این است كه براى مقابله با این ستم آیا اقدام فردى مؤثرتر است یا اقدام جمعى و تشكیلاتى ؟

پنجم، تشكلهاى غیردولتى و مردمى، اعم از مردانه و زنانه و خصوصاً تشكلهاى خاص زنان كه از ضرورتهاى عصر است، باید در صدد آن باشند كه به دختران ساز و كارهایى را بیاموزند كه بتوانند از تعدى دیگران به جسم و جانشان دفاع كنند (برقرارى كلاسهاى رزمى براى تقویت قدرت بدنى و اجراى كلاسهاى توجیهى ، آموزشى و مشاوره اى و ...) به آنها آموزش دهند كه مشكلات خودشان را از طریق چه مجارى اى به گوش مسؤولان برسانند و در اقدامى دقیق تر به صورت لایحه و طرح به دولت و مجلس انتقال دهند.

 

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

مقاله نقش روانشناسی در ادبیات ( معاصر)

مقاله رضایت شغلی

کاروزی 2 رشته مدیریت برنامه ریزی آموزشی ( گزارش دبیرستان)

میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان مدارس دخترانه شهرستان اندیمشک

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام