انجام محاسبات پخش بار با نرم افزار NEPLAN

انجام محاسبات پخش بار با نرم افزار NEPLAN
رشته تحصیلی : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 49

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1522

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 7000 تومان

خرید و دانلود

انجام محاسبات پخش بار با نرم افزار NEPLAN

NEPLAN بصورت یک نرم افزار بسیار کاربر پسند طراحی شده است و ورود اطلاعات در قسمت های برق، گاز و شبکه های آب به راحتی می تواند انجام گیرد. تمام گزینه های موجود در منوها و ماژول های محاسباتی در فصلهای آینده بطور کامل توضیح داده خواهد شد.

این فصل برای یادگیری سریع و آسان قابلیتهای عمومی neplan در نظر گرفته شده است و به عنوان اولین گام در یادگیری نرم افزار تلقی می شود. برای به دست آوردن جزئیات راجع به مدل المانها و داده های ورودی برای انجام محاسبات باید به فصول مربوطه که در ادامه آمده است رجوع نمود.

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول. 2

1-1 معرفی واسط کاربر. 2

2-1 المانهای پایه در NEPLAN.. 4

2-2-1 المانها (Elements)5

3-2-1 مدل سازی المانهای اکتیو. 6

4-2-1 ابزارهای حفاظتی و ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان. 6

5-2-1 ایستگاه((Station. 6

6-2-1 کلید ها7

3-1 مناطق (Zones) و نواحی (Areas)7

4-1 شبکه های جزئی(Partial Network)8

5-1 مراحل مختلف کار با Neplan. 8

1-5-2 وارد کردن یک شبکه نمونه کوچک... 10

3-2-5-1 ایجاد ارتباط بین المانها با یکدیگر و با گره ها12

4-2-5-1 اتصال گره ها با یکدیگر به کمک خطوط. 13

5-2-5-1 آزمایش شبکه ایجاد شده15

فصل دوم17

1-2 انتخاب نوع محاسبه. 17

2-2-2 برگه ی Refrences. 25

1- Default References. 26

2- Nodes. 26

3- Voltage Assign To. 26

3-2-2 برگه Area/Zone Control27

1-4-2 پارامترهای محاسباتی. 31

2-5 نمایش نتایج حاصل از محاسبات بصورت جدول. 32

1-6-2 ابزار انتخاب نوع نمایش گرافیکی. 39

مراجع:41