تحقیق رابطه مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی تحقیق رابطه مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

دسته : علوم اجتماعی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 158 KB

تعداد صفحات : 64

بازدیدها : 388

برچسبها : مشارکت اجتماعی احساس امنیت اجتماعی

مبلغ : 4000 تومان

خرید این فایل

تحقیق رابطه مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

دانلود پروژه تحقیقاتی بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی رابطه بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد خرم اباد می باشد.

روش تحقیق در این پژوهش کمی و پیمایشی بوده که از ابزار پرسشنامه برای گرد اوری اطلاعات استفاده شده است.

نمونه آماری این تحقیق 100 نفر بوده است که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند.

چارچوب مفهومی (نظری) این تحقیق نظریات اندیشمندان داخلی:پیران غفاری و اندیشمندان خارجی:وبر. بیرو. لیپست.بوزان.ویور و مولار بوده است.

در این تحقیق ارتباط میان متغیرهای مشارکت اجتماعی، سن، جنس، و اعتماد اجتماعی، با احساس امنیت اجتماعی سنجیده شده اند و نتایج حاصله نشان می دهد که بجز رابطه سن و احساس امنیت اجتماعی بین بقیه متغیرها با احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود ندارد.

اهداف، فرضیات و سؤالات تحقیق

هدف کلی:بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و امنیت اجتماعی

اهداف جزئی:-شناخت تأثیر سن بر احساس امنیت اجتماعی

2-شناخت تأثیر جنس بر احساس امنیت اجتماعی

3-شناخت تأثیر اعتماد اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی

فرضیات:

1-به نظر می رسد بین مشارکت اجتماعی و امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.

2-به نظر می رسد بین جنس و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.

3-به نظر می رسد بین سن و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.

4-به نظر می رسد بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.

سؤالات:

1-آیا بین مشارکت اجتماعی و امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد؟

2-آیا بین جنس و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد؟

3-آیا بین سن و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد؟

4-آیا بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد؟

متغیر های تحقیق:

متغیر مستقل:مشارکت اجتماعی

متغیر وابسته:امنیت اجتماعی

تعریف واژه ها و اصطلاحات

مشارکت

مشارکت اجتماعی بعنوان واقیتی اجتماعی ریشه در زندگی اجتماعی انسان داردو فرایندی است که با گذشت زمان دگرگون و متکامل شده است.

ایده مشارکت در مفهوم خود از مباحث مربوط به دموکراسی مایه می گیرد که خود دارای سابقه دیرینه ای است .

واژه مشارکت از نظر لغوی بمعنای درگیری و تجمع برای منظور خاصی می باشد.

در مورد معنای اصطلاحی آن بحث های فراوانی شده است،ولی در مجموع می توان جوهره اصلی آن را در گیری،فعالیت و تأثیر پذیری دانست.

برخی از شاخصه های آن عبارتند از:شرکت در مراسم ختم،انتخابات و.....

فهرست مطالب

پیشگفتار

چکیده

فصل اول

(طرح تحقیق)

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف، فرضیات و سؤالات تحقیق

هدف کلی:

اهداف جزئی:

فرضیات:

سؤالات:

متغیر های تحقیق:

تعریف واژه ها و اصطلاحات

مشارکت

امنیت:

عملیاتی نمودن ابعاد امنیت:

فصل دوم

مبانی نظری

مشارکت:

اندیشمندان داخلی

غفاری:

اندیشمندان خارجی

ماکس وبر:

آلن بیرو:

سی مور مارتین لیپست:

امنیت:

اندیشمندان خارجی

باری بوزان:

آل ویور:

مولار:

پیشینه ی تجربی تحقیق

تحقیقات انجام شده در داخل

تحقیقات انجام شده در خارج

تحقیقات انجام شده در داخل

تحقیقات انجام شده در خارج

چار چوب نظری

جدول تقابلی

فصل سوم

روش تحقیق:

تعریف تحقیق پیمایشی:

تعریف جامعه آماری:

انواع روش های نمونه گیری:

تعریف روش نمونه گیری

روش های آماری(تجزیه-تحلیل)

تعریف اعتبار و پا یا بی:

فصل چهارم

ابزار اندازه گیری

روش تجزیه و تحلیل آماری

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

مروری بر یافته های اصلی و فرعی

منابع و مؤاخذ به ترتیب الفبای فارسی

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

مقاله مراحل و انواع اعتیاد و بررسی علل مصرف مواد

مقاله همسر آزاری

تحقیق ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی و افغانی ایران

تحقیق كاهش فقر در ایران - چالش ها و افق ها

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام