مقاله سیاست خارجی ایران و عربستان

مقاله سیاست خارجی ایران و عربستان
رشته تحصیلی : علوم سیاسی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 38

حجم فایل (به کیلوبایت) : 26

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4500 تومان

خرید و دانلود

مقاله سیاست خارجی ایران و عربستان

فهرست:

روابط ایران و عربستان الگویی مناسب برای جهان اسلام است

سیاست آمریكا و عربستان در منطقه

سیاست های خارجی در دوران جنگ

سیاست آمریكا در برخورد با روابط خارجی با عربستان

دیدگاه ها و چالش ها

گفنگو با آقای هاشمی در باب سیاستهای خارجی با عربستان

ضرورت‌ ترجیح‌ مصالح‌ كشورهای‌ اسلامی‌ در روابط‌ با یكدیگر


سیاست آمریكا و عربستان در منطقه

روابط دو كشور در تمام زمینه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و بین المللی گسترده و نیازمند تحقیق جامعی است، زیرا با عنایت به اهمیتی كه طرفین به نقش خود در منطق جهان اسلام، جهان عرب و كشورهای جهان سوم دارند، همكاری متنوع و گسترده ای بین آنها وجود دارد.
شناخت همكاری های دو كشور برای جمهوری اسلامی ایران كه رابط خاصی با عربستان سعودی و وضعیت ویژه ای با امریكا دارد بسیار ضروری و مفید است. ایالات متحده از طریق دولت سعودی بسیاری از نظرات و دیدگاه ها و تأمین منافع خود را در جهان اسلام، خلیج فارس، اوپك، اتحادیه عرب، سازمان كنفرانس اسلامی، اعمال و اجرا می كند. در نتیجه این جریان، موقعیت ویژه ای برای دولت سعودی ایجاد كرده و بسیاری از دولت ها سعی دارند رابط خوبی با خاندان سعودی داشته باشند، تا منافع آنها را در رابطه با امریكا به نحوی مورد صیانت قرار داده و بهره گیری لازم به عمل آید.

تولیت امر حج، خدمت بزرگی به استكبار جهانی برای كنترل جریان انقلابی و سیاسی در جهان اسلام است. به همین دلیل تاكنون حج نتوانسته رسالت و نقش سازنده و فلسف واقعی خود را حداقل در قرن حاضر در عصر شكوفایی ارتباطات و اطلاعات، ایفا كند. محدودیت اعمال شده برای كلی حجاج خصوصاً ایرانی ها جزیی از برنام مهار حركت های انقلابی جهان اسلام است.
مهم ترین اقدام مشترك دو كشور طراحی اسلام امریكایی و تبلیغ و توسع آن در جهان برای مقابله با گسترش موج گرایش به اسلام سیاسی و انقلابی و یا اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله و سلم) است. در چند ده گذشته با پول نفت و برنامه ریزی متخصصین و كارگردانان زبد تبلیغاتی و انتشاراتی، اقدامات وسیعی برای معرفی خاندان سعودی با القابی نظیر «خادم الحرمین الشریفین» و احداث مراكز اسلامی مانند مسجد، مدرسه، دانشگاه، كتابخانه صورت گرفته است.
اجرای طرح مذكور ظاهراً منافع كوتاه مدت زیادی برای طرفین داشته است. ولی در سال های اخیر جریان به سمت دیگری در حركت است و وضعیت كاملاً متفاوت و گاه متضادی با اهداف در نظر گرفته شده، ایجاد كرده كه در تحولات پس از 11 سپتامبر 1002 م مورد بررسی قرار می گیرد.

از جمله همكاری های مهم بین المللی دو كشور در افغانستان است. زیرا پس از اشغال افغانستان توسط شوروی، نگرانی از گسترش سلط كمونیسم، دولت سعودی را شدیداً متوحش كرد. لذا اقدامات و برنامه های مشتركی برای شكست شوروی به اجرا درآوردند. پس از خروج نیروهای ارتش سرخ، در مورد تركیب دولت و چگونگی رابط دولت افغانستان با دیگر كشورها، بحث ها و گفتگوهای زیادی انجام شد و سرانجام پس از چند سال ناگزیر به تشكیل گروهی كاملاً سرسپرده و مطیع به نام طالبان شدند.