پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر

پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 53

حجم فایل (به کیلوبایت) : 93

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر 

چکیده :

 هدف از تحقیق حاضر بررسی را رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر است. جامعه مورد مطالعه دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان ابهر بودند که 70 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون کمال گرایی و سلامت روانی بر روی آزمودنی ها اجرا گردید. جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردید نتیجه بدست آمده نشان می دهد که بین سلامت روانی دختران و کمال گرایی مادران رابطه معنی داری وجود دارد.

مقدمه :

خانواده نخستین کانون های زندگی جمعی، جلوگاه های عشق آفرینی و نهادهای تربیتی هستند، بنابراین تمدن انسانی از دل «خانواده» به عنوان هسته های اولیه تعلیم و تربیت سربرآورده است. انتقال سنتهای فرهنگی ارزشیابی رشد میزان فرهنگی و حتی گسترش فرهنگی، نخست به وسیله خانواده ها انجام پذیرفته است. خانه و خانواده آسایشگاهی است که کودک در آنی، همه افتخارات و موفقیتهایش را به نمایش می گذارد در آنی در به درمان و مرهمی برای دردها، شکستها و زخمهای وارد برخود می گردد تا دردهای خود را آرامش بخشد به بیان دیگر خانه برای کودک جایگاهی است که از تجربه اجتماعی رندانه خود را با شتاب به درون آن می آورد، تا آن تجربه را ارزیابی کند به خاطر آن ستایش و تحسین و تشویق شود، یا آن را به بوته فراموشی سپارد و به عنوان یک قد به از آن درس بیاموزد (نوابی نژاد 1373). 

تعاریف و مفاهیم کمال گرایی :

هورنای (1934) معتقد است : «کمال گرایی، گرایش روان رنجورانه به بی عیب و نقص بودن است. فرد کمال گرا، اشتباه خود را گناهی نابخشودنی می پندارد و همواره در انتظار پیامدهای شوم آن مضطرب است».

هالندر (1965) به نقل از مهرابی زاده هنرمند و وردی (1382) معتقد است : «کمال گرایی نشان دهنه گرایش و علاقه فرد به درک محیط پیرامون خود به گونه قانون «همه یا هیچ» است که به موجب آن، نتایج ممکن، موفقیت های کامل یا شکست های کامل هستند».

هاماچک (1978) معتقد است «کمال گرایی شامل دو نوع کمال گرایی بهنجار و کمال گرایی نابهنجار (روان نجور) می باشد. کمال گرایی روان رنجور عبارت از نگرانی زیاد در مورد ارتکاب اشتباهات و ترس از داوری های دیگران می باشد».

ویزمن (1980) به نقل از بلت (1995) معتقد است : «کمال گرایی نیاز شدید به پیشرفت است و این گرایش به گونه معیارهای شخصی بالا و غیرواقع بینانه آشکار می شود».

فراست، مارتن، لارهات و روزنبلیت (1990) «کمال گرایی را به عنوان مجموعه معیارهای بسیار بالا برای عملکرد، که یا خود ارزشیابی های انتقادی همراه است»، تعریف کرده اند.

(شولتز به نقل از سید محمدی - 1381). 

کارل راجرز :

راجرز معتقد بود که انسان به وسیله گرایش به شکوفا کردن، نگهداری کردن و بهبود بخشیدن خود برانگیخته می شود. این گرایش فطری به خود شکوفایی، بخشی از گرایش شکوفایی بزرگتر است که تمام نیازهای فیزیولوژیکی و روان شناختی را در بر می گیرد (شولتز، 1998، ترجمه سید محمدی، 1381).

راجرز چندین ویژگی اشخاص کامل یا خودشکوفا را توصیف کرده است که عبارتند از :

 • اشخاصی کامل نسبت به تمام تجربیات آگاهی نشان می دهند. در آن ها حالت دفاعی وجود ندارد، هیچ چیز خودپنداره آن ها را تهدید نمی کند. آن ها نسبت به احساس های مثبت، چون جرأت و دلسوزی و احساس های منفی چون ترس و درد گشوده هستند. دامنه وسیعی از هیجان های مثبت و منفی را می پذیرند و آن ها را شدیدتر احساس می کنند.
 • اشخاص کامل در هر لحظه به طور کامل و پر بار زندگی می کنند :

تجربیات را نمی توان پیش بینی کرد ولی اشخاص کامل به جای این که صرفاً آن ها را مشاهده کنند، به طور کامل در آن شرکت می کنند.

 • اشخاص کامل به ارگانیزم خودشان اعتماد می کنند : اشخاص کامل اطلاعات ماشی از عقل با افراد دیگر را نادیده نمی گیرند.

انواع کمال گرایی :

هاماچک (1978) به نقل از ویت و ترول (1999) بین کمال گرایی «بهنجار» و «روان رنجور» تفاوت گذاشت. کمال گرایی بهنجار شامل سرمشق گیری مثبت و سرمشق گیری منفی می باشد. سرمشق گیری مثبت بدین صورت است که فرد مطابق با معیارهای بالای والدین می کوشد و پیشرفت می کند و در سرمشق گیری منفی فرد بر خلاف در هم ریختگی یا کم آموزی های والدین عمل می کند.

می سیل دین (1963) به نقل از مهرابی زاده هنرمند و وردی (1382) معتقد است که در کمال گرایی بهنجار اشخاص از کارهای سخت و طاقت فرسا لذت می برند، و زمانی که احساس می کنند در انجام کارها آزادند، می کوشند تا به بهترین صورت عمل کنند، موفقیت در انجام کارها گونه ای احساس خشنودی و رضایت به همراه می آورد.

مدیریت تنش و استرس :

آنتونوفکس (1979) به نقل از تودر (1996) مدیریت تنش یا استرس را شامل 7 مرحله می داند :

1 ) سازگاری معمول با زندگی.

2 ) آگاهی از آسیب پذیری نسبت به عوامل استرس.

3 ) شناخت منابع استرس که شامل (خانگی، شغلی، اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی، می باشد).

4 ) آگاهی از تنش و پیامدهای منفی، خنثی و یا حتی مفید آن.

5 ) مدیریت تنش که شامل تمرینهای تنفسی، آرمیدگی جسمانی، رشد مهارت های ارتباطی، تغذیه و شیوه زندگی سالم، و آمادگی جسمانی است.

6 ) استرس چیزی است که پس از مدیریت تنش باقی می ماند. 

منابع فارسی :

 • ابوطالبی احمدی، تقی. (1382). روان شناسی خودباوری و ارتباط آن با موفقیت. تهران : وحید.
 • ابوطالبی احمدی، تقی. (1384). بررسی رابطه شیوه فرزند پروری با عزت نفس و سلامت روانی دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
 • آزاد، حسین (1379). آسیب شناسی روانی. تهران : بعثت.
 • اسلامی، عبداله. (1380). رابطه ساختار تعاملات خانواده با سبک های مقابله، با فشارهای روانی و تفاوتهای جنسی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شهر کاشان. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه تربیت معلم.
 • اسماعیل خانی، فرشته. (1377). ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش خودشکوفایی و بررسی رابطه آن با سرسختی روان شناختی، کمال گرایی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر. پایان نامه کارشناسی ارشد. چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
 • برجعلی، احمد. (1380). تحول شخصیت در نوجوانان.
 • برومند نسب، مسعود. (1373). بررسی رابطه نگرش ها و شیوه های فرزند پروری با جایگاه مهار و رابطه جایگاه مهار با عملکرد تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی : دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • بشارت، محمد علی. (1381). ابعاد کمال گرایی در بیماران افسرده و مضطرب مجله علوم روان شناختی. دوره اول شماره 3.
 • بلانچارد، ادوارد و آندراسیک، فرانک. (1380). سردرد و درمان های روان شناختی آن. ترجمه (یداله زرگر و محمود براتوند). تهران : بهینه.
 • بنی جمالی، شکوه السارات، احدی، حسن. (1380). بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی. تهران : نشر نی.
 • بهار لویی، رویا. (1378). رابطه کمال گرایی، هماهنگی های مؤلفه های خود پنداشت، جایگاه مهار با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
 • بیدلی مامنی، مسعود. (1382). بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با سازگاری فردی، اجتماعی و تحصیلی فرزندن. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
 • تشکر، بهرام. (1377). بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با سازگاری فردی، اجتماعی و تحصیلی فرزندان. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
 • تشکر، بهرام. (1377). بررسی رابطه نگرش های فرزند پروری. الگوی شخصیتی A، کمال گرایی و جزم گرایی والدین با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر سوم راهنمایی شهرستان آباده. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • تودر، کیت. (1382). ارتقای سلامت روان. ترجمه (مرتضی خواجوی و همکاران). تهران : سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری. تاریخ انتشار به زبان اصلی (1996).
 • جمشیدی عینی، شیرین. (1375). بررسی رابطه شیوه ها و نگرش های فرزند پروری و خلاقیت. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه علامه طباطبایی.
 • جنانی، کتایون (1380). بررسی رابطه تعاملات درون خانواده و سلامت روان دانش آموزان پایه سوم دوره راهنمایی شهرستان بروجرد. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه تربیت معلم.
 • حاجی زاده، خلیل. (1382). برسی و مقایسه رابطه بین میزان سلامت روانی و عملکرد تربیتی فرزندان ارشد دختر و پسر خانواده های مناطق جنوبی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
 • حیدری، اکرم. (1374). اختلالات روانی رایج در کودکان. تهران : گستر.
 • خدا رحیمی، سیامک. (1374). مفهوم سلامت روان شناختی. تهران : جاودان خرد.
 • خدیوی زند، محمد مهدی. (1373). مباحث روان شناسی تربیتی.
 • دلاور، علی (1381). احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران : رشد.
 • دلاور، علی (1383). مبانی نظری و پژوهشی در علوم انسانی و اجتماعی. تهران : رشد.
 • زارب، م. ژانت. (1383). روش های ارزیابی و درمان شناختی – رفتاری نوجوانان. مترجمان محمد خدایاری فرد و یاسمین عابدینی. تهران : رشد.
 • ستیر، ویرجینیا. (1373). آدم سازی در روان شناسی خانواده. ترجمه بهروز بیرشک. تهران : رشد.
 • سعادتمند، نیره السادات. (1376). بررسی رابطه کارایی خانواده و سلامت عمومی فرزندان. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
 • سورشجانی، لیلا. (1379). بررسی رابطه کمال گرایی با افسردگی و عملکرد تحصیلی و رابطه دو متغیر اخیر با وضعیت اجتماعی اجتماعی – اقتصادی والدین دانش آموزان دختر مراکز پیش دانشگاهی شهر اهواز. پژوهشکده تعلیم و تربیت.
 • سیاسی، علی اکبر. (1352). نظریه های شخصیت. تهران : دانشگاه.
 • سیف، علی اکبر. (1373). تغییر رفتار و رفتار درمانی نظریه های و روش ها. تهران : دانا.
 • شاملو، سعید. (1381). بهداشت روانی. تهران : رشد.
 • شعاری نژاد، علی اکبر. (1373). روان شناسی رشد. تهران : اطلاعات.
 • شفیع آبادی، عبداله و ناصری، غلامرضا (1371). نظریه های مشاوره و روان درمانی. تهران : مرکز نشر دانشگاهی. 

منابع و مآخذ :

×  ابوطالبی احمدی، تقی (1384). بررسی رابطه شیوه فرزندپروری با عزت نفس و سلامت روانی دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.

×  آزاو، حسین (1379). آسیب شناسی روانی، تهران : بعثت. تهران برومند نسب، مسعود (1373). بررسی رابطه نگرش ها و شیوه های فرزند پروری با جایگاه مهار انتشارات بهار. تهران

×  بنی جمالی، شکوه السادات، احدی، حسن، (1380) بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی انتشارات نی، تهران

×  شیر و برجینا (1373) آدم سازی و روان شناسی خانواده ترجمه بهروز بیرشک. انتشارات رشد. تهران.

×  شعاری نژاد، علی اکبر (1373) روان شناسی رشد، انتشارات اطلاعات تهران

×  شواستز، دوان (1381) نظریه های شخصیت ترجمه یحیی سید محمد انتشارات ویرایش، تهران

×  سیاسی، علی اکبر 1378 نظریه های شخصیت انتشارات دانشگاه، تهران

×  سیف، علی اکبر (1373) تغییر رفتار و رفتار درمانی نظریه های و روش ها، انتشارات دانا، تهران.

×  سعادتمند، محمد علی 1376 پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی عملکرد خانواده بر ابتلا فرزندان به اختلافات روانی.

×  شاملو، سعید (1381) بهداشت روانی، انتشارات رشد، تهران

×  حیدری، اصغر 1374، روان شناسی فردی، انتشارات باران، تهران

×  دلاور، علی، (1378) آمار استنباطی، انتشارات رشد، تهران

×  دلاور، علی (1378) روش تحقیق در علوم تربیتی انتشارات رشد، تهران

×  میلانی فر، بهروز (1378) بهداشت روانی، انتشارات توس تهران

×  مهرابی زاده هنرمند، علی، آزمونهای روانی. انتشارات بهار 1382، تهران

×  هومن، محمد علی، آزمونهای بالینی، انتشارات رشد 1376، تهران

×  وردی، ابوذر، روان شناسی بالینی، انتشارات رشد 1382، تهران