پایان نامه مقایسه هیپوكندری در بین دانشجویان متاهل و مجرد

پایان نامه مقایسه هیپوكندری در بین دانشجویان متاهل و مجرد
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 52

حجم فایل (به کیلوبایت) : 63

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه مقایسه هیپوكندری در بین دانشجویان متاهل و مجرد

مقدمه

در اختلال هیپوكندریا فرد نگران سلامت خود و ابتلاء به اختلالات بدی فرضی است كه عمده شكایت این افراد در رابطه با بیماریهای بدی است و شكایاتی كه به الگوی مرضی منطقی محدود نمی شود مثلاً ممكن است از نوعی ناراحتی و درد غیر عادی در ناحیه معده و سینه و سر و دستگاه تناسلی یا سایر قسمتهای بدن شكایت كند .

نظریه های اولیه درباره اختلالات روانی بخصوص بیمار انگاری بود كه شیطان در درون فرد مبتلا جایگزین شده و موجب اختلال رفتاری گردیده است . به تعبیر دیگر نظریه های اولیه درباره رفتار نا بهنجار و تبیین نابهنجاری نیروهای جادوئی و ماورالطبیعه مانند دیو شیطان و ارواح خبیثه بودند بنابراین ، برای درمان فرد مبتلا كوشش شد تا شیطان از درون وی بیرون رانده شود به همین دلیل آنان را شلاق می زنند و این اختلالات و بیماریها كه بیماری انگاری جزء آسیب شناسی روانی به حساب می آیند كه رفتار و احساسها و هیجانهای افراد را از نظر برخورد با محیط و جامعه مورد بحث قرار می دهد و همچنین چگونگی احساس متفاوت بودن افراد از نظر جامعه و برخورد آنان را مورد بررسی قرار می دهد و محدوده رفتار ناسازگار از ترسهای مزمن كه نارحت كننده است اما موجب از بین رفتن كامل فعالیت فرد نمی شود تا تعریف شدید واقعیت و ناتوانی در ارتباط با دیگران را شامل می شود و گاهی فقط فرد از رفتارناسازگار خویش ناخشنود است كه در این مواقع باعث می شود كه مشكلات بدنی خود را دو برابر بیشتر كند و این مسائل باعث دستخوش آشوب ونگرانی می شود بررسی مسئله آسیب روانی و پرداختن به موضوع هیپوكندریا در بین زنان متاهل و مجرد و یا شاغل و غیر شاغل و یا حتی از لحاظ جنسیت مورد بررسی قرار می گیرد  و اینكه كدام یك از جنسیتها بیشتر دچار این عارضه و خود بیمار انگاری  می شود البته با توجه به آمار بدست آمده در چند سال اخیر میزان هیپوكندریا در مردان بیشتر از زنان است و بر عكس اختلالات تبدیلی یا هیستری در بین زنان بیشتر است تا نسبت به مردان و تعیین اینكه شخص تا چه اندازه ای می تواند بر مشكلات خود واقف باشد و آنها را سپری كند به دو عامل بستگی دارد .

 1- خصوصیات شخص یعنی مهارتها به نگرشها

2- ماهیت فرد كه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است . 

خود بیمار انگاری در كودكی

خود بیمار انگاری در كودكان بر اساس شكایات از كنش وری بد جسمانی ، احساس بدی وضع سلامت یا پیش بینی اضطراب آمیز بیمار شدن در آینده بروز می كند و بدین ترتیب شاهد رفتارهایی تقسیم كرد كه دل مشغولی كودك را نسبت به وضع بدنی خود نشان می دهند :

- دل نگرانی دائم نسبت به سلامت خود یا نسبت به یك بیماری اجتماعی

- خستگی مبهمی كه مانع كار یا حتی بازی می شود .

- دردها یا ناراحتی هایی در اعضای مختلف ، سردرد ، دل درد ، حالت تهوع و جزآن ( آزوریاگرا ، 1982 )

خود بیمار پنداری  در نوجوانی

ترسهای متمركز بر بدن ، بر سلامت جسمانی و حتی روانی در خلال نوجوانی بسیار پیش پا افتاده اند و علایم جسمانی ( ناراحتی ، رنگ پریدگی ، تعرق ، لرزش و جز آن ) تقریباً همواره با حالات اضطرابی نوجوان همراهند  ( مارسلی ، 1984 )

بنابراین مرزهای مشخص بین نشانگان خود بیمار پنداری و دل مشغولی مبهم بدنی كه هنوز به صورت رفتار نشانه ای سازمان نیافته است وجود ندارند اما می توان فراگیر شدن نگرانیهای جسمانی و باور فرد نسبت به ابتلا به بیماری را به منزله ضابطه اصلی در نظر گرفت .

ترسهای مبتنی بر خود بیمار پنداری در نوجوانی به صورت سر درد ، نگرانی درباره قلب ، ترسهای مربوط به خون ، شكایتهای مربوط به ناحیه شكمی ( در سطح آپاندیس و تخمدانها ) متجلی می شوند به عكس آنچه در بزرگسالی مشاهده می شود هرگز شكایتهایی در مورد گذار دوره ایی یا كنش هضمی دیده نمی شوند و آنچنان كه ابتین گرا[1] ویسكل [2](1971) خاطر نشان كرده اند شكایتهای خود بیمار پندارنده نوجوان غالباً با عضوی كه آشكار ( جنبه حیاتی دارد ( قلب و خون ) ) مرتبط اند . ( روانشناسی مرضی تحولی ،دادستان ، 1376، ص 237 )

ضوابط تشخیص خود بیمار پنداری بر اساس DSMIV

ضابطه اصلی خود بیمار پنداری ترس از ابتلا به یك بیماری جدی و یا فكر ابتلایی به آن بر اساس تغییر اشتباه آمیز یك یا چند علامت یا نشانه بدنی است در حالی كه معاینه های دقیق بدنی نمی توانند هیچگونه اختلال جسمانی را كه كاملاً با دل مشغولی های فرد درباره بیماری یا با علامتهای یا نشانه های جسمانی مطابقت داشته باشد تشخیص دهند گرچه این اختلال دارای شدت هذیانی نیست و بیمار غالباً می تواند جنبه افراطی ترسهایش و این احتمال را بپذیرد كه ترس او از بیماری یا با روش به یك بیماری شدید بی اساس است بااین حال دل مشغولی های وی به ایجاد درماندگی یا عارضه های بالینی معنادار در قلمرو كنش وری اجتماعی ، حرفه ای و یا قلمرو های مهم دیگر منجر می شوند .   


[1] - Ebtinger,R .

[2] -Sichel.j.p.

نمونه ای از فلج هیستریایی

احمد یك كارگر بیست و پنج ساله تنومند از كمر بهپ ایین فلج شده بود ( كاملاً بدون حركت یا احساس ) از شروع این حالت تا زمان مراجعه سه هفته می گذشت . موضوع جالب توجه اینكه او به ویژه نسبت به این فلج خود نگران نبود یعنی فقط نگرانی كمی داشت كه نمی تواند راه برود ولی نه هیجانی بود و نه بیش از اندازه دلواپس .گاه گاهی از مواد مخدر استفاده می كرد . موضوعی كه در مصاحبه روانی توانست راهگشا باشد این بود كه وقتی از او سوال می شد آیا كس دیگری را می شناسد كه فلج بوده باشد ؟ در آغاز كمی فكر كرد ولی پس از یك دقیقه یا بیشتر بدون ابراز هیچ هیجانی شروع به من و من كرد . بله داره یادم می یاد . حسین كه یكی از دوستان خوب من بود از كمر به پایین فلج است گردی وی شكسته است . ( حسین آزاد – 1379 )

منابع

آزاد – حسین . ( 1384) . آسیب شناسی روانی 1 – تهران : انتشارات بعثت

بیانی – احمد .(1382) . روش تحقیق در علوم تربیتی . تهران : انتشارات فرهنگ

دادستان – پریرخ . (1376) . روان شناسی مرضی  تحول . تهران: انتشارات سمت

دلاور علی . (1382) .آمار استنباطی . تهران: انتشارات رشد

پور افگاری – نصراله . (1380 ) . روان شناسی بالینی – تهران: انتشارات فرهنگ

كاپلان – ساروك ( 1379) . خلاصه رولان پزشكی – نصر اله پور افكاری – تهران: انتشارات رجمند

كریمی – یوسف . (1382 ) . روان شناسی شخصیت ، تهران :انتشارات نی

منصور – محمود. (1380) .روان شناسی بالینی ، تهران : انتشارات رشد

هالجین ، ریجادلی – ویبستون ، سوزان تراس . (1383). آسیب روانی –  ( دیدگاه های بالینی درباره اختلالهای روانی ) یحیی سید محمدی – تهران : نشر روان