مقاله بررسی کاربرد TQM و تأثیرات آن در کشورهای مختلف

مقاله بررسی کاربرد TQM و تأثیرات آن در کشورهای مختلف
رشته تحصیلی : مدیریت

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 36

حجم فایل (به کیلوبایت) : 22

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4500 تومان

خرید و دانلود

مقاله بررسی کاربرد TQM و تأثیرات آن در کشورهای مختلف

بخشهایی از متن:

چکیده :
 در سالهای اخیر توجه دولتها به ارائه خدمات با کیفیت به مردم بیش از گذشته نمایان شده است و در رابطه دولتها و ملتها تعریفی جدید نضج گرفته که دولتها برای بهبود کیفیت خدمات عمومی ،باید در برابر تحقق اهداف خود پاسخگو وخدمتگزار مردم باشند چرا که ملتها هستند با پرداخت مالیات و عوارض، بودجه وغیره حمایت مالی دولتها را فراهم می آورند درواقع رابطه بایستی بصورت یک بده بستان یا مبادله تعریف شود در این مقاله تلاش براین است با توجه به اصول اولیه بنیانگذاران  TQM به طور موردی و کلی کاربرد TQM و تأثیرات آنرا در کشورهای مختلف بررسی نموده و شاخصهای خاصی از TQM را درسازمانهای خاصی ار این کشورها مورد مطالعه و تطبیق قرار دداده و نتایجی درمورد اثر بخشی کار برد TQMبیان می شود .
  
واژه های کلیدی: مدیریت کیفیت فراگیر (TQM )، شاخصهای TQM، کاربردTQM، بومی کردن، سهم بازار ،چرخه دمنیگ ، کیفیت 
 
 مقدمه :
 تاریخچه و اصول
TQM :
 درسال1924  شوهارت مطا لعه کنترل کیفیت آماری    SQCرا آغاز نمود در سال 1950دکتر دمینگ با آشنایی با    روش    SQC   مهندسان ومدیران ارشد اجرایی سازمانهای بزرگ ژاپنی را آموزش داد. در سال 1960اولین دوایر کنترل کیفیت به منظور بهبود کیفیت ایجاد شدند دردهه 1980مفهوم  TQM     منتشر شد سرانجام در دهه 1990ISO9000وQS9000بعنوان مدل جهانی و استانداردجهانی برای سیستم کیفیت شناخته شدند.
 مدیریت كیفیت فراگیر (TQM) ابتدا در عملیات تولید تكراری بكار گرفته شد. مشكلات زیادی در توسعه و تسری این مفاهیم و ابزار به دیگر اهداف داشت بعضی از سئوالات كه آیا كیفیت در تمام كارهای تجاری (كسب و پیشه )كه خروجی های آنها اطلاعات و خدمات حرفه ای است بجای تولید ملموس قابلیت كاربرد دارد و براساس اصول شناخته شده دكتر دیمینگ كه (یعنی تمركز به كنترل كیفیت آماری) یك فرضیه و متدولوژی ساخته و آزمایش شده است و این اصول بشرح زیر دارای سه اصل اساسی است.

...

 بررسی TQM در ژاپن:
 در   دهه های 1960-1950 كالاهای ژاپنی با كیفیت پایین و قیمت ارزان معروف بودند ولی در دهه 1970 و بعد ازآن كالاهای این كشور به داشتن كیفیت بالا و قیمت متعادل مشهور شدند در نتیجه این تغییرات میزان صادرات ژاپن افزایش یافت و موجب كسری  تراز بعضی از كشورهای دنیا در مقابل ژاپن شد  این نتیجه انقلاب كیفیت در صنایع ژاپن بود.
دو عامل در این انقلاب كیفیت قابل بررسی است:
1-عوامل موفقیت ژاپن
2-نسخه كنترل كیفیت فراگیر ژاپنی
عوامل موفقیت ژاپن 
الف) طبق تحقیقات و پژوهشهای كه توسط اتحادیه دانشمندان و مهندسان ژاپنی انجام شده و اعلام گردید كه عامل اصلی این تغییرات و تحولات عظیم اقتصادی در ژاپن موفقیت آنها فعالیتهای فراگیر كنترل كیفیت صنایع كوچك و بزرگ بوده است.
ب) پس از عنوان نظر دمینگ در ژاپن و پذیرفته شدن آن توسط صنایع ژاپن این سیستم(TQM )كه توسط دمینگ ارائه می گردد توسط دانشمندانی همچون جوران و ایشی كاوا بررسی شد. این نظام با نظام اجتماعیوفرهنگی  و مشخصه های ملی و استانداردهای آموزشی ژاپن از طریق آزمون و خطا عجین شده است .
در ابتدا مشخصه های فعالیتی كنتر ل كیفیت در ژاپن را بررسی می كنیم


كنترل كیفیت فراگیر در سازمان
1-فعالیتهای كنترل كیفیت توسط تمامی كاركنان سازمان و در همه فعالیتهای سازمان اجرا می شود
2-آموزشهای دمینگ: دمینگ به ژاپنی ها این درس را داد كه این فعالیتها همگانی و فراگیر باید درتمام سطوح سازمان و بخشها انجام  گیرد ژاپنی ها بر مبنای آموزشهای دمینگ با توجه به ویژگیهای اجتماعیو فرهنگی وملی  خویش، روشهای مشاركت همگانی را ابداع كردند و در پیاده كردن آن در صنایع تولیدی موفق بودند این موفقیت به دو عامل بستگی داشت
 
الف)  این مشاركت تحت الگوی چرخه دمینگ    PDCA بخشهای مختلف مدیریتی برای صنایع تولیدی نشان داده شده است
ژاپنی ها چرخه دمینگ را یاد گرفته اند وموفق شدند در اثر مشاركت گروهی فعال چرخه دمینگ را به خوبی در صنایع خود به گردش در آوردند از این طریق مسیر پیشرفت و توسعه را عینیت بخشیدند . هر یك از گامهای پیشرفت، در دنیا نشان می دهند كه ژاپنی ها در نهادینه كردن چرخه دمینگ مطابق سلیقه های ملی و ساختارهای فرهنگی واجتماعی خود موفق بوده اند.