پرسشنامه شاخص تنیدگی والدین پرسشنامه شاخص تنیدگی والدین

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 222 KB

تعداد صفحات : 8

بازدیدها : 237

برچسبها : پرسشنامه استرس فرزند پروری شاخص تنیدگی والدین

مبلغ : 2000 تومان

خرید این فایل

پرسشنامه شاخص تنیدگی والدین

دانلود پرسشنامه شاخص تنیدگی والدین - استرس فرزند پروری

دﺳﺘﻮر اﺟﺮاء : ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳش هایی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪه ﺍﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ می ﺩﻫﻴﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪی ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷـﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ های صفحات بعد ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴـﺪ ﻛﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻭﺟﻪ، ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨد.ﺍﮔﺮ ﻫﻴﺦ یک ﺍﺯ ﭘﺎسخ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ دهد.

----------

ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ واﻟﺪﯾﻦ P.S.I

ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺷﺎﻣﻞ 120 ﺳﺆﺍﻝ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ 5 ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺍی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍی 101 ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ 19 ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭی ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺷـﺎﻣﻞ 14 ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻓﺮﺩی ﺩﺭ ﺳﻪ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻛﻮﺩﻛﻲ (6 مقیاس) ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ،( 7 مقیاس) ﻭ ﻳـﻚ ﻣﻘﻴـﺎﺱ ﺑـﺮﺍی ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴـﺮی ﺍﺳـﺘﺮﺱ ﻛﻠـﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺳﺖ .ﻣﻘﻴﺎﺱﻫﺎی ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻛﻮﺩﻛﻲ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ از :سازﺵ پذیری 11 ماده ، ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﮔﻲ 7 ﻣﺎﺩﻩ ، ﻓﺰﻭن ﻃﻠﺒﻲ 9 ﻣﺎﺩﻩ ، تقویت گری 6 ماده. مقیاسهای قلمرو والدین شامل افسردگی 9 ماده، دلبستگی 7 ماده، محدودیت های نقش والدینی 7 ماده، احساس صلاحیت 13 ماده، انزوای اجتماعی 6 ماده، روابط با همسر 7 ماده، سلامت والدین 5 ماده می باشد. و نیز استرس زندگی (مقیاس اختیاری) که دارای 19 ماده است. وقتی نمرات از صدک 75 صدم بالاتر می رود نمرات به طور افراطی (بی نهایت) بالا در نظر گرفته می شود و مشکلات بیشتر را نشان می دهد.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی سازمان ها برای ایجاد مزیت رقابتی

پرسشنامه مقیاس بازارگرایی اسلاتر و نارور (MIKTOR)

پرسشنامه مهارتهای بین فردی

پرسشنامه مدیریت عواطف ( هیجانها)

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام