شهر تهران  و اكوسیستم طبیعی آن  جهت اوقات فراغت شهر تهران  و اكوسیستم طبیعی آن  جهت اوقات فراغت

دسته : گردشگری و توریسم

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 66 KB

تعداد صفحات : 114

بازدیدها : 573

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

شهر تهران و اكوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت

شهر تهران و اكوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت

شهر تهران  و اكوسیستم طبیعی آن  جهت اوقات فراغت

 

مقدمه

حكومت پهلوی اول

حكومت پهلوی دوم ( 25 ـ 1320

حكومت پهلوی دوم ( 45 ـ 1325 ش ش )

 

حكومت پهلوی دوم ( 57 ـ 1345 ش )

حكومت جمهوری اسلامی ( بعد از بهمن 1357 )

تبیین نیاز ـ شرایط خاص تهران

جمعیت شهری

ركیب سنی جمعیت

نظام تعطیلات و مرخصی

فرصتهای گذران اوقات فراغت در تهران

طبقه بندی فعالیتهای گذران اوقات فراغت در تهران

ویژگیهای عرضه تسهیلات گذران اوقات فراغت در محیط بیرون شهر تهران

 

ویژگیهای عرضه تسهیلات گذران اوقات فراغت در درون شهر تهران

تحلیل و جمع بندی

فضاهای جمعی

فضای شهری

كاركردهای فضاهای شهری

اهمیت پیاده روی

مسافت فضای شهری

میدان

خیابان

ـ انسان و طبیعت

انسان و طبیعت در تمدن ایران

باغ ایرانی

باغهای مسطح و كم شیب

باغهای شیبدار و صفه بندی شده

باغهای احداثی در زمینهای عارضه دار

آب در باغ ایرانی

گیاه در باغ ایرانی

اصول طراحی باغ ایران

تنوع در وحدت ، وحدت در تنوع

طبیعت گرایی و بهره گیری از منظر

گزینش دشوار

حمایت جهانی

حس قداست

فصل دوم

مطالعات بستر

فرحزاد در گذر زمان

شناخت تاریخ منطقه

سفر امامزاده داوود

درختهای توت وقفی

راه امامزاده داوود

سنگ مثقال ـ یونجه زار

معجزات امامزاده

امامزاده داوود ( از توابع قصبة كن )

مطالعات اقلیمی

زمین شناسی

نظام توزیع كاربریها

فضای شهری ( 2 )

نتیجه گیری :

شناخت سیمای شهر

سیمای بیرونی شهر ( نمای از دور شهر )

عوامل سازندة سیمای بیرونی شهر

سیمای درونی بافت

شناخت ارزشهای اجتماعی ـ فرهنگی

تحولات جمعیتی ، اقتصادی و فعالیتی

وضعیت و عوارض اجتماعی توسعه در محدوده

2 ـ  6ـ  1 ـ 1 ـ تغییرات اكولوژی اجتماعی

تعارض طبیعت و شهر

نا امنی اجتماعی

افول نقش فراغتی و تفریحی محدوده

وضعیت مالكیت اراضی

نحوه حقوقی مالكیت اراضی

مالكیت عرضی اراضی روستا

 

حرایم و اراضی طرح دار

تحلیل نیروهای موثر بر حوزه

2 ـ 8 ـ 1 ـ شبكه حمل و نقل

 

تأسیسات و زیر ساختهای شهری

طرحها و پروژه های مصوب

طرح جامع جدید ساماندهی تهران ( 1370 )

طرح مطالعات ساماندهی گردشگاههای تهران ( 1374 )

طرح بهسازی منطقه فرحزاد ( 1372 ـ شهرداری تهران )

نتیجه گیری

 

فضاهای فراغتی تهران

مقدمه

تهران ، شهری كه پایتخت حكومتهای دویست ساله اخیر ایران بوده است ، تحت تأثیر مستقیم نمونه های اروپایی و غربی در كنار فضاهای سنتی فراغتی كه عمدتاً زورخانه ، قهوه خانه ، كاروانسرا یا مسافرخانه بوده اند قرار داشته است . ورود مفاهیم جدید مهمانسرا ، هتل ، متل ، هتل ـ آپارتمان ، پانسیون ، سؤئیتهای كرایه ای و رستوران ، نشانگر نیاز به فضاهای جدید بود كه جوابگو به طرز زندگی جدبد باشند .

در تهران قدیم ، حضور موثر مذهب و فعالیتهای مذهبی در ساماندهی فضاهای گذران اوقات فراغت مشهود است . كاربریهای فراغتی به شكل و مفهوم امروزی وجود نداشت كه یا به دلیل ادامه داشتن زندگی سنتی قبلی و یا منتج از بی اطلاعتی از عدم وجود پاسخگوهای تفریحی و یا اقامتی موقت بود .

به تدریج از حكومت پهلوی اول ،‌ مفاهیمی چون مهمانسرا و هــتل در كنار مسافرخانه و كاروانسرا مطرح می شود و كافه ها و رستورانها متأثر از سبك غربی شكل می گیرند .

با گسترده تر شدن تهران در اطراف و خصوصاً در شمال ، كاربریهای فراغتی جدید در جای جای شهر و در اطراف و داخل آن شكل می گیرند و باعث توسعه گسسته فضاهای فراغتی می گردند ، از جمله استادیومها در حومه شهر ، هتلها ، كافه ها و رستورانها در راسته خیابانهای اصلی و هتل ـ آپارتمانها و ساختمانهای كرایه ای ، ابتدا برای مقیمان خارجی و بعد برای بقیه مسافران ، جای كاروانسراها را می گیرند . در حالیكه مسافرخانه و بعد زورخانه و در انتهای قهوه خانه كم رنگ تر می شوند .

مفهوم جدید پارك شهر به سبك اروپایی ، به عنوان تكه ای از طبیعت در داخل شهر بوجود می آید . زورخانه ها كم كم جای خود را به ورزشگاهها می دهند . با مهاجرت وسیع جمعیت به شهر در ابتدا قهوه خانه ها زیاد می شوند و بعدها جای خود را به هتل ، رستوران و هتل ـ آپارتمان می دهند . بعد از انقلاب ، توجه به پارك و فضای سبز بیشتر شده و پاركهای كوچك و بزرگ متعددی در دل شهر پدید می آیند و فضاهای جنگلی عمده شهر ساماندهی می شوند . با كاهش سیاحان ، هتلها توسعه نمی یابند ، ولی با افزایش جمعیت ، ساخت و ساز و احداث رستوران رونق می گیرد .

 

سیر تحول كاربری گذاران اوقات فراغت در تهران

با گذشت زمان و بر اساس رخدادهای خاص فرهنگی ، كاربریهای مثل قهوه خانه و زورخانه به عنوان فضایی برای گذران اوقات فراغت ، نقش خود را به  كاربریهایی مانند رستوران و وزرشگاه محول نموده اند . مفهوم سنتی باستانی كاری و زورخانه رفتن تنها امروزه است كه مترادف با ورزش و سلامتی جسم گشته است . این در حالی است كه آیین فتوت و جوانمردی كه اساس و ركن تجمع در زورخانه است یكی از طرق سلوك برای اهل طریقت می باشد و فتوت نامه ها مبنایی برای راه و روش انجام فعالیتهای گوناگون حرف مختلف در جامعه شهری بوده است .

 


حكومت صفویه و قاجاریه :

در این دوره كاربریهای گذران اوقات فراغت عبارتند از :

  • زورخانه
  • قهوه خانه
  • باغ وحش
  • باغ ـ پارك عمومی

از تعداد قهوه خانه ها و زورخانه های تهران در این دوره اطلاع دقیقی در دسترس نیست ، اما آنچه واضح است پس از اعلام پایختی تهران ، افزایش مساحت درون بار و متعاقب آن احداث خندق و باروی جدید شهر ، با توجه به افزایش جمعیت بر تعداد  این دو كاربری افزوده شده ، بالاخص قهوه خانه كه جزئی جدایی ناپذیر از مجموعه فضایی بازار شهر بشمار می آید . دو كاربر باغ وحش و باغ ملی برای اولین بار در فضاهای عمومی شهر تهران مطرح می شوند . آنچه كه بطور كلی مشخص است ، در این دوره فضای شهری عمده ای جهت گذران اوقات فراغت به مفهوم امروزی موجد نیست ؛ به عبارتی الگوی گذران اوقات فراغت با زمان حال تفاوت بسیار داشته است . شاید بتوان در این دوره بناها و اماكن مذهبی را نیز جزء كاربریهای اوقات فراغت به حساب آورد .

 

حكومت پهلوی اول

در این دوره با توجه به تغییر فرهنگ و وضعیت شهرنشینی كاربری جدید مهمانسرا یا هتل در شهر تهران پدپدار می شود . قبل از آن كاروانسرا عهده دار پذیرش مسافران بویژه در رابطه با امور تجاری بودند . در این مقطع زمانی ، كاربری قهوه خانه به تعداد زیاد در محلات جدید الاحداث در اطراف و یا خارج از خندق تخریب شده تأسیس می شود و زورخانه ها نیز در این زمان به تعداد زیاد در محلات پیرامونی بازار شكل می گیرند . جای گیری عناصر این گروه از كاربریها بطور كلی در اطراف استخوانبندی اصلی شهر عمل می نمایند .

 

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

تدوین راهکارهای رونق بخشیدن به صنعت گردشگری و جذب توریست شهرستان بهارستان

توسعه توریسم با آموزش

انگیزه های جهانگردی

رابطه بین صنایع دستی و توریسم در استان اصفهان و معرفی صنایع دستی رایج و منسوخ و کم رونق اصفهان

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام