چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر

دسته : علوم اجتماعی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 35 KB

تعداد صفحات : 60

بازدیدها : 244

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 5800 تومان

خرید این فایل

چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر

چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر

چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر 

فهرست 

توانمندیهای محیطی و نقش آن در توسعه پایدار مناطق عشایری

سازمانهای اجرایی و نقش آنها در توسعه جامعة عشایری

گرایشها، نیازها و خواسته های عشایر كوچنده و تأثیر آن بر چارچوب نظری توسعة مناطق عشایری كشور

برنامه ریزیهای دولت و تأثیر آن بر وضعیت جامعة عشایری

توسعه جامعه عشایر با اسكان آنان در قلمروهای مستعد دامداری

اسكان جامعة عشایری به اشتغال به كشاورزی در قلمروهای مستعد كشت و زرع

توسعه جامعة عشایری با اسكان آنان و اشتغال به كارهای صنعتی

توسعه جامعه عشایری با تدام كوچ نشینی در قلمروهای ایلی دارای توانمندی برجسته

تحلیل و جمع بندی نهایی

اهداف پیش بین شده برای ارتقاء زندگی عشایر ایران

برنامه پنجساله اول توسعه

برنامه پنجساله دوم توسعه

برنامه پنجساله سوم توسعه

سند چشم انداز جمهوری اسلامی در افق بیست ساله (1404 – 1384 خورشیدی ) و جامعة عشایری

سیاستهای كلان جمهوری اسلامی دربارة جامعة عشایری كشور

برنامه پنجساله چهارم توسعه (1388-1384 خورشیدی) و جامعة عشایری

اهداف از نگاه گروه مطالعاتی هامون

اهداف كلی توسعه

اهداف كمی

اهداف از دیدگاه محققان مختلف

دیدگاه پروفسور اهلرز

دیدگاه پروفسور گارت ویت

بیانه كنفرانس بین المللی عشایر و توسعه

پیام رئیس جمهور وقت به كنفرانس بین المللی عشایر و توسعه

پیام وزیر جهادبازرگانی

اهداف مطرح شده توسط مسئولین سازمان امور عشایر ایران

اهداف اولیه از دیدگاه عشایر

جمع بندی اهداف

مشكل ما شیوة تولید است نه كوچ یا اسكان، این شیوة تولید عشایری است كه هماهنگی خود را با مقتضیات زمان از دست داده است و جماعتهای عشایری برای تغییر شیوة تولید خود تنها دو راه عقلایی را در پیش دارند :

الف) تولید بر پایه كشتزارهای دامی

عشایر، سنت و سابقه دیرینه ای در دامداری دارند، از طرفی تقریباً تمام روستاهای ما روستاهای كشاورزی هستند. اگر قرار باشد دهواره های جدیدی با جماعتهای عشایری كوچنده پدید آید با فعالیت اصلی آنها بر محور پرورش دام ، آن هم تا جایی كه ممكن باشد دامپروری نوین امروزی صورت گیرد. این دهواره ها باید علوفه و خوراك دام تولید كنند. در چنین دهواره هایی نگرانی همیشگی و دیرینة مهندسین كشاورزی كشور دربارة جدایی كشاورزی از دامداری برطرف خواهد شد ونمونه ای از ادغام و هماهنگی كامل آن دو پدید خواهد آمد، و از تصور به تحقق خواهد پیوست. در این دهواره ها باید روشهای علمی اصلاح نژاد دامها به منظور افزایش محصول (بهره وری) اعمال گردد.

ب) تولید بر پایة صنعت

در جاهایی كه امكان ایجاد دهواره های عشایری بر پایة دامپروری نوین ممكن نباشد، پاسخ مسئله توسعه و تحول جماعتهای عشایری در صنعت است. مراد از صنعت بر خلاف تصور و روال فكری معمول، صنایع دستی و كوچك و كارهایی مانند گلیم بافی و جاجیم بافی نیست، این نوع صنایع میتوانند در مواردی درآمدهای جنبی و حاشیه ای ایجاد كنند و در طرحهای فقرزدایی به طور موقت به كار گرفته شوند، اما هرگز نمیتوانند محور تحول اقتصاد پویای نوینی باشند. از این نوع فعالیت و مهارتهای سنتی میتوان و باید به جای خود استفاده كرد اما دل و امید نهایی بستن به آنها فرصت و زمان را از دست دادن و به فاصلة عقب ماندگی از جهان متحول و در حال پیشرفت افزودن است. دلیلی نیست كه جوانان عشایری نتوانند در صنایع مدرن و مجتمعهای صنعتی بزرگ به كار گرفته شوند. دلایل و شواهد چنانكه پیش از این اشاره شد بر له این امر است. واحدهای صنعتی و حتی شكلی از پاركهای صنعتی جدید، در جایی كه تحول دامداری سنتی به دامپروری نوین ممكن نباشد، میتواند این نسل معلق را در منطقه نگهداری وجلوی اضمحلال میراث فرهنگی آن را بگیرد و به طور غیرمستقیم از بار مسائل شهری بكاهد.

«استراتژی كه كه از آن سخن گفتیم خط و مسیر حركت آینده را در چارچوب یك استراتژی جامع و همه جانبه، رشد و تحول و توسعه ملی را نشان میدهد. این استراتژی هم كلی، هم دراز مدت و هم اختیاری است. تحول باید با تدریج و با تدبیر همراه باشد.

فضاهای زندگی عشایر كوچنده بسیار متنوع و گوناگون است. این گوناگونی و تنوع باید همیشه به شمار آید. به این واقعیت مهم باید آگاه باشیم كه گاه طرح یا برنامه ای كه برای طایفه ای جواب مطلوب می دهد حتی برای طایفة همجوار ممكن است مناسب نباشد. برنامه ریزی در چنین مواردی و در برخورد سنجیده و عقلایی و دورنگرانه با اینگونه مسائل است كه منطق وزیبایی خود را به نمایش می گذارد.

«اصولا سازمان و ساختار اجتماعی جماعتهای عشایری به سازمان صنعتی بیشتر شباهت دارد تا به سازمان و ساختار روستایی

استراتژی های توسعه پیشنهادی گروه مطالعاتی هامون

این گروه كه مطالعات وسیعی پیرامون توسعة‌جامعة عشایر انجام داده است، استراتژیهای زیر را برای توسعه پیشنهاد می نماید:

1- توسعه و تحول نظام تولید عشایری جهت بهره بردرای بهینه از منابع و عوامل تولید، افزایش بهره وری و تأمین رفاه اقتصادی و شرایط معیشتی مناسب

2- گسترش فعالیتهای صنعتی در مناطق عشایری به منظور ایجاد فرصتهای جدید شغلی، افزایش درآمد، بهره گیری مطلوب از فرآورده های تولیدی، تقویت بنیادی تولید و تحول تكنولوژیك مناسب.

3- بهسازی و نوسازی مراكز جمعیتی و ایجاد و تجهیز كانونهای جدید برای تمركز جمعیت و فعالیتها

4- عمران و توسعة یكپارچه و هماهنگ مناطق عشایری، به ویژه سرزمینهای ایلی عمده به منظور كاربرد بهینه و همه جانبه از منابع و اراضی ، ایجاد تعادلهای زیست محیطی، استقرار مطلوب جمعیت و تمركز فعالیتها

نظریات ابراهیم حیاتی

الف) اسكان با مشاغل كشاورزی

بخش عمده ای از عشایر ایران در قشلاق یا ییلاق، دارای زمینهای كشاورزی قابل ملاحظه‌اند، بنابراین با حمایت از این قشر از طریق تأمین آب كشاورزی، واگذاری اراضی، آموزش و ترویج، اعطای وام و ... میتوان آنان را در همان محل خود اسكان داد.

ب) اسكان با شغلهای دامداری و دامپروری

میتوان یك زندگی دامداری توأم با دامپروری، زنبورداری و سایر مشاغل صنعتی را برای جذب جمعیت مازاد و تكمیل امور اقتصادی آنان توصیه كرد.

ج) اسكان با مشاغل دامپروری و صنعتی

گروهی از عشایر ایران نه دارای زمین كشاورزی و نه مراتع قابل استفاده هستند،‌برای این گروه پیشنهاد میشود كه نقاطی با ایجاد شرایط قطبهای صنعتی در هر استان پیش بینی شود و نسبت به استقرار عشایر داوطلب با در اختیارگذاشتن امكانات موردنیاز اقدام گردد. استراتژی توسعه زندگی عشایر باید بر محور اقتصادی دام استوار باشد یا به عبارت دیگر آمیخته ای از زراعت و دامداری و سایر قابلیتهای اقتصادی و اشتغال زا باشد. بنابراین تنها راه ادامة حیات و توسعة زندگی آنها كه خود نیز به آن گرایش دارند و توسعه ای سالم و بدون تخریب و مبتنی بر فرهنگ اقتصادی – اجتماعی آنهاست، اینگونه است كه با یك برنامه ریزی دقیق، باقی زمینهای قابل كشت را به خود آنها واگذار نمایند و با توجه به قابلیتها و پتانسیل های منطقه ای، مجتمعهای كوچك و بزرگ كشت (كشتی كه مكمل دامداری است) راه اندازی كنیم. اجرای این برنامه مستلزم مكان یابی و مطالعه آمایشی و قابلیت سنجی (بخصوص آب و خاك) و به دنبال آن آماده سازی مناطق مطالعه شده است كه با توجه به عوامل جغرافیایی و طبیعی مناطق مختلف شامل حفر و تجهیز چاه ، حفر كانالهای انحرافی،‌بهسازی چشمه ها و قنوات می باشد (حیاتی ، 1370 : 182).

……

جمع بندی اهداف

مهمترین اهدافی كه در اسناد برنامه های توسعه كشور و همچین در دیدگاه های مسئولین، خبرگان جامعه عشایر و عشایر برای شكل گیری كانون های اسكان عشایر پیش بینی شده است عبارتند از:

1- ارتقاء سطح زندیگ و تأمین رفاه اقتصادی عشایر.

2- متنوع كردن فعالیت های اقتصادی در جامعه عشایر.

3- بهره گیری از فناوری مناسب.

4- دسترسی به خدمات مورد نیاز زندگی.

5- ایجاد دهواره های عشایری بر پایه كشاورزی، دامپروری، صنایع و... .

6- ارتقاء مهارت ها.

7- ایجاد اشتغال پایدار.

8- افزایش درآمد خانوار.

9- بهره مندی عشایر از شاخص های توسعه.

10- مشاركت عشایر در توسعه پایدار. (صیدائی، 1386: 77-56)

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

مقاله مراحل و انواع اعتیاد و بررسی علل مصرف مواد

مقاله همسر آزاری

تحقیق ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی و افغانی ایران

تحقیق كاهش فقر در ایران - چالش ها و افق ها

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام