مقاله تغذیه دی اکسید کربن مقاله تغذیه دی اکسید کربن

دسته : پژوهش

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 83 KB

تعداد صفحات : 46

بازدیدها : 186

برچسبها : دانلود مقاله

مبلغ : 5500 تومان

خرید این فایل

مقاله تغذیه دی اکسید کربن

تغذیه دی اکسید کربن

تغذیه دی اکسید کربن

قسمتهایی از متن:

مقدار دی اکسید کربن موجود در هوا 0.03درصد و یا حدود 300پی پی ام  می باشد. (هر میلیون کیلوگرم هوا دارای 300کیلوگرم دی اکسید کربن می باشد ) در مناطق صنعتی , باتلاقی و بستر رودخانه ها حدود 400پی پی ام و در برخی مناطق 200 پی پی ام است . 

مقدار دی اکسد کربن موجود در هوا برای فتوسنتز کافی است.

کمبود دی اکسید کربن : در زمستان به علت مسدود بودن گلخانه , تبادلات هئای داخل گلخانه با محیط بیرون به حداقل می رسد و در ساعات آفتابی روز دی اکسید موجود در فضای گلخانه توسط فرآیند فتوسنتز از هوا گرفته شده و مقدار آن در گلخانه بسته مرتب کم می شود (کمتر از 200 پی پی ام ) که باعث کاهش فتوسنتز و توقف رشد می شود . یک برگ آفتابگردان در حال رشد , می تواند 2,4 متر در مدت یک ساعت مصرف کند . میزان دی اکسید کربن موجود در گلخانه بسته در عرض چند ساعت می تواند به نقطه بحرانی خود برسد ( پایین ترین حد ممکن ) و باعث بازماندن از رشد شود . مقدار بحرانی دی اکسید کربن 125- 25 پی پی ام است . ادامه کمبود دی اکسید کربن باعث طولانی شدن دوره کشت و کاهش کیفیت محصول می شود.

میزان دی اکسید کربن موجود در خاک بین 2500  - 2000 پی پی ام  متغیر است . منبع تولید این گاز در خاک تجزیه مواد آلی خاک و تنفس ریشه می باشد . دی اکسید کربن از میان ذرات خاک انتشار می یابد . این گاز با آب ترکیب شده و تبدیل به کربنات و بی کربنات پتاسیم و منیزیم می شود . وجود دی اکسید کربن در خاک با کم کردن میزان اکسیژن خاک موجب کاهش رشد گیاه می شود . زهکشی ضعیف و غرقاب شدن خاک باعث کاهش میزان اکسیژن و افزایش دی اکسید کربن خاک می شود .

تزریق دی اکسید کربن : افزایش غلظت دی اکسید کربن تا میزان 1500 – 1000 پی پی ام برای اکثر گیاهان مفید است . البته افزایش دی اکسید کربن در فتوسنتز بستگی به سایر عوامل موثر در فتوسنتز دارد . غلضت بالای دی اکسید کربن برای گیاه سمی است و باعث کاهش عملکرد کلروزه شدن( بین رگبرگ ) و نکروزه شدن برگ می شود . سطح آستانه دی اکسید کربن در گیاهان مختلف متفاوت است . مثلادر گوجه فرنگی 2200 و در خیار 1500 پی پی ام می باشد . در کاهو تزریق 1600 پی پی ام دی اکسید کربن باعث 31 درصد افزایش محصول و 20 درصد زود رسی می شود . در گوجه فرنگی تزریق 1000پی پی ام باعث 48 درصد و در خیار تزریق 1000پی پی ام دی اکسید کربن باعث 33 درصد افزایش عملکرد می شود . ...

...

توزیع دی اكسید كربن در گلخانه :
وجود یك سیستم توزیع مناسب دارای اهمیت زیادی است. توزیع دی اكسید كربن عمدتاً به حركت هوا در میان گلخانه وابسته است. این موضوع ناشی از آن است كه دی اكسید كربن در خلال فرآیند پخش نمی تواند مسافت زیادی را طی نماید. به عنوان مثال هنگامی كه برای یك محوطة بزرگ و یا برای چند گلخانة متصل به هم، تنها یك منبع دی اكسید كربن مورداستفاده قرار می گیرد، سیستم توزیع مناسبی باید نصب شود. این سیستم باید به گونه ای طراحی شود كه توزیع یكسانی را در سطح گلخانه، بخصوص زمانی كه از دی اكسید كربن مایع یا دی اكسید كربن مربوط به گاز دودكش استفاده می شود، فراهم نماید. فن های جریان افقی یا سیستم های فن- جت، توزیع یكنواختی را به وسیلة حركت حجم زیادی از هوادر گلخانه (هنگامی كه دریچه های بالایی بسته شده و فن های خروجی در حال كار نمی باشند) فراهم می نمایند. امروزه پرورش دهندگانی كه از دی اكسید كربن مایع یا دی اكسید كربن مربوط به گاز دودكش استفاده می كنند، از سیستم توزیعی با شیر مركزی همراه با لوله های منحصر به فرد، كه دارای سوراخ هایی با فاصله مساوی هستند، استفاده می كنند. این لوله ها در قسمت پایین محصولات (سایه بان) قرار گرفته اند. البته جریان هوا در گلخانه نیز كسب دی اكسید كربن توسط محصولات را افزایش می دهد. در واقع با این كار لایة مرزی اطراف برگها كاهش یافته و مولكولهای دی اكسید كربن به سطح برگها نزدیكتر می شوند.
خسارت ناشی از تأمین دی اكسید كربن بر روی گیاهان :
هرگز نباید اجازه داد كه غلظت دی اكسید كربن در گلخانه از حد مجاز بالاتر رود. غلظت دی اكسید كربن به اندازة ppm 5000 می تواند موجب سرگیجة انسان شود. میزان بالاتر دی اكسید كربن از آنچه كه توصیه شده میتواند موجب از بین رفتن برگهای پیر خیار و گوجه فرنگی گردد. برگهای بنفشة آفریقاییبسیار سخت و شكننده شده و رنگ خاكستری متمایل به سبزی به خود می گیرند. در این حالت اغلب گلبرگها حالت بدشكلی داشته و به طور كامل باز نمی شوند. علائم مشابهی در گلهای فریزی كه برای آنها مشعل های دی اكسید كربن به عنوان منبع تأمین حرارت گلخانه مورد استفاده قرار گرفته اند و به این وسیله مقادیر مفرطی از دی اكسید كربن تولید و به گلخانه وارد شده است مشاهده گردیده است. باید توجه داشت كه به جز در مواقع ضروری نباید از مشعل های دی اكسید كربن به عنوان سیستم حرارتی استفاده نمود. ...

...

دی اكسید كربن تكمیلی :
دی اكسید كربن تكمیلی مربوط به تغلیظ آن در فضای گلخانه برای فراهم كردن مادة خام بیشتر جهت فرایند فتوستنز است. نور، آب و دی اكسید كربن به وسیلة گیاهان طی فرآیند فتوسنتز، جهت تولید كربوهیدراتها برای رشد و متابولیسم گیاه، مورد استفاده قرار می گیرند. میزان رشد گیاه به تعادل بین ساخت تركیبات بالا انرژی(كربوهیدراتها) از دی اكسید كربن و آب در فرآیند فتوسنتز و بكارگیری این تركیبات توسط فرآیند تنفس گیاه وابسته است.
می دانیم كه مواد خام مورد نیاز جهت فتوسنتز، آب و دی اكسید كربن می باشد. مطالعات بیشماری روی محدودة زیادی از محصولات نشان داده كه، میزان دی اكسید كربن موجود در اتمسفر نرخ فتوسنتز را محدود می نماید. آب احتمالاً یك فاكتور محدود كنندة مستقیم در مورد فتوسنتز نمی باشد. وقتی گیاهان به نقطه پژمردگی می رسند، در بافتهای خود مقادیر كافی آب برای فتوسنتز دارند. با این وجود پژمردگی باعث می شود كه دریچه های دهانی (استومتا) گیاه بسته شوند؛ در نتیجه دی اكسید كربن موجود در بافتها به سرعت مصرف شده و دی اكسید كربن جدیدی نمی تواند به برگها وارد شود. بنابراین تأثیر غیرمستقیم كمبود آّب بر روی نرخ فتوسنتز احتمالاً به وسیلة محدود كردن تأمین دی اكسید كربن صورت می گیرد.
دی اكسید كربن موجود در اتمسفر غلظتی حدود ppm 340 دارد. البته این یك مقدار میانگین است. مقدار غلظت واقعی دی اكسید كربن در یك موقعیت مشخص می تواند متفاوت با این مقدار باشد. تغییرات آب و هوایی موجب 4 تا 8 درصد تغییر در غلظت دی اكسید كربن به صورت روزانه یا فصلی می گردد. این تغییرات ناشی از افزایش یا كاهش تابش خورشید، درجه حرارت، رطوبت نسبی و عبور جریانهای پرفشار می باشد. غلظت دی اكسید كربن در جو همچنین توسط فعالیت های انسانی، مانند سوزاندن سوخت های فسیلی، متأثر می گردد. غلظت دی اكسید كربن معمولاً در نزدیكی شهرها، كارخانجات و فعالیت های احتراقی بسیار بیشتر است.
در یك گلخانه كه پر از گیاه است، غلظت دی اكسید كربن، تا زمانیكه درطول روز تهویه صورت گیرد، از غلظت دی اكسید كربن محیط پیروی می كند. غلظت دی اكسید كربن در طول دورة تاریكی بالا می رود؛ چرا كه گیاهان هیچ دی اكسید كربنی برای فتوسنتز مصرف نمی كنند و به علاوه دی اكسید كربن به واسطة تنفس گیاهان و دیگر ارگانیسم ها تولید می شود. در طول دورة روشنایی كه تهویه صورت نگیرد، غلظت دی اكسید كربن به پایین تر از غلظت آن در محیط افت می نماید. ....

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

مقاله معماری فضای سه بعدی

مقاله شیوه های بنیادی در معماری اسلامی

مقاله روشهای پلیمر شدن رادیکال آزاد

مقاله مبانی نظری اضطراب فراگیر

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام