مقاله الگوهای آموزشی و پرورشی جامعه مقاله الگوهای آموزشی و پرورشی جامعه

دسته : پژوهش

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 29 KB

تعداد صفحات : 24

بازدیدها : 173

برچسبها : دانلود مقاله

مبلغ : 5500 تومان

خرید این فایل

مقاله الگوهای آموزشی و پرورشی جامعه

الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی ‌در جوامع بسته و جوامع باز و آزاد

قسمتهایی از متن:

الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی

چكیده‌ : در این مقاله درصددیم تا زوایایی جدید از آموزش و پرورشی را آشكار سازیم كه به ابعاد خاموش و پنهان الگوهایی در جامعه عطف می كند كه برحسب نوع تربیت و جامعه پذیری متفاوت جوامع مختلف در افراد  درونی می شوند و سپس اشخاص آن را در تفكرات و كنش های شان بازآفرینی می كنند. 

 الگوهایی كه بر طبق نوع تعاملات و تقابلات بین جهان بینی های فردی و گروهی افراد با جهان بینی جمعی جامعهء مرجع رخ می دهند و پس از درونی شدن در قالب كنش هایی جهت یافته، بروز داده می شوند. آنجا كه خاستگاه اش نهادهای پرورشی و تربیتی (خانه، مدرسه، مراكز دینی و رسانه های جمعی) است و بروزش ابتدا در نهاد خانواده و سپس بازآفرینی اش در سایر نهادهای مدنی، همچون نهادهای اجتماعی، سیاسی و غیره. دو الگوی متفاوت نهادهای پرورشی كه در نهایت به دو جامعه متمایز باز یا بسته منجر می شود. در این راه، در قالب نظریه ای بنیادی و با روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و با استناد به پژوهش هایی كلان نگر و متعدد، به فراتحلیلی كه حاصل ارتباط و امتزاج پژوهش های مختلف بوده است، دست یافته و از آن طریق فرآیندی را تبیین می كنیم كه به نتایج و ارایه راه حلی منتهی می شود، كه برای پرورش و جامعه پذیری یك جامعه سالم و باز ضروری است و آن تعاملی خواهد بود كه مشاركت و قرار گرفتن در جایگاه دیگری را، نه تنها چراغ راه خود، كه تجربه و سیر عملی جامعه ساخته باشد و نوآوری ها و خلاقیت های افراد و به خصوص جوانان اش را در كل نظام اجتماعی و فرهنگی اش جذب و هضم كند.

واژگان كلیدی: الگوی خاموش- الگوی پنهان- جامعه باز- جامعه بسته - جهان بینی جمعی.‌

...

این مقاله بخشی از تحقیقی گسترده تر است كه نگارنده در قالب نظریه ای بنیادی به آن پرداخته است. نظریه ای را كه هم در تز و هم در كتب تألیفی و مقالات علمی  و پژوهشی ارایه كرده است و حاصل سال ها كار در این حوزه چه در قالب پژوهشگر و چه به عنوان سرپرست تیم های پژوهشی در مركز بین المللی گفتگوی تمدن ها و در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بخش برنامه ریزی بلندمدت بخش اجتماعی و فرهنگی و دفتر آمایش سرزمین فعالیت داشته است كه با انواع روش های اسنادی و پژوهش های كلان نگر، پانل های متعدد و حتی بعضاً مطالعات موردی، فراتحلیلی را كه نتیجه ارتباط، تعمیم و امتزاج نتایج آن هاست، در قالب نظریه ای بنیادی ارایه كرده است.

...

 نهادهای‌ پرورشی‌ و تربیتی‌

در جامعه‌ای بسته، نسل‌ تربیت‌ شده‌ در نهاد خانواده‌، چون‌ به نهادهای‌ پرورشی‌ و تربیتی‌ای‌ فراتر از خانواده‌، همچون‌ مدرسه‌ پا می‌گذارد، به‌ همان‌ تعاملاتی‌ می‌پردازد كه‌ در خانواده ‌تجربه‌ كرده‌ بود؛ یعنی طرح‌ آراء و كنار رفتن‌ آن‌ به‌ نفع‌ آراء و جهان‌بینیِ‌ معلمی‌ كه‌ وظیفهء وی‌ درونی‌ كردن‌ و تربیتِ جهان‌ بینی‌ رسمی جامعه‌ای‌ است‌ كه‌ در آن‌ زندگی‌ می‌كنند. معلم‌ از یك‌ طرف‌ می‌گوید و شاگردان نوشته‌، یادداشت‌ كرده‌ و می‌پذیرد، و هر سؤالی‌ كه‌ خارج‌ از چارچوب‌ مورد انتظار آن‌ باشد با بی‌توجهی‌، حذف یا حتی تنبیه‌ مواجه‌ می‌شود. در نتیجه،‌ جهان‌ بینی‌ فردی‌ و گروهی در پرورش‌ آراء، شناخت‌ و تجربه‌ای‌ نو و علارغم‌ گذشته‌، هیچ‌ تمرین‌ و ممارستی‌ را به‌ عمل‌ نمی‌آورد تا با پیگیری‌ و تصحیح‌ آن ها در آینده‌ بتواند به‌ عنوان‌ تصمیم گیری مستقل ‌بروز كند. الگوی‌ پرسش ها و پاسخ هایی‌ كه‌ در آزمون ها نیز طراحی‌ می‌شوند، در جهت‌ معكوسِ‌ تربیت‌ ذهنی‌ است‌ كه‌ به‌ استقلال، ابداع و خلاقیت‌ منتهی‌ شود. ...

...

الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی ‌در جوامع بسته و جوامع باز و آزاد  

چكیده‌ 

 مقدمه‌

 نوع و روش تحقیق

 الگوهای‌ خاموش‌ و پنهان

 كنش های شكل دهنده الگوها

 الگوی خاموش قدرت در پسِ كنش معطوف به قدرت

 ریشه‌یابی‌ الگوی خاموشِ خودمحوری‌ در خانواده‌ و جامعه‌

 الگوی پنهانِ شیفتگی‌ قدرت‌ در روان، ‌آن گاه جامعه‌

 ریشه‌یابی‌ استبداد از فرد تا جامعه‌

 تعامل یا تقابل‌ جهان‌بینی‌ فردی، گروهی‌ و جمعی‌

 نهاد خانواده‌

 نهادهای‌ پرورشی‌ و تربیتی‌

 نهادهای‌ اجتماعی

 نقش رسانه ها در جوامع بسته و جوامع باز‌

 الگوهای ‌تربیتی‌، جامعه‌پذیری ‌و مشاركت‌

 علل ‌برخی ‌از آسیب‌های ‌اجتماعی ‌عدم ‌مشاركت‌

 حق انتخاب نسل جوان

 جامعه‌ باز و آزاد‌ و اركان‌ آن

 جهان‌بینی‌ فردی‌ و جذب‌ آن‌ در جامعه

 تعامل عامل‌ پیوند جهان‌بینی‌ فردی‌ و جمعی

نتیجه‌گیری‌

منابع فارسی

منابع لاتین

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

مقاله مبانی نظری اضطراب فراگیر

مقاله درباره بحران

مقاله معماری فضای سه بعدی

مقاله بررسی انرژی اتمی در جهان امروز

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام