مقاله حقوق خانواده

مقاله حقوق خانواده
رشته تحصیلی : حقوق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 24

حجم فایل (به کیلوبایت) : 18

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4000 تومان

خرید و دانلود

مقاله حقوق خانواده

قسمتهایی از متن:

قانون حمایت خانواده

ماده 1 :
به كلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود رسیدگی به امور مذكور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده 2 :
 منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یك از زن و شوهر و فرزندان وجد پدری و وصی و قیم است كه از حقوق و تكالیف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن ) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد. ..

...

   قانون تنظیم خانواده و جمعیت

ماده 1 :
 كلیه امتیازاتی كه در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله پیش بینی و وضع شده اند در مورد فرزندان چهارم و بعد كه پس از یك سال از تصویب این قانون متولد می شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی كه تا تاریخ مزبور متولد می شوند كماكان از امتیازات مقرر شده برخوردار می باشند.
تبصره 1 : نحوه استفاده از امتیازات پیش بینی شده در قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 به شرح زیر خواهد بود:
الف- مرخصی بارداری و زایمان كارگران زن (موضوع ماده 76 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلح نظام ) برای فرزندان چهارم و بعد كه پس از یك سال از تصویب این قانون متولد می شوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی كارگر كسر خواهد شد.

ب- هزینه نگهداری فرزندان كارگران زن در مراكز نگهداری (موضوع ماده 78 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام (برای فرزندان چهارم و بعد كه پس از یك سال از تصویب این قانون متولد می شوند ، به عهده كارگر خواهد بود).
ج- حق بیمه فرزندان (موضوع ماده 58 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354) برای فرزندان چهارم و بعد كه پس از یك سال از تصویب این قانون متولد می شوند، به صورت جداگانه تعیین و مطابق تعرفه تامین اجتماعی از بیمه شده دریافت می گردد.
تبصره 2 : این قانون در مورد سازمانها و موسساتی شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است نیز جاری می باشد. ...

...

دیگر مطالب :

قانون راجع به ازدواج

  قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشك قبل از وقوع ازدواج 

  قانون الزام تزریق واكسن ضد كزاز برای بانوان قبل از ازدواج 

  قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

  تصویبنامه در خصوص آزمایش تالاسمی قبل از ازدواج