تحقیق مدیریت استراتژیک

تحقیق مدیریت استراتژیک
رشته تحصیلی : مدیریت

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 31

حجم فایل (به کیلوبایت) : 25

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

فهرست مطالب                                      صفحه

مقدمه ............................................................1

فصل 1- مفاهیم اساسی مدیریت استراتژیك

1-1- استراتژی چیست ؟ .....................................1

2-1- مروری بر مفاهیم نظری تفكر استراتژیك ..............2

3-1 – مدیریت استراتژیك ........................................3

4-1- الگوی اصلی مدیریت استراتژیك .......................4

5-1- تدوین استراتژی ............................................5

6-1- انواع استراتژی...............................................5

7-1- استراتژی های اصلی در مدیریت استراتژیك ...6

فصل دوم : نقش مدیران در اتخاذ تصمیم های استراتژیك بهتر

2-2 تصمیم گیری استراتژیك ..................................9

3-2 – ویژگیهای تصمیمهای استراتژیك ..................9

4-2- سبك های تصمیم گیری استراتژیك مینتز برگ .......10

5-2-نقش هیئت مدیره در مدیریت استراتژیك ...............10

6-2روند مشاركت هیئت مدیره در فرآیند مدیریت استراتژیك ..11

فصل سوم : بررسی محیطی و تجزیه و تحلیل صنعت

1-3- بررسی محیطی...........................................12

2-3- متغیرهای قابل بررسی در محیط خارجی ..........13

3-3- تجزیه و تحلیل صنعت ، تجزیه و تحلیل وظیفه ای .....14

4-3- نگرش مایكل پورتر به تجزیه و تحلیل صنعت .............15

5-3- تهدید تازه واردها یا رقبای بالقوه ...................16

6-3- رقابت میان شركتهای موجود ............................16

7-3- تهدیدهای محصولات جایگزین ........................17

8-3- قدرت چانه زنی خریداران .........................17

9-3- قدرت چانه زنی عرضه كنندگان ...............18

10-3- قدرت دیگر گروههای ذینفع .......................19

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل موقعیت و استراتژی كسب و كار

1-4- تجزیه و تحلیل موقعیت ( SWOT‌ ) ....................19

2-4- استراتژی كسب و كار .............................20

3-4- استراتژی رقابتی .................................21

4-4- خطرات همراه استراتژی های رقابتی ...........21

5-4- مسائل استراتژی رقابتی .......................22

فصل پنجم : اجرای استراتژی ، سازماندهی برای اقدام

1-5- اجرای استراتژی ..................................22

2-5- جریان استراتژی .................................23

3-5- روش طراحی برنامه ها ، بودجه ها و رویه ها

4-5- طراحی برنامه ها ................................24

5-5- طراحی بودجه ها ............................24

6-5- طراحی رویه های جدید ...................24

فصل ششم : اجرای استراتژی ، جذب نیرو و رهبری

1-6- جذب نیرو ............................................25

2-6- تأثیر استراتژی بر فرآیند جذب نیرو ...........25

3-6- مشكلات استراتژی كاهش .....................25

4-6- رهبری ............................................26

منابع و مأخذ ...........................................27

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

مقدمه

سازمان ها « در معنای وسیع كلمه » ركن اصلی اجتماع كنونی اند و مدیریت ، مهمترین عامل در هیأت ، رشد و بالندگی و یا مرگ سازمانهاست . مدیر ، روند حركت از ( وضع موجود ) به سوی ( حقیقت مطلوب )‌را هدایت می كند و در هر لحظه ، برای ایجاد آینده ای بهتر در تكاپوست . گذشته با تمام اهمیت و اندوختنی هایش و با تمام تأثیری كه می تواند بر آینده داشته باشد اتفاق افتاده است و هیچ نیروی بشری نمی تواند آن را دیگر بار و به گونه ای متفاوت بیافریند . ولی آینده در راه است و قسمت مهمی از آن چه (امروز) می گذرد مربوط است . لذا امر ( مدیریت ) مهمترین مقوله ای است كه باید برای رشد و تعالی فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی جامعه مورد توجه قرار گیرد .

...

4-3 نگرش مایكل پورتر به تجزیه و تحلیل صنعت

مایكل پورتر به عنوان یك صاحبنظر در استراتژی رقابتی ، معتقد است كه یك شركت بیشتر نگران افزایش دامنه رقابت درون صنعت است كه در آن فعالیت می كند . پورتر می گوید : ( مجموع توان و قدرت این نیروها یا عوامل ، پتانسیل سودآوری صنعت را تعیین می كند در حالی كه پتانسیل سودآوری با معیار بازگشت سرمایه در بلند مدت سنجیده می شود ) . هر قدر كه قدرت این نیروها بیشتر باشد شركتهای كمتری می توانند قیمت محصولات خود را افزایش بدهند و سود بیشتری كسب كنند . یك شركت ضمن این كه باید با دقت صنعتی را كه در آن فعالیت می كند بررسی و پویش نماید ، باید همچنین اهمیت و نقش هر یك از شش عامل زیر را در موفقیت خود ارزیابی كند : تهدید تازه واردها ، رقابت میان شركت های موجود ، تهدید كالاها و خدمات جایگزین ، قدرت چانه زنی خریداران ، قدرت چانه زنی عرضه كنندگان و قدرت نسبی دیگر گروههای ذینفع ....

...