مقاله مدیریت امور اداری

مقاله مدیریت امور اداری
رشته تحصیلی : مدیریت

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 11

حجم فایل (به کیلوبایت) : 14

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 2500 تومان

خرید و دانلود

مدیریت امور اداری

در هر اداره و سازمان انجام امور و ارائه خدمات عمومی ضروری است زیرا بدون فعالیت این بخش فعالیت سایر بخش ها غیر ممکن خواهد بود

اهم وظایف و اختیارات

1- تهیه و تدوین بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به رئیس واحد

2- اظهار نظر در مورد سازمان و تشکیلات واحد و بر آورد نیروی انسانی مورد نیاز واحد

3- اجرای عملیات مالی واحد و مراقبت در رعایت مقررات مالی

4- تهیه و اجرای طرحهای رفاهی کارکنان با توجه به امکانات واحد

....

گام های رهبران در مسیر مدیریت دانش سازمانی

چند سالی است كه اصطلاح مدیریت دانش پای از عرصه مباحث نظری فراتر نهاده و توجه بسیاری از مدیران و كارشناسان سازمان های كشور را به خود جلب نموده است. خوشبختانه شمار قابل توجهی از این علاقه مندان نیز كم و بیش به مفهوم و اهمیت این رویكرد پی برده اند اما پرسش اساسی آنان و بسیاری دیگر از مدیران نوجو و علاقه مند آن است كه چگونه می توان دست كم مبانی مدیریت دانش سازمانی را در سازمان خود پیاده كرد؟

در واقع آنها می پرسند اگر در جهان دانش محور امروز احیاء و رشد سازمان در گرو مدیریت موثر دانش سازمانی است، چگونه می توان به راهكارهایی عملی در این مسیر اندیشید یا حداقل، دانش موجود سازمان را به شیوه‌هایی موثرتر مدیریت نمود؛ آن هم با توجه به نوظهور بودن مفاهیم مدیریت دانش، پیچیدگی آمیخته در این مباحث و فراتر از همه دشواری های كنونی مدیریت در ایران؟ ...

...

مدیریت امور اداری

اهم وظایف و اختیارات

مدیریت اداری

مدیریت امور اداری

گام های رهبران در مسیر مدیریت دانش سازمانی