پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP
رشته تحصیلی : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

تعداد صفحات : 81

حجم فایل (به کیلوبایت) : 270

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 7000 تومان

خرید و دانلود

پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process-AHP) که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در ۱۹۸۰ مطرح شد . که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد .

اصل ۱٫ شرط معکوسی  (Reciprocal Condition)

اصل ۲٫ همگنی           (Homogeneity)

اصل ۳٫ وابستگی          (Dependency)

اصل ۴٫ انتظارات        (Expectation)

   یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process-AHP) که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در 1980 مطرح شد . که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد .

 تصور کنید که از بین سه اتومبیل A,B,C یکی را انتخاب کنیم چهار معیار:راحتی ، قیمت ، مصرف سوخت، مدل مطرح می باشد .حل این مثال را طی قدمهای زیر تشریح می کنیم:

ساختن سلسله مراتبی

محاسبه وزن

سازگاری سیستم

.1ماتریس A را تشکیل می دهیم. .2ماتریس                را مشخص کنید. .3دترمینان ماتریس               را محاسبه کرده و آن را مساوی صفر قرار داده و مقادیر     را محاسبه کنید. .4بزرگترین      را         نامیده و آن را در رابطه                             قرار داده و با استفاده ازرابطه                            مقادیر      ها را محاسبه نمایید.

►ماتریس سازگار و خصوصیات آن ►ماتریس ناسازگار و خصوصیات آن ►الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس ►الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک سلسله مراتبی ► ►