پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا (1985)

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا (1985)
رشته تحصیلی : پرسشنامه

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 8

حجم فایل (به کیلوبایت) : 20

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا (1985)

منابع : 

گروسی فرشی، میرتقی. (1380). رویكردی نوین در ارزیابی شخصیت، تبریز، نشر دانیال.