پرسشنامه حمایت اجتماعی پروسیدانو و هلر PSS-Fr 1986 پرسشنامه حمایت اجتماعی پروسیدانو و هلر PSS-Fr 1986

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : word

حجم فایل : 9 KB

تعداد صفحات : 4

بازدیدها : 199

برچسبها : پرسشنامه حمایت اجتماعی

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

پرسشنامه حمایت اجتماعی پروسیدانو و هلر PSS-Fr 1986

دانلود پرسشنامه مقیاسهای حمایت اجتماعی پروسیدانو و هلر PSSFr 1986

عناوین مطالب موجود در پرسشنامه دانلودی

توضیح آزمودنی

عبارات (20 سوال)

توصیف پرسشنامه حمایت اجتماعی پروسیدانو و هلر PSS-Fr

هنجارها

اعتبار

روایی

نمره گذاری

منابع

*****************

توضیحاتی از پرسشنامه حمایت اجتماعی

پرسشنامه حمایت اجتماعی پروسیدانو و هلر PSS-Fr

مقیاسهایحمایت اجتماعی- دوستانو حمایت اجتماعی- خانوادهدو پرسشنامۀ 20 سوالی برای سنجش میزان ارضاء انسان از حمایت دوستان و خانواده است. تفاوت حمایت اجتماعی دوستان و خانواده در این است که شبکۀ دوستان انسان از شبکۀ خانوادگی کوتاه مدت تر است و حفظ شبکۀ دوستان در مقایسه با خانواده ، مستلزم کارآیی اجتماعی بیشتری است.

این تفاوت تا حدی به این علت است که آدمها شبکۀ خانواده را حق طبیعی خود می دانند، حقی که با تولد به آنها تعلق می گیرد. پرسشهای این ابزار سنجش از یک خزانۀ 84 سوالی با توجه به میزان همبستگی هر سوال با کل سوالات انتخاب شده است. تحلیل عاملی نشان می دهد که هر یک از این ابزار ها حیطۀ مخصوص به خود را می سنجد.

هر دو مقیاس حمایت اجتماعی دوستان و خانواده از روایی همزمان خوبی برخوردارند. نمرات مقیاس ها با درماندگی روانی و کارآمدی اجتماعی همبستگی دارد. نمرات مقیاس حمایت اجتماعی دوستانبا مدت زمان عضویت فرد در شبکۀ اجتماعی و میزان متقابل بودن رابطه قابل پیش بینی بود.نمرات مقیاس حمایت اجتماعی خانوادهبا حمایت محسوس و نا محسوس اعضای خانواده قابل پیش بینی بود. ضرایب همبستگی بین نمرات حاصل از این مقیاس ها با شخصیت سنج کالیفرنیا و وابستگی بین اشخاص معنادار بود. تفاوت آزمونهایی که در مقیاسهای حمایت اجتماعی نمرات بالا یا پایین داشته در بی پرده گویی کلامی متفاوت بود؛ تفاوتی که روایی ابزار را برای گروه های شناخته شده تایید می کرد. نمرات گروه های نمونۀ بالینی و غیر بالینی نیز در هر دو مقیاس متفاوت بود.

گزینه های هر دو مقیاس خانواده و دوستان عبارت ازبله ،خیرونمی دانماست.

نمرۀنمی دانمدر هر دو مقیاس صفر است. در مقیاس حمایت دوستان نمرۀ پاسخخیربه سوالات 2، 6، 7، 15، 18 و20 مساوی 1+ است. برای بقیه سوالات آن نمرۀ پاسخبلهمساوی 1+ است. در مقیاس حمایت خانواده دوستان نمرۀ پاسخخیرسوالات 3، 4، 16، 19 و 20 مساوی 1+ است، و برای بقیه سوالات آن نمرۀ پاسخبلهمساوی 1+ است. دامنۀ نمرۀ کل سوالات هر دو مقیاس خانواده و دوستان بین 0 تا 20 است. نمرۀ بالا به منزلۀ حمایت اجتماعی بیشتر از نظر پاسخ دهندگان است.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید