پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) گالونه و همکاران (2000)

پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) گالونه و همکاران (2000)
رشته تحصیلی : پرسشنامه

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 5

حجم فایل (به کیلوبایت) : 13

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) گالونه و همکاران (2000)

 

   
توضیح :
ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها :
تعداد مولفه :  
روایی و پایایی :  
نحوه نمره گذاری :
منبع :
نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش
تعداد صفحات :
 

   توضیح :

مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی1 (IARS  )

با کمک ابزارهای معتبر و مطرح در حوزه نوجوانان همچون پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان2 ARQ   (گالونه،  مور،  موس و بوید،  2000) و پرسشنامه سیستم کنترل رفتار پرخطر جوانان3 YRBSS   (برنر،  کان،  کینچن،  گرامبام،  والن4 و همکاران،  2004) و در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و محدودیت­های اجتماعی جامعه ایرانی،  مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی توسط زاده­محمدی و احمد آبادی (1388) ساخته شد. این مقیاس شامل 39 گویه برای سنجش آسیب­پذیری نوجوانان در مقابل 7 دسته رفتارهای پرخطرIranian Adolescents Risk-Taking Scale   1

 Adolescent Risk-Taking Questionnaire  2

Youth Risk Behavior Surveillance System   3

Brener, Kann, Kinchen, Grumbaum & Whalen   4


ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :


تعداد گویه ها : 46
تعداد مولفه :    (رانندگی خطرناک،  خشونت،  سیگار کشیدن،  مصرف مواد مخدر،  مصرف الکل،  گرایش به جنس مخالف و روابط جنسی) 
روایی و پایایی :  دارد
نحوه نمره گذاری : دارد 
منبع : دارد 
نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 5