پرسشنامه سبکهای دفاعی(DSQ) اندروز و همکاران 1993

پرسشنامه سبکهای دفاعی(DSQ) اندروز و همکاران 1993
رشته تحصیلی : پرسشنامه

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 4

حجم فایل (به کیلوبایت) : 23

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

پرسشنامه سبکهای دفاعی(DSQ) اندروز و همکاران 1993

 

   

توضیح :
ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها :
تعداد مولفه :  
روایی و پایایی :  
نحوه نمره گذاری :
منبع :
نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش
تعداد صفحات :
 
   توضیح :

برای سنجش سازوكارهای دفاعی ازپرسشنامه ایكهآندروز،سینگ و وباند1993 معرفی كردندودارای چهلسؤال،وسه سبك دفاعی رشدیافته،روان رنجورورشدنایافته راسنجش میكند(سینهاوواتسون، 1998) 
ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :


تعداد گویه ها :   39
تعداد مولفه :     ( 
سازوكارهای دفاعی رشدیافته شامل والایش، تصعید،شوخ طبعی،پیشاپیشگری(پیشبینی)وسركوب،سازوكارهای دفاعی روانرنجورشامل،باطل سازی،نوع دوستی كاذب،واكنش وارونه و آرمانی سازی است وسازوكارهای دفاعی رشدنایافته،دوازده سازوكاری عنیفرافكنی،پرخاشگری انفعالی،برونریزی،منزوی سازی جداسازی،بی ارزشسازی،خیالپردازی درخودمانده،انكار،جابه جایی،گسستگی تفرق،دونیمه سازی،دلیل تراشی وجسمانی سازی رادربرمی گیرند)
روایی و پایایی :    دارد 
نحوه نمره گذاری :   ندارد
منبع :   دارد 
نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش
تعداد صفحات :   4