پایان نامه با موضوع مجتمع مسکونی

پایان نامه با موضوع مجتمع مسکونی
رشته تحصیلی : پژوهش

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 77

حجم فایل (به کیلوبایت) : 11899

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه با موضوع مجتمع مسکونی

به همراه فایل اماده برای ارائه 35 اسلایدی و 8 تصویر پلان و نقشه های مورد نیاز


فهرست

عنوان                                                                                                          صفحه

 

چكیده ‌

فصل اول: شناخت موضوع

تاریخچه ی مجتمع های مسکونی.. 2

مبانی نظری عام طرح.. 3

بررسی شاخص های اصلی مسكن اجتماعی.. 6

بررسی ضوابط واستانداردهای مسكن اجتماعی.. 8

كنترل مشرفیت درواحدهای مسكونی.. 12

عملكردوتجهیزات مسكن.. 12

شبكه دسترسی.. 13

سابقه زندگی درمجتمع های مسکونی درایران. 14

فصل دوم: برنامه فیزیکی واستانداردها

محل ساخت بنادراراضی بزرگ ومجتمع سازی ها 16

حداقل فضای باز. 17

تعدادطبقات یاحداقل تعدادواحدمسكونی.. 17

فاصله دوبلوک ساختمانی وسایرفضاهای بازوبازشوها 18

نحوه محاسبه زیربناوتراززمین موردنیاز. 19

فضاهای عمومی درمجتمع مسکونی.. 22

استاندارد انواع تیپهای ساختمانی.. 22

پله ضوابط پله. 23

سه فرمول تجربی برای محاسبه کف پله وارتفاع پله. 24

اندازه ارتفاع پله برای مکانهای مختلف... 25

پله فرار. 26

پارکینگ... 26

راهرو. 27

رامپ... 27

ضوابط رامپ برای دسترسی به پارکینگ... 28

ضوابط مجتمع مسکونی وزارت مسکن وشهرسازی.. 29

درصدپیشنهادی برای مجتمع مسکونی.. 30

درصدپیشنهادی برای سطوح عملکردی یک واحدمسکونی.. 31

فصل سوم: بررسی نمونه ها

برسی نمونه های داخلی طرح(نیاوران) 33

برجهای مسکونی آسمان تبریز. 36

امکانات جانبی برج.. 36

امکانات جنبی ورفاهی مجتمع. 37

زمینهای ورزشی وبازی کودکان. 37

فصل چهارم: شناخت پارسآباد

ویژگی‌های اقلیمی استان اردبیل.. 42

بادهای استان اردبیل.. 43

ویژگی‌های جمعیتی استان اردبیل.. 43

ویژگی‌های اقتصادی ومعیشتی استان اردبیل.. 44

معرفی پارس آباد. 45

وجه تسمیه. 45

پیدایش شهر. 46

موقعیت ووسعت... 47

جمعیت... 49

توپوگرافی.. 49

شیب... 50

آبهای سطحی.. 50

رودخانه درهرود. 51

رودخانه قوریچای.. 51

زمین شناسی.. 51

گسل.. 51

گسلگرمی.. 51

پهنه بندی خطرزلزله. 52

درجه حرارت... 53

مراتع. 53

تعدادونحوه استقرارآبادیها 53

خاک.. 54

وضع ارتباطات بین آبادی هاوشهروسیستم حمل ونقل موجود. 54

محورپارسآباد - قره آغاج.. 54

محورپارسآباد - جعفرآباد. 54

راههای روستایی.. 55

خدمات بهداشتی ودرمانی.. 55

مهاجرت... 56

وضعیت بخشهای مختلف اقتصادی.. 56

صنایع دستی پارسآباد. 56

وضعیت اجتماعی.. 57

وضعیت ا  قتصادی.. 57

بررسی اقلیم پارسآباد. 57

تحلیل آماری دمای منطقه مغان. 57

اقلیم پارسآباد. 58

جدول اقلیم وپوشش گیاهی مناطق مختلف استان. 59

بارندگی.. 60

احتمال وقوع اولین بارش برف درپارسآباد. 60

تعدادروزهای یخبندان. 61

اصول اجرایی وعملیات طراحی دراین اقلیم. 61

انتخاب جهت استقرارساختمان وپارامترمرتبط باآن. 62

تعیین جهت ساختمان باتوجه به عوامل اقلیمی.. 62

منابع. 64

فصل پنچم: نقشه ها

 

چكیده

در تعریف مرکز آمار ایران مسکن یا واحد مسکونی، مکان، فضا و یا محوطه‌ای است که یک یا چند خانوار در آن سکونت داشتهو به یک یا چند ورودی (شارع عام یا شارع خاص) راه داشته باشد.
مسکن شهری از نظر نوع، تراکم مسکونی و نیز تعداد طبقات و خانوار ساکن به چند دسته طبقه‌بندی میشود، اما از نظر جمعیتی به سه دسته تک خانواری، چند خانواری و مجتمع مسکونی قابل تقسیم است.

محل مجتمع مسکونی واقع در خیابان امام خمینی،ما بین راهنمای و رانندگی تا سالن ورزشی شهدا قرار گرفته هست.

طراحی پروژه مجتمع مسکونی با شرایط اقیلمی پارساباد که در فصل سوم بصورت کامل توضیح داد شد، وقف شد هست.

علت پروژه مسکونی:بخاطر حاصل خیز بودن زمین های کشاورزی،منطقه در این پروژه سعی شد که آزاد سازی زمین کشاورزی صورت گیرد و به همین خاطر از ارتفاع سازی استفاده شد.