ترجمه یک مدل تصمیم¬گیری یکپارچه برای مسائل تصمیم¬گیری چند معیاره (MADM) در برنامه-ریزی روند تولید افزوده

ترجمه یک مدل تصمیم¬گیری  یکپارچه برای مسائل تصمیم¬گیری چند معیاره (MADM) در برنامه-ریزی روند تولید افزوده
رشته تحصیلی : پژوهش ها

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 28

حجم فایل (به کیلوبایت) : 699

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 25000 تومان

خرید و دانلود

نمونه ترجمه

چکیده 

هدف - هدف از مقاله، ارائه مدل تصمیم­گیری یکپارچه[1] برای مسائل تصمیم­گیری چند معیاره  (MADM) در برنامه­ریزی روند  تولید افزوده (AM) و برای مسائل  مرتبط با MADM در مناطق تحقیقاتی دیگر است.

طرح/روش/رویکرد - این تحقیقات موانع روش­های قبلی را آنالیز کرده و سپس دو مدل شبه تصمیم­گیری، یعنی مدل انحراف و مدل همسانی را پیشنهاد داده است. مدل فرعی سابق با هدف سنجش میزان انحراف هر گزینه با هدف مطلوب بر اساس آنالیز فاصله اقلیدسی بین آنها می­باشد، در حالیکه مدل فرعی جدید از آنالیز بروز خاکستری برای اندازه­گیری همسانی بین گزینه­ها و هدف مورد انتظار برای بررسی شکل منحنی هر گزینه استفاده می­کند. پس از آن، یک مدل یکپارچه بر اساس تجمع دو مدل فرعی توسط مطالعات ساده موردی و مثال عددی فرض و تأیید شده است.

 


[1] - integrated

Abstract
Purpose – The purpose of this paper is to propose an integrated decision-making model for multi-attributes decision-making (MADM) problems in
additive manufacturing (AM) process planning and for related MADM problems in other research areas.
Design/methodology/approach – This research analyzed the drawbacks of former methods and then proposed two sub-decision-making models,
“deviation model” and “similarity model”. The former sub-model aimed to measure the deviation extent of each alternative to the aspired goal
based on analyzing Euclidean distance between them, whereas the latter sub-model applying grey incidence analysis was used to measure the
similarity between alternatives and the expected goal by investigating the curve shape of each alternative. Afterwards, an integrated model based on
the aggregation of the two sub-models was proposed and verified by a numerical example and simple case studies.