ترجمه نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر

ترجمه نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر
رشته تحصیلی : plan پلان

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 14

حجم فایل (به کیلوبایت) : 493

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10500 تومان

خرید و دانلود

نمونه ترجمه

این مقاله به بررسی نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از ارگانیسم­های اصلاح شده ژنتیکی (GMO) در مواد غذایی، غذا و سایر صنایع با یک چشم در حال توسعه یک مدل کلی از شکل گیری نظریه کارشناسان اتحادیه اروپا (EU) در این سطح می­پردازد. مهندسی ژن پیشرفت های سریع در سال های اخیر با یک میزبان از برنامه­های جدید در پزشکی، کشاورزی و سایر رشته­های داشته است.

با توجه به سابقه مصرف، جنبه­های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جنبه­های دیگر، و درک خطر در عموم با توجه به این محصولات و تمایل مصرف کنندگان به خرید محصولات تراریخته[1] (GM) از کشوری به کشور دیگر و همچنین در روند تصمیم­گیری متفاوت است.

هدف از این مطالعه بررسی نظر و نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا درگیر در فرایند تصمیم­گیری GMO نسبت به استفاده از GMO در مواد غذایی، غذا و سایر صنایع است. برای حصول این هدف جنبه­های مربوطه با استفاده از پاسخ­های یک نظرسنجی که برای استخراج واکنش کارشناسان به روش های مختلف به استفاده از GMO طراحی شده، تجزیه و تحلیل شده است. آنچه مسلم است این است که آیا کارشناسان در سطح بالاتری از تکنولوژی مهندسی ژن، دانش و نگرش آنها نسبت به GMO مشابه یک مصرف کننده در اتحادیه اروپاست. آنها تصمیم­گیری را بر اساس دانش، تجربه و ایمنی صاحبان GMO و نه بر کل GMO پایه ریزی کردند.

 


[1] -genetic modified

This article examines European Union (EU) experts’ attitude towards use of genetically modified organisms (GMO) in food, feed
and other industries with an eye to developing a general model of EU experts’ opinion formation in this area. The gene
engineering has seen rapid advances in recent years with a host of new applications in medicine, agriculture, and related fields.
Taking into account the history of consumption, social, economic, cultural and other aspects and the risk perception in general
regarding these products the consumers’ willingness to buy genetically modified (GM) products varies from country to country
as well as attitude of the experts involved in the decision making process.
The objective of this study is to investigate opinion and attitude of the EU experts involved in GMO decision making process
toward use of GMO in food, feed and other industries. To obtain this objective the relevant aspects have been analyzed using
responses to a survey designed to elicit experts’ reaction to various approaches to using of GMO. It is indisputable that the
experts have higher level of knowledge about gene engineering technology, and their attitude towards GMO is not extreme as
attitude of an average EU consumer. They make decisions based on knowledge, experience and safety of a particular GMO and
not on GMO in general.