فضاسبزدرتوسعه شهر

فضاسبزدرتوسعه شهر
رشته تحصیلی : تحقیق

فرمت فایل : zip

تعداد صفحات : 13

حجم فایل (به کیلوبایت) : 24

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4300 تومان

خرید و دانلود

امروز مفهوم شهرها بدون فضای سبز مؤثر در اشكال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست. پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی‌های معضلات زیست محیطی آنها موجودیت فضای سبز و گسترش آن را برای همیشه اجتناب‌ناپذیر كرده‌اند. توجه به فضای سبز به طور عام به عنوان ریه‌های تنفسی شهرها تعریف اغراق آمیزی از كاركرد آن نیست. بلكه این شبیه بیان كننده حداقل كاركرد آن در مفهوم اكولوژیك شهرها به شمار می‌رود.