مقاله کمال گرایی در افراد افسرده

مقاله کمال گرایی در افراد افسرده
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 95

حجم فایل (به کیلوبایت) : 151

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 20000 تومان

خرید و دانلود

مقاله کمال گرایی در افراد افسرده

این پروژه در 95 صفحه تهیه و تنظیم شده است .


فهرست :

مقدمه

جامعه آماری

روش اجرای پژوهش

روش آماری

الف: توصیف داده ها

ب ) آزمون سؤالات پژوهش

نتیجه گیری

منابع

پرسشنامه 1

پرسشنامه 2


مقدمه

هدف اصلی این پژوهش، بررسی کمال گرایی در افراد افسرده در میان دانشجویان دختر و پسر دانشکده روان شناسی است. لذا پژوهش حاضر غیر آزمایشی و از نوع پیمایشی یا زمینه یابی است. در این روش متغیرهای مختلفی در مورد آنچه هست تحقیق شود و اطلاعاتی که با این روش بدست می آیند می توانند به منظور بررسی روابط این متغیرها مورد استفاده قرار گیرند. به عبارت دیگر این نوع پژوهش به دنبال توصیف، تبیین و کشف وضع موجود و جامعه ی مورد نظر است.

در این تحقیق متغیرهایی چون سن، جنس، سطح تحصیلات پدر و مادر و شغل پدر و مادر، رشته تحصیلی، بومی و غیر بومی بودن، محل سکونت، معدل، تعداد خواهر و برادر، وضعیت تأهل، میزان درآمد خانواده، محل سکونت و واحد مسکونی دانشجویان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.